Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů a programů centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Našemu pracovišti byla udělena akreditace instituci č. j.: MŠMT - 7006/2018-1 UP Pedagogické fakultě, Centru celoživotního vzdělávání, a to do roku 2024. 

Akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Agrese a agresivita u dětí předškolního věku29148/2017-2-12124. 2. 2021
Agrese a šikana7216/2017-3-48823.8.2020
Agrese a její řešení33840/2016-2-100426.1.2020
Agresivita ve třídě či jiném kolektivu7216/2017-3-48823.8.2020
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti škol15044/2018-2-63122.8.2021
Andělé a andělky

6995/2018-4-383

12.9.2021
Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Anglický jazyk - učitelství pro SŠ14620/2016-3-5782.9.2019
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Anglický jazyk pro 1. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole15044/2018-2-63122.8.2021
Angličtina s interkulturní dimenzí14620/2016-3-5782.9.2019
Anglo-americké svátky a jejich pozadí ve výuce angličtiny14620/2016-3-5782.9.2019
Asertivita místo agresivity7216/2017-3-48823.8.2020
Asistent pedagoga - psychomotorický vývoj dítěte33840/2016-2-100426.1.2020
Asistent pedagoga v praxi školy15044/2018-2-63122.8.2021
Asertivní komunikace na pracovišti7216/2017-3-48823.8.2020
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnosti15044/2018-2-63122.8.2021
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ15044/2018-2-63122.8.2021
Autority a jejich místo v životě dítěte, žáka33840/2016-2-100426.1.2020
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v MŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v ZŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v SŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v zájmové činnosti dětí7808/2015-1-37618.5.2018
Bezdrátové sítě ve vzdělávání
14620/2016-3-578
2.9.2019
Biologie - učitelství pro SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Budování týmu školy a podpora spolupráce7216/2017-3-48823.8.2020
Coaching, mentoring a counselling - Moderní trendy ve vedení lidí13691/2017-3-75425.10.2020
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem7216/2017-3-48823.8.2020
Cesta k individualizaci v mateřské škole888/2017-2-2153.4.2020
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat aneb dítě s OŠD33840/2016-2-100426.1.2020
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat - jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte7216/2017-3-48823.8.2020
Co má rodič slyšet, když má dítě v MŠ7216/2017-3-48823.8.2020
CLIL pro učitele angličtiny na 1. a 2. stupni základní školy14620/2016-3-5782.9.2019
Český jazyk - učitelství pro SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Český jazyk pro 2. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Čtenářská gramotnost7808/2015-1-37618.5.2018
Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka888/2017-2-2153.4.2020
Čtenářská gramotnost na ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Čtenářská gramotnost na střední škole - Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuce7216/2017-3-48823.8.2020
Čtenářská gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe33840/2016-2-100426.1.2020
Čtenářská pregramotnost7808/2015-1-37618.5.2018
Čtenářská pregramotnost - postavení jazykové výchovy v MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí33840/2016-2-100426.1.2020
Čtením a psaním ke kritickému myšlení22370-2017-2-10058.11.2020
Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Dějepis pro 2. stupeň základních škol13691/2017-3-75425.10.2020
Dějepis - učitelství pro střední školy10134/2016-1-38430.6.2019
Dějiny státní správy a samosprávy od roku 18487216/2017-3-48823.8.2020
Děti bádají a objevují okolní svět1135/2015-1-18116.3.2018
Dětská kresba a rozvoj tvořivosti v podmínkách předškolního vzdělávání1135/2015-1-18116.3.2018
Didaktický seminář německého jazyka10134/2016-1-38430.6.2019
Didaktické kompetence učitele MŠ se zaměřením na rozvoj elementární zdravotní gramotnosti u dětí předškolního věku1135/2015-1-18116.3.2018
Digitální gramotnost pro 2. st. ZŠ a SŠ15636/2015-1-5835.8.2018
Digitální gramotnost pro učitele matematiky na 2. st. ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Digitální gramotnost pro učitele matematiky SŠ - 24 hodin7216/2017-3-48823.8.2020
Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 1. st. ZŠ15636/2015-1-5835.8.2018
Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 2. st. ZŠ

