Výprodej skript

Dovolujeme si upozornit na jedinečnou akci: VELKÝ VÝPRODEJ SKRIPT. Cena skript je již od 10,- Kč. Všechna skripta jsou nová a nepoužitá.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Martinu Bartoníčkovou, martina.bartonickova@upol.cz (prodej možný pouze předem objednávkou na uvedený email).

č.NázevCena
2.Sociální komunikace80,-
3.Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem100,-
4.Občanskoprávní vztahy pro pedagogy10,-
5.Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu100,-
6.Úvod do studia práva pro pedagogy10,-
7.Základy správního práva a veřejné správy10,-
8.Správní řízení a finance v životě školy10,-
9.Základy trestního práva pro pedagogy10,-
10.Vybrané kapitoly z práva – Dokumenty10,-
11.How to Read and Study Literature110,-
12.Jako vlákna pavučiny131,-
13.Awfully Afraid of Analysis?89,-
14.Politeness as a communicative strat égy and…10,-
15.Kapitoly z obecné psychologie I153,-
26.CD – Fyziologie člověka 110,-
27.Chléb a hra poznání10,-
28.Základy demografie I10,-
29.Základy demografie II10,-
30.Fyziologie člověka 110,-
31.O chorobách dětí školního věku 110,-
32.O chorobách dětí školního věku 210,-
33.O chorobách dětí školního věku 310,-
34.O chorobách dětí školního věku 410,-
35.Průvodce první pomoci pro pedagogy 110,-
37.Čert ví – Keine Ahnung10,-
38.CD – Dějiny německé literatury I. od nejstaršího143,-
39.Literární texty IV.10,-
40.Tři milníky německé základní školy10,-
41.AUPO Philologica XIXStudia Philologica 910,-
42.Současná běžná mluva obyvatel v Napajedlích10,-
43.Příběhy Starého zákona46,-
46.Soukromé právo pro společenskovědní obory se zam.10,-
47.Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách70,-
48.Člověk a náboženství70,-
49.Antologie textů k evropské integraci106,-
50.Úvod do počtu pravděpodobnosti a mat. statist.10,-
52.Osobnosti technické výchovy – prof. Ing. J. Stoffa10,-
53.Konstrukční a elektron. stavebnice ve výuce52,-
54.Technické praktikum z elektrotechniky a elekt.32,-
55.Didaktická transformace pro technické předměty127,-
56.Výchova v obecně technických předmětech74,-
57.Základy programování v jazyce Visual Basic10,-
58.Základy práce s PC10,-
60.Tvorba webových stránek pomocí aplikace M.F.10,-
61.Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP10,-
62.AUPO Musica VII Hudební věda a výchova 910,-
63.Jan Šoupal – sbormistr, pedagog a člověk10,-
64.Olomoucké jarní muzikologické konferen ce10,-
65.Kompendium teorie kontrapunktu10,-
66.Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi33,-
67.K problematice současných hudebně výchov10,-
68.Heinrich Schenker dávný neznámý10,-
69.Hlasová výchova10,-
70.Musica VI Hudební věda a výchova 810,-
71.Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů z53,-
72.Stručný přehled vybraných oblastí moderní populární19,-
73.Napříč tonální harmonií8,-
74.Architektura let 1750 – 1918 a Olomouc10,-
75.Kapitoly z didaktiky vlastivědy46,-
76.Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu248,-
77.Ochrana životního prostředí pro učitele292,-
78.Úvod do literatury 110,-
79.CD – Ohlédnutí do historie předškolní výchovy10,-
81.Modularizace a její aplikace v bakalářské10,-
82.Významné osobnosti světové textilní tvorby10,-
83.Pedagogická praxe 2 Praktická příručka učitele10,-
84.Význam logopedické intervence u osob s postižením129,-
85.Didaktika vlastivědy30,-
86.Pedagogická diagnostika v primární škole70,-
87.Kaleidoskop estetiky10,-
88.Didaktika praktického vyučování 1 zdravot. př.94,-
89.Didaktika praktického vyučování 2 zdravot. př.68,-
91.Návody do cvičení z obecné biologie12,-
92.Přehled vývojové psychologie94,-
94.Somatický a motorický vývoj 7 až 15 letých chlapců114,-
97.Učitel MŠ v reflexi současných proměn116,-