2. ročníky


Ročník

 

Název programu


2.Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (AJ-ZS, D2PD35)
2.Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, D2PD37)
2.Dějepis pro 2. stupeň ZŠ (DĚJEPIS, D2PD42)
2.Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (DĚJ-1, D2PD26)
2.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 1. skupina
2.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 2. skupina
2.Informatika pro SŠ (INFO - SŠ, D2PD64)
Harmonogram činností
2.Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (M-1, D2PD32)
2.Matematika pro 2. stupeň ZŠ (M-2S, D2PD39)
studijní plán

Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (PŘ-1,D2PD30)
2.Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-2, D2PD43)
2.Speciální pedagog (SPEC-PED, D2PD47)
2.Speciální pedagogika (SPP-R,  D2PD10)
2.Kvalifikační studium pro výchovné poradce (VP, D2PD54) 
2.Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, D2PD34)
2.Učitelství pro MŠ (U1ST-MS, D2PD33)
2.Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (VKET, D2PD67)