2. ročníky


Ročník

 

Název programu


2.Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (AJ-ZS, D2PD35)
2.Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (AJ-1-ST, D2PD36)
2.Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, 9206W001)
2.Dějepis pro 2. stupeň ZŠ (DĚJEPIS, D2PD42)
2.Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (DĚJ-1, D2PD26)
2.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 1. skupina
2.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, 9217W001) 2. skupina
2.Informatika pro 2. stupeň ZŠ (INFO, D2PD38)
HARMONOGRAM
2.Informatika pro SŠ (INFO - SŠ, D2PD64)
2.Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (M-1, D2PD32)
2.Matematika pro 2. stupeň ZŠ (M-2S, D2PD39)
studijní plán
2.Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NJ-ZS, D2PD40)

Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (PŘ-1,D2PD30)
2.Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-2,9211W001)
2.Speciální pedagog (SPEC-PED, 9204W016)
2.Speciální pedagogika (SPP-R,  9204W005)
2.Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol (SPP-MS, 9204W003)
2.Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku (SPVOV, 9204W002)
2.Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku (D2PD13)
2.Speciální pedagogika pro vychovatele (SPV, 9204W001)
2.Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta (SP-LA, D2PD15)
2.Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením (IPZP, D2PD50)
2.Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (SVPP, D2PD55)
2.Studium pro výchovné poradce (VP, 9202W001) 
2.Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, D2PD34))
2.Učitelství pro MŠ (U1ST-MS, 9208W003)
2.Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (OV-ZSV,9207W005)
2.Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (VKET, D2PD67)