6995/2018-4-383

12.9.2021
Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole22370/2017-2-10058.11.2020
Doplňující didaktické studium anglického jazyka7216/2017-3-48823.8.2020
Doplňující didaktické studium německého jazyka7216/2017-3-48823.8.2020
Dopravní výchova jako prostředek elementárních psychomotorických dovedností dětí předškolního věku1135/2015-1-18116.3.2018
Drátkované drobnosti z černého drátu7216/2017-3-48823.8.2020
Drátkování i s dětmi888/2017-2-2153.4.2020
Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učitele33840/2016-2-100426.1.2020
Dysortografie - specifická vývojová porucha učení33840/2016-2-100426.1.2020
Effective Communication in English29148/2017-2-12124. 2. 2021
Effective Communication in English - basic conversational topics29148/2017-2-12124. 2. 2021
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH22370/2017-2-10058.11.2020
Efektivní komunikace na pracovišti a prevence syndromu vyhoření29148/2017-2-12124. 2. 2021
Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita888/2017-2-2153.4.2020
Emoce jejich pochopení a využívání v práci učitele MŠ; sebepoznání a sebereflexe jako cesta zvyšování osobnostních a pracovních kompetencí29148/2017-2-12124. 2. 2021
Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věku15044/2018-2-63122.8.2021
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat u žáka i učitele888/2017-2-2153.4.2020
Enviromentální činnosti v mateřské škole13691/2017-3-75425.10.2020
Etická výchova pro učitele13691/2017-3-75425.10.2020
Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi (tento kurz bude zaměřen na arteterapii)1135/2015-1-18116.3.2018
Finanční gramotnost15636/2015-1-5835.8.2018
Finanční gramotnost pro učitele ZŠ13691/2017-3-75425.10.2020
Finanční gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na ZŠ15636/2015-1-5835.8.2018
Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě7216/2017-3-48823.8.2020
Grafomotorický kurz13691/2017-3-75425.10.2020
Gramatika pro učitele angličtiny14620/2016-3-5782.9.2019
Hudební výchova - učitelství pro SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Hudební výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu13691/2017-3-75425.10.2020
Hra jako edukační prostředek v předškolním vzdělávání7808/2015-1-37618.5.2018
Hrajeme si s psychomotorikou888/2017-2-2153.4.2020
Hrajeme si s uměním1135/2015-1-18116.3.2018
Hrátky s papírem

6995/2018-4-383

12.9.2021
Hravá literární výchova v mateřské školce7216/2017-3-48823.8.2020
Hry a aktivity pro rozvoj dítěte s mentálním postižením v předškolním věku7808/2015-1-37618.5.2018
Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Hry s komunikací - rozvoj osobnosti vedoucí k porozumění sebe i ostatních15044/2018-2-63122.8.2021
ICT ve výuce českého jazyka a literatury13691/2017-3-75425.10.2020
ICT ve výuce německého jazyka a literatury13691/2017-3-75425.10.2020
ICT ve výuky mediální výchovy14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce anglického jazyka - pokročilý kurz14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ14620/2016-3-5782.9.2019
ICT zdroje pro světovou českou literaturu14620/2016-3-5782.9.2019
ICT zdroje pro světovou literaturu pro děti a mládež14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce anglického jazyka - základní kurz14620/2016-3-5782.9.2019
ICT zdroje pro současnou českou literaturou14620/2016-3-5782.9.2019
Individualizace práce v mateřské škole7216/2017-3-48823.8.2020
Individualizace vzdělávání v mateřské škole22370/2017-2-10058.11.2020
Informatika - učitelství pro 2. st. ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Informatika pro 2. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Inkluze - společné vzdělávání33840/2016-2-100426.1.2020
Inkluzivní třída - žák, který ruší15044/2018-2-63122.8.2021
Inkluzivní třída - žák s rizikovým chováním15044/2018-2-63122.8.2021
Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím15044/2018-2-63122.8.2021
Internet jako zdroj jazykové výuky angličtiny14620/2016-3-5782.9.2019
Internet druhé generace pro učitele14620/2016-3-5782.9.2019
Jak inovovat školní vzdělávací program7216/2017-3-48823.8.2020
Jak mluvit zněle, barevně a bez zbytečné námahy888/2017-2-2153.4.2020
Jak na rodiče v mateřské škole13691/2017-3-75425.10.2020
Jak pracovat s abstraktními symboly v mateřské škole?13691/2017-3-75425.10.2020
Jak pracovat s dechem a hlasem při vyučovacím procesu7216/2017-3-48823.8.2020
Jak se lidí učí (cizí) jazyky14620/2016-3-5782.9.2019
Jak vytvořit jednoduchý animovaný film13691/2017-3-75425.10.2020
Jak vytvořit podnětné prostředí v praxi mateřské školy22370/2017-2-10058.11.2020
Jazykově-metodický kurz pro začátečníky7216/2017-3-48823.8.2020
Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace7216/2017-3-48823.8.2020
Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den

