Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD45

Cena:

1. rok 11 880 Kč

2. rok 14 180 Kč

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Výchova ke zdraví – okruh biologicko-zdravovědný
 • Výchova ke zdraví – okruh psychosociální
 • Didaktika výchovy ke zdraví

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu výchovy ke zdraví  na 2. stupni základní školy.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. Interpretovat systém základního vzdělávání pomocí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dle revize platné od 1. 1. 2013 s účinností od 1. 9. 2013).
 2. Identifikovat učivo vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví.
 3. Formulovat cíle pro výchovu ke zdraví.
 4. Využívat materiálně didaktické prostředky pro výuku výchovy ke zdraví.
 5. Aplikovat vhodné učební úlohy pro výchovu ke zdraví.
 6. Analyzovat školní vzdělávací programy s ohledem na témata výchovy ke zdraví.
 7. Získat kompetenci k realizaci výuky Výchovy ke zdraví na základní škole.
 8. Vybrat a realizovat adekvátní výukové metody pro jednotlivé tematické celky Výchovy ke zdraví.
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV