Speciální pedagogika

Číslo studijního programu: D2PD10

Cena:

1. rok 9 870 Kč

2. rok 13 080 Kč

3. rok 9 370 Kč

Speciální pedagogika

Požadavky na přijetí

Studijní program Speciální pedagogika je určen pro:

 • pedagogické pracovníky s magisterským vzděláním.

 Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis
 • zajištěná praxe
 • zaplacení administrativního poplatku
  ve výši 300,-
Speciální pedagogika

Organizace studia

Studium trvá 5 semestrů, setkávat se budete cca 1 – 2krát za měsíc, a to v pátek nebo v sobotu v počtu min. 6 a max. 30 účastníků.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 •   Speciální pedagogika
 •   Zvolená specializace
 •   Metodika dle specializace

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager studia: Mgr. Zdenka Kozáková, Ph.D.

 

Speciální pedagogika

Uplatnění absolventa

Jako absolvent získáte znalosti a dovednosti pro práci ve třídě, škole nebo v zařízení pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (pracovník ve třídě, škole nebo v zařízení pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s předcházející odbornou kvalifikací).

 Absolvent tohoto studijního programu dále:

 1. získá přehled o jednotlivých typech speciálních vzdělávacích potřeb,
 2. dokáže se orientovat v jednotlivých typech poradenských služeb
  a v systému organizací poskytujících služby lidem se zdravotním postižením
 3. osvojí si znalosti a dovednosti týkající se specifik komunikace jedinců s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb.
Speciální pedagogika

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Každá speciálněpedagogická specializace je realizována za výše uvedených podmínek pouze v případě, že si ji zvolí nejméně 6 účastníků tohoto programu CŽV. Specializace není realizována v případě, že se k jejímu studiu přihlásí v daném akademickém roce méně než 5 účastníků studia.

Modul: Studijní programy CŽV