6995/2018-4-383

12.9.2021
Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky

6995/2018-4-383

12.9.2021
Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu?13691/2017-3-75425.10.2020
Kancelářské aplikace v praxi7216/2017-3-48823.8.2020
Kariérové vzdělávání7216/2017-3-48823.8.2020
Keramika pro radost7216/2017-3-48823.8.2020
Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě7216/2017-3-48823.8.2020
Kočičiny

6995/2018-4-383

12.9.2021
K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících a o změně některých zákonů41840/2012-20119.12.2018
Koordinátor ICT15636/2015-1-5835.8.2018
Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníky888/2017-2-2153.4.2020
Komunikace ve sborovně888/2017-2-2153.4.2020
Komunikace ve výchovně vzdělávacím prostředí a její možnosti13691/2017-3-75425.10.2020
Komunikační výchova13691/2017-3-75425.10. 2020
Komunikativní dovednosti v technické výchově v MŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Komunikační výchova15636/2015-1-5835.8.2018
Konstrukční stavebnice a jejich využití v předškolním vzdělávání7808/2015-1-37618.5.2018
Konverzační kurz anglického jazyka13691/2017-3-75425.10.2020
Korespondence moderně a pro praxi888/2017-2-2153.4.2020
Krádeže ve škole - které děti mohou mít sklon krást a jak tyto krádeže řešit22370/2017-2-10058.11.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hod.)888/2017-2-2153.4.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (8 hod.)33840/2016-2-100426.1.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

6995/2018-4-383

12.9.2021
Kurz digitální gramotnosti v oblasti hudby pro pedagogické pracovníky7808/2015-1-37618.5.2018
Kurz k sexuální výchově v MŠ22370/2017-2-10058.11.2020
Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole13691/2017-3-75425.10.2020
Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí7216/2017-3-48823.8.2020
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů888/2017-2-2153.4.2020
Legislativní rámec výkonu pozice pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání1135/2015-1-18116.3.2018
Letní škola techniky7216/2017-3-48823.8.2020
Literární a dramatická výchova v mateřské škole888/2017-2-2153.4.2020
Máme v souladu RVP PV a ŠVP naší MŠ?888/2017-2-2153.4.2020
Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníky22370/2017-2-10058.11.2020
Manažerské schopnosti a týmová komunikace22370/2017-2-10058.11.2020
Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. století7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ15636/2015-1-5835.8.2018
Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost pro 2 st. ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost pro 2. st. ZŠ a SŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Matematická gramotnost pro SŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost ve 21. století33840/2016-2-100426.1.2020
Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Matematická pregramotnost - matematika v MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Matematika - učitelství pro SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Matematika - učitelství pro 2. st. ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Matematika pro 2. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Mateřská škola v praxi - kroky a krůčky k pedagogickému projektu15044/2018-2-63122.8.2021
Média (nejen) pro zábavu - rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazyka15044/2018-2-63122.8.2021
Mentoring - nástroj profesního rozvoje učitele7216/2017-3-48823.8.2020
Metodické vedení předškolních dětí33840/2016-2-100426.1.2020
Metodika hospitační činnosti33840/2016-2-100426.1.2020
Metodika práce s interaktivní tabulí ve výuce angličtiny na základní škole14620/2016-3-5782.9.2019
Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví7216/2017-3-48823.8.2020
Metodický seminář k problematice výživy7216/2017-3-48823.8.2020
Metodicky zaměřený kurz pro uváděcí učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠ14620/2016-3-5782.9.2019
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku7216/2017-3-48823.8.2020
Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost888/2017-2-2153.4.2020
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty22370/2017-2-10058.11.2020
Moderní československé dějiny 1918-19927216/2017-3-48823.8.2020
Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule14620/2016-3-5782.9.2019
Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí1135/2015-1-18116.3.2018
Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením (pro asistenty pedagoga)7808/2015-1-37618.5.2018
Mozaika v akci888/2017-2-2153.4.2020
Muzejní a galerijní pedagogika10134/2016-1-38430.6.2019
MS Word pro učitele14620/2016-3-5782.9.2019
MS Excel 2007 pro učitele14620/2016-3-5782.9.2019
MS Power Point 2007 pro učitele14620/2016-3-5782.9.2019
Na zkušenou do Evropy14620/2016-3-5782.9.2019
Nácvik sociálních dovedností pedagoga33840/2016-2-100426.1.2020
Nácvik vybraných sociálních dovedností888/2017-2-2153.4.2020
"Na čem záleží..." - osobnostní rozvoj předškolních pedagogů

