Projekt Kurzy adaptace pro začínající učitele


„Vzdělávací kurzy byly spolufinancovány MŠMT v rámci opatření na podporu studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol (Fond P 2020).“

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím realizace kurzů zefektivnit období adaptace začínajících učitelů za cílené a praktické podpory ze strany zkušených uvádějících učitelů.

Projekt vychází ze skutečnosti, že začínající učitelé se na začátku svého adaptačního období setkávají ve školách s řadou problémů. Z důvodů často obtížné adaptace dochází k situaci, že začínající učitelé odchází ze své profese a školy tak přichází o personální zdroje v podobě nových posil pedagogických sborů.  S překonáním těchto problémů a bariér by mohl pomoci kurz orientovaný na získání konkrétních informací z dílčích činností procesu adaptace začínajících učitelů (formou praktických příkladů a ověřených doporučení z praxe).

V rámci kurzu budou také představeny role a činnosti začínajícího učitele, uvádějícího učitele, dalších pedagogických pracovníků, vedení školy včetně forem jejich vzájemné spolupráce.

Cíle projektu Kurzy adaptace pro začínající učitele se podařilo naplnit, a to samotnou realizací dílčích kurzů:
  • Kurzy pro začínající učitele
  • Kurzy sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem

Období:
září 2020 – leden 2021
  • Kurzy pro začínající učitele – 62 účastníků
  • Kurzy sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem – 68 účastníků

Cílová skupina: primárně učitelé s rozsahem praxe 0-3 roky, dále pak studenti navazujícího magisterského studia, studenti doktorského studia

Evaluace:

„Nic mě nenapadá, bylo to perfektní.“

„Možná to udělat příště více interaktivní.“

„Neodbíhat tolik do příběhů, která až tolik nesouvisí s tématem kurzu.“

„Kurz byl skvělý, zúčastnila jsem se pátečního komorního setkání a paní ředitelka byla opravdu úžasná, vstřícná.“

„Paní přednášející by se mohla ptát, zda je třeba některé věci řešit nebo je možné je projít velmi rychle. Hodně věcí jsme věděla, mnohé, co jsem nevěděla, se neřešilo dostatečně - RVP, ŠVP. Ale paní lektorka NABÍDLA KONZULTACE, které jsme nevyužila, takže je to má chyba. Pro mě to bylo dostačující v rámci časových a technických dispozic.“

„Příklady z praxe - výborné!“

„Určitě zrealizovat i prezenčně - věřím, že to bude super.“

„Délka kurzu by mohla být větší, těch otázek v pedagogice a jejich řešení v současné době je opravdu moc.“

„Myslím si, že tyto kurzy by se zasloužily dostat více mezi kolegy. Věřím, že by je ocenila spousta lidí, kdyby o nich věděla.“

„Mám samou chválu. Kurz byl velmi zajímavý, i když trval 4 hodiny, dokázala jsem udržet pozornost, myslím si, že paní doktorka si nás získala. Jde vidět, že je profesionálka, škoda, že nás učila jen jeden předmět v rámci VŠ. Ocenila jsem i "motivační řeč" na začátku, bylo to pro mě povzbuzující.“

„Kurz byl skvělý, zúčastnila jsem se pátečního komorního setkání a paní ředitelka byla opravdu úžasná, vstřícná.“