Sponzoring ZOO Olomouc 2020

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP každý rok podporuje Zoologickou zahradu Olomouc přispěním na chov a výživu vzácných a ohrožených druhů zvířat. Adopce je druh sponzoringu, který koresponduje s dlouhodobou strategií prezentace našeho pracoviště. Pro rok 2020 jsme se stali "rodiči" lemura tmavého.