6995/2018-4-383

12.9.2021
Nápadníček her angličtiny pro učitele 1. st. ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Nápadníček her angličtiny pro učitele v MŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT14620/2016-3-5782.9.2019
Nebojme se testování - vytváření didaktických testů ve výuce AJ14620/2016-3-5782.9.2019
Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD)13691/2017-3-75425.10.2020
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Německý jazyk - učitelství pro SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Netradiční přání nejen pro maminky888/2017-2-2153.4.2020
Netradiční výtvarné techniky v MŠ - papír, textil, různé7808/2015-1-37618.5.2018
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízení7216/2017-3-48823.8.2020
Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol7216/2017-3-48823.8.2020
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Obsluha a základní programování CNC strojů

6995/2018-4-383

12.9.2021
Obtížné rozhovory7216/2017-3-48823.8.2020
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost15044/2018-2-63122.8.2021
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky7216/2017-3-48823.8.2020
Odměny a tresty v předškolní výchově; zisky, těžkosti a strategie jejich zvládání u pedagogických pracovníků1135/2015-1-18116.3.2018
Ochrana člověka za mimořádných situací pro 1. st. ZŠ1135/2015-1-18116.3.2018
Ochrana člověka za mimořádných situací pro 2. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Ochrana osobních údajů podle GDPR

6995/2018-4-383

12.9.2021
Osobnost dítěte s mentálním postižením a možnosti jejího rozvoje v období předškolního věku1135/2015-1-18116.3.2018
Osobnostní a personální rozvoj AP7808/2015-1-37618.5.2018
Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga7216/2017-3-48823.8.2020
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce33840/2016-2-100426.1.2020
Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Ozbrojený útočník ve školním prostředí13691/2017-3-75425.10.2020
12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole15044/2018-2-63122.8.2021
Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku15044/2018-2-63122.8.2021
Pedagogická diagnostika a prevence13691/2017-3-75425.10.2020
Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školy10134/2016-1-38430.6.2019
Pedagogické studium pro vychovatele14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium pro pedagoga volného času14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku14620/2016-3-5782.9.2019
Písemný projev15636/2015-1-5835.8.2018
Písně a hudba ve výuce angličtiny14620/2016-3-5782.9.2019
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření33840/2016-2-100426.1.2020
Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. - 5. stupně33840/2016-2-100426.1.2020
Plán práce s žákem v rámci 2. - 5. stupně podpůrného opatření33840/2016-2-100426.1.2020
Plstění - 100% přírodní produkt888/2017-2-2153.4.2020
Počítačová gramotnost na SŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Podpora čtenářství888/2017-2-2153.4.2020
Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP na SŠ15636/2015-1-5835.8.2018
Podpora gramotnosti ve vazbě na kognitivní procesy15636/2015-1-5835.8.2018
Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP na SŠ ve vztahu k rozvoji kritického myšlení15636/2015-1-5835.8.2018
Podpora pedagogů se zájmem o využití metodiky CLIL v praxi7216/2017-3-48823.8.2020
Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - prim log. prevence29148/2017-2-12124. 2. 2021
Podpora resilience v rámci polytechnického vzdělávání a její souvislosti1135/2015-1-18116.3.2018
Podpora zdraví a prevence rizikového chování7808/2015-1-37618.5.2018
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ22370/2017-2-10058.11.2020
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ pro MŠ

