Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením

Číslo studijního programu:  D2PD50

(Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením)

Cena:

1. rok 11 610 Kč

2. rok 12 950 Kč

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro absolventy magisterských akreditovaných programů s aprobací pro výuku na ZŠ a SŠ, kteří pracují s jedinci se zrakovým postižením.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • aktivní znalost Braillova písma,
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). V posledním semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením
  • Základy oftalmologie
  • Základy speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením
  • Prostorová orientace osob se zrakovým postižením – praktická zkouška

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem speciálněpedagogických studií  Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením

Uplatnění absolventa

Získáte odbornou kvalifikaci jako Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením.

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV