Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD43

Cena:

1. rok 13 090 Kč

2. rok 16 680 Kč

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.  

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Botanika a ekologie
  • Zoologie a antropologie
  • Didaktika přírodopisu

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Manager studia: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu Přírodopis na 2. stupni základní školy.

Cíle vzdělávacího programu:

  1. Rozšíření znalostí v hlavních biologických oborech, v geologii, ekologii se zaměřením na výuku.
  2. Získání znalostí v oblasti oborových didaktik.
  3. Schopnost praktické aplikace získaných informací v pedagogické a výchovné práci v učitelské praxi.
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. 

Modul: Studijní programy CŽV