6995/2018-4-383

12.9.2021
Podzimní aranžmá33840/2016-2-100426.1.2020
Pokusy a objevy v mateřské škole I.13691/2017-3-75425.10.2020
Pokusy a objedvy v mateřské škole II.13691/2017-3-75425.10.2020
Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ15044/2018-2-63122.8.2021
Polytechnické vzdělávání v MŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku29148/2017-2-12124. 2. 2021
Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami10710/2014-1-39926.5.2017
Poruchy chování v dětském věku a v dospívání33840/2016-2-100426.1.2020
Poslech pro učitele angličtiny14620/2016-3-578
2.9.2019
Potisk textilu - povede se všem888/2017-2-2153.4.2020
Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školách29148/2017-2-12124 . 2. 2021
Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školách29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školách29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školách29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školách29148/2017-2-12124. 2. 2021
Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků na ZŠ a SŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Práce s editorem školního vzdělávacího programu14620/2016-3-5782.9.2019
Práce s krásnou literaturou v praxi - pro 1. stupeň ZŠ888/2017-2-2153.4.2020
Práce s "nestandardním" typem žáků7216/2017-3-48823.8.2020
Práce se skupinami žáků, kteří nás stojí hodně sil13691/2017-3-75425.10.2020
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízení7216/2017-3-48823.8.2020
Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou na ZŠ a SŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Praktická realizace integrovaného bloku vzdělávání888/2017-2-2153.4.2020
Právní, personální a organizační aspekty inkluzivního školství ve vztahu k AP (odpovědnost asistenta pedagoga v čase výuky a v době mimo vyučování)

6995/2018-4-383

12.9.2021
Prevence závislostí a šikany33840/2016-2-100426.1.2020
Princip změny a možnosti pedagogických pracovníků13691/2017-3-75425.10.2020
Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy13691/2017-3-75425.10.2020
Problematika krizové intervence, možnosti a limity práce s člověkem v krizi7216/2017-3-48823.8.2020
Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole1135/2015-1-18116.3.2018
Projekt v enviromentální edukaci7808/2015-1-37618.5.2018
Projektování technické výchovy v kontextu předškolního kurikula7808/2015-1-37618.5.2018
Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat888/2017-2-2153.4.2020
Provoz hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě pro metodiky ICT základních a středních škol29148/2017-2-12124 . 2. 2021
Příprava školy na inspekci888/2017-2-2153.4.2020
Příprava třídních učitelů888/2017-2-2153.4.2020
Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Přírodopis pro 2. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Psychomotorika dvouletého dítěte a úskalí adaptace nástupu do MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti7216/2017-3-48823.8.2020
Reedukace dysortografie33840/2016-2-100426.1.2020
Rizika kyberprostoru a komunikačních "hraček"7216/2017-3-48823.8.2020
Rozkvetlá škola888/2017-2-2153.4.2020
Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvíjení matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb "Číslo a jeho místo"888/2017-2-2153.4.2020
Rozvíjení prostorové představivosti7808/2015-1-37618.5.2018
Rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské škole22370/2017-2-10058.11.2020
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 1. stupně ZŠ888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj grafomotorických dovedností888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků14620/2016-3-5782.9.2019
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností33840/2016-2-100426.1.2020
Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvoj osobnosti pedagoga7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvoj předčtenářské gramotnosti pomocí umělecké literatury888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku a v praxi konkrétní MŠ15044/2018-2-63122.8.2021
Rozvoj schopností řešení konfliktů a rozhodování1135/2015-1-18116.3.2018
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku33840/2016-2-100426.1.2020
Rozvoj zručnosti dětí se zaměřením na rozvoj jemné motoriky u dětí v elementárním ročníku základního vzdělávání jako reedukace grafomotoriky15636/2015-1-5835.8.2018
Rozvoj zručnosti dětí se zaměřením na rozvoj jemné motoriky u dětí předškolního věku jako propedeutika grafomotoriky15636/2015-1-5835.8.2018
Rozvoj zručnosti dětí v MŠ

