„Děkuji všem vyučujícím za vše, co do nás vložili. Budu se snažit to předávat dál dalším generacím.“ (Český jazyk - učitelství pro SŠ/Program CŽV)