Odbor kariérového poradenství

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., více na www.aivd.cz/clenove.


Kariérní poradce pro oblasti:

  • pedagogických věd,
  • k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy,
  • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
  • studií k zabezpečení logopedické péče ve školství,
  • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Mgr. Martin Ivanovský 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

  • k získání způsobilosti vyučovat další předměty,
  • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
  • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

PaedDr. Irena Smetanová 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

  • paralelních studií,
  • kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání).

PhDr. Jana Vítková 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz


Dokumenty pro kariérní poradce:

Europass

Zpravodaj