6995/2018-4-383

12.9.2021
Rozvoj zručnosti žáků ZŠ

6995/2018-4-383

12.9.2021
Řízení kvality škol a školských zařízení7216/2017-3-48823.8.2020
Sbormistrovství10134/2016-1-38430.6.2019
S hudbou? S hudbou!33840/2016-2-100426.1.2020
S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudby33840/2016-2-100426.1.2020
Síla týmového dialogu ve sborovně7216/2017-3-48823.8.2020
Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ15044/2018-2-63122.8.2021
Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova7216/2017-3-48823.8.2020
Slyšet jinak: kurz hudební kreativity7808/2015-1-37618.5.2018
Slyšet jinak: kurz výroby netradičních hudebních nástrojů7808/2015-1-37618.5.2018
Slyšet jinak: kurz výroby netradičních hudebních nástrojů v MŠ7808/2015-1-37618.5.2018
Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů7216/2017-3-48823.8.2020
Sociální dovednosti a efektivní komunikace33840/2016-2-100426.1.2020
Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověka15044/2018-2-63122.8.2021
Sociální interakce ve skupině1127/2018-2-17528.3.2021
Sociální klima v mateřských školách; etnicita v práci učitele MŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Současná mateřská škola v praxi - jak zefektivnit řízení mateřské školy7216/2017-3-48823.8.2020
Specializovaná činnost spec. pedagoga v oblasti školské logopedie29148/2017-2-12124. 2. 2021
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením10134/2016-1-38430.6.2019
Speciální pedagog29148/2017-2-12124. 2. 2021
Speciální pedagogika14620/2016-3-57824.11.2019
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta13691/2017-3-75425.10.2020
Speciální pedagogika - surdopedie14620/2016-3-5782.9.2019
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku SŠ29148/2017-2-12124.  2. 2021
Speciální pedagogika pro učitele PV nebo OV SŠ101134/2016-2-38424.11.2019
Speciální pedagogika pro vychovatele101134/2016-2-38424.11.2019
Speciální pedagogika pro učitele MŠ101134/2016-2-38424.11.2019
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ33840/2016-2-100426.1.2020
Specifika výchovně-vzdělávací práce v MŠ - speciál pro asistenty pedagoga33840/2016-2-100426.1.2020
Specifické poruchy učení, aneb jak nejlépe porozumět dítěti s SPU888/2017-2-2153.4.2020
Specifické poruchy učení v kostce13691/2017-3-75425.10.2020
Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

6995/2018-4-383

12.9.2021
Spolupráce AP s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětem7216/2017-3-48823.8.2020
Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka s SVP1135/2015-1-18116.3.2018
Spolupráce školy a rodiny - jak pomoci dítěti realizovat svůj potenciál13691/2017-3-75425.10.2020
Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole33840/2016-2-100426.1.2020
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

6995/2018-4-383

12.9.2021
Storytelling u dětí přeškolního věku7808/2015-1-37618.5.2018
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.33840/2016-2-100426.1.2020
Studium pro asistenty pedagoga13691/2017-3-75425.10.2020
Studium pedagogiky pro pro asistenta pedagoga33840/2016-2-100426.1.2020
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.33840/2016-2-100426.1.2020
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

6995/2018-4-383

12.9.2021
Studium pro výchovné poradce

6995/2018-4-383

12.9.2021
Šikana ve školách a školských zařízeních33840/2016-2-100426.1.2020
Škola - právo - ekonomika888/2017-2-2153.4.2020
Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání29148/2017-2-12124. 2. 2021
Školní informační systémy14620/2016-3-5782.9.2019
Talent a jeho základní atributy15044/2018-2-63122.8.2021
Technická a informační výchova10134/2016-1-38430.6.2019
Teorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicové řízené stroje

6995/2018-4-383

12.9.2021
Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami - pro speciální pedagogy a psychology7216/2017-3-48823.8.2020
Testujme komunikativně14620/2016-3-5782.9.2019
Třída plná pohody - hry a psychohry v mateřské škole13691/2017-3-75425.10.2020
Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností33840/2016-2-100426.1.2020
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření13691/2017-3-75425.10.2020
Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření13691/2017-3-75425.10.2020
Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů1135/2015-1-18116.3.2018
Tvorba a využití loutky v předškolním vzdělávání7808/2015-1-37618.5.2018
Tvorba www stránek a aplikací pro učitele15636/2015-1-5835.8.2018
Tvorba výukových materiálů14620/2016-3-5782.9.2019
Tvorba webu pro učitele14620/2016-3-5782.9.2019
Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu nejen na pobytových akcích33840/2016-2-100426.1.2020
Tvoříme s dětmi nejen pro maminky888/2017-2-2153.4.2020
Učíme efektivně, učíme CLILem7216/2017-3-48823.8.2020
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ15044/2018-2-63122.8.2021
"Učit bez hlasu? To nejde!" - aneb jak bojovat s hlasovou únavou7216/2017-3-48823.8.2020
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy33840/2016-2-100426.1.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, krerý ruší22370/2017-2-10058.11.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích II. - žák s rizikovým chováním22370/2017-2-10058.11.2020
Učitelka mateřské školy a adaptace dítěte raného věku33840/2016-2-100426.1.2020
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

