Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického pohledu nejen pro pedagogické pracovníky

Kurz  Vás seznámí s poruchami komunikace, které jsou založeny na jazykových dysfunkcích v mozku. Jedná se zejména o diagnózy vývojová dysfázie, afázie dyslexie, ale i dalších.

Čekají vás rovněž videoukázky a kazuistiky. V neposlední řadě se naučíte diagnostikovat tyto poruchy a osvojíte si metody práce s těmito dětmi.  

ANOTACE ZDE.
PŘIHLÁŠKA ZDE. 

Potvrzení o přijetí do kurzu obdrží účastníci hromadně po ukončení přijímání přihlášek. 

Před přihlašováním přes portál CŽV prosím důkladně zvažte formu úhrady kurzu (soukromá osoba x plátce – škola). Zvolená úhrada je závazná a následné změny způsobují v systému komplikace. Děkujeme za pochopení.