Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování)

Vážení zájemci,

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií PdF UP a PdF Masarykovy Univerzity Brno si pro Vás připravily třídenní workshop pod vedením zkušené lektorky Mgr. Dity Chapman, BCBA, která se podílí na školení ABA terapeutů v jižní Asii a v Brně školí budoucí behaviorální analytiky, a Mgr. Radky Hájkové.

Kurz je určen i začátečníkům, kteří s ABA teprve začínají, a jedince pracující s dětmi s PAS, u kterých se objevuje problémové chování. Dále je vhodný pro rodiče dětí s PAS a ostatní odbornou veřejnost, která chce získat praktické dovednosti v oblasti ABA. Co Vám účast přinese?

  • Porozumíte základním pojmům ABA (aplikovaná behaviorální analýza) a problematice PBS (Positive Bahavioural Support) – podpora správného chování dle ABA.
  • Naučíte se používat základní nástroje pro pozorování a záznam problémového chování.
  • Naučíte se intervenční strategie a sami budete umět prakticky sestavovat intervenční plán.


DALŠÍ WORKSHOP SE USKUTEČNÍ NA JAŘE 2020. BLIŽŠÍ INFORMACE KE KURZU ZDE.


Potvrzení o přijetí do kurzu obdrží účastníci hromadně po ukončení přijímání přihlášek. 

Před přihlašováním přes Portál CŽV prosím důkladně zvažte formu úhrady kurzu (soukromá osoba x plátce – škola, údaje máte možnost vyplnit ihned po přihlášení do portálu). Zvolená úhrada je závazná a následné změny způsobují v systému komplikace. Děkujeme za pochopení.