6995/2018-4-383

12.9.2021
Učitelství pro MŠ14620/2016-3-5782.9.2019
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. základní školy a střední školy

6995/2018-4-383

12.9.2021
Učme děti zpívat - zpěv a jeho vliv na rozvoj kvality řeči7216/2017-3-48823.8.2020
Umění koncentrace - cesta ke klidu a úspěšnému učení15044/2018-2-63122.8.2021
Umění relaxace a zvládnutí stresu13691/2017-3-75425.10.2020
Umíte to s pohádkou?7216/2017-3-48823.8.2020
Umíte to s pohádkou? Aneb využití metody CLIL v pedagogické praxi33840/2016-2-100426.1.2020
Úprava školního vzdělávacího programu a tvorba individuálního vzdělávacího programu7216/2017-3-48823.8.2020
Úvod do krizové intervence. Možnosti a limity práce s člověkem v krizi33840/2016-2-100426.1.2020
Vánoční čarování15044/2018-2-63122.8.2021
Vánoční přání s překvapením33840/2016-2-100426.1.2020
Vánoční prostorové dekorace33840/2016-2-100426.1.2020
Vedení třídnických hodin15044/2018-2-63122.8.2021
Vedení týmu a týmová spolupráce888/2017-2-2153.4.2020
Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi15044/2018-2-63122.8.2021
Vybraná díla současné světové literatury33840/2016-2-100426.1.2020
Výchova k občanství - učitelství pro 2. st. ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Výchova k občanství pro 2. st. ZŠ10134/2016-1-38430.6.2019
Výchova k podnikavosti14620/2016-3-5782.9.2019
Výchova k podnikavosti7216/2017-3-48823.8.2020
Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (8 hod.)22370/2017-2-10058.11.2020
Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (16 hod.)7216/2017-3-48823.8.2020
Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ1135/2015-1-18116.3.2018
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ29148/2017-2-12124. 2. 2021
Výchovné obtíže u předškolních dětí33840/2016-2-100426.1.2020
Vyrábíme rytmické hudební nástroje15044/2018-2-63122.8.2021
Výtvarná výchova v souvislostech888/2017-2-2153.4.2020
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / nová média15636/2015-1-5835.8.2018
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / teoretické disciplíny15636/2015-1-5835.8.2018
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / didaktika VV15636/2015-1-5835.8.2018
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / inovace v oblasti klasických disciplín15636/2015-1-5835.8.2018
Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení22370/2017-2-10058.11.2020
Využití cloudových služeb ve výuce7216/2017-3-48823.8.2020
Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny14620/2016-3-5782.9.2019
Výukové programy14620/2016-3-5782.9.2019
Využití odpadových, recyklovaných a přírodních materiálů k výrobě netradičních hudebních nástrojů7808/2015-1-37618.5.2018
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem15044/2018-2-63122.8.2021
Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 ve škole - rozvoj profesních kompetencí pedagoga15044/2018-2-63122.8.2021
Využití cloudového řešení Microsoft Office 356 ve škole - rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití mobilního zařízení ve škole i ve výuce15044/2018-2-63122.8.2021
Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi7216/2017-3-48823.8.2020
Vývojové poruchy učení a chování, jejich náprava22370/2017-2-10058.11.2020
Vzdělávací přístupy v předškolním vzdělávání, rozbor praktických ukázek33840/2016-2-100426.1.2020
Vzdělávání v přírodních vědách se zaměřením na biologii15636/2015-1-5835.8.2018
Workshop: Aplikační možnosti pozitivní psychologie v profesním životě7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Dramatická výchova7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Fundraising v mateřské škole7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Intervence pedagogických pracovníků MŠ v rámci syndromu CAN7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Jak komunikovat s dětmi se sluchovým postižením předškolního věku7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Kazuistický seminář ve stylu Bálintovské skupiny7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Komunikace pro vedoucí pracovníky MŠ a školských zařízení7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Rozvoj smyslového vnímání u dítěte s mentