„Přednášející jsou odborníci. Velmi přínosné jsou poskytnuté odborné materiály v elektronické podobě.  Prostory pro kurz hodnotím velmi pozitivně.“ (Rétorika/krátkodobý kurz CŽV)