KIVA.ORG - podpora 2013

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci už druhým rokem podporuje a finančně se spolupodílí na projektu KIVA. V loňském roce se příjemcem podpory stala Ghanda z Kambodži, v letošním roce jsme se rozhodli podpořit Justuse z Ugandy.

CCV PdF UP podpořilo Justuse (40), který už bezmála dvacet let vede obchod s novou módou ve městě Kagadi. Od roku 1995 se oděvní a obuvní byznys stal hlavním zdrojem příjmů jeho rodiny. Justus je ženatý a má tři děti. Kromě své rodiny však zajišťuje ještě další dvě osoby, které jsou takřka závislé na jeho příjmech.

Justus žádal o půjčku ve výši 1.400 ugandských šilinků (2,6 UGX / 1 USD) na školné svých dětí a na živobytí osob, o které se stará. Obvykle tyto výdaje hradí z příjmů svého podnikání, ale tentokrát zvolil půjčku, aby zabránil poklesu celkového kapitálu. Rozhodl se tedy, že raději bude splácet půjčku po menších částkách. Hlavní výzvou pro Justuse bude vypořádat se s omezeným kapitálem, velkou konkurencí a sezónností, která hraje významnou roli v tomto odvětví.

Naše pracoviště a dalších jednadvacet donátorů z celého světa podpořilo Justuse celkovou částkou 550 USD. Justus doufá, že s pomocí této bezúročné půjčky se mu podaří vzdělat své děti a zároveň diverzifikovat zdroje příjmů své rodiny.

Stát: Uganda
Průměrný roční příjem: 1.700 USD
Měna: ugandský šilink (UGX)
Kurz: 2,624.9 UGX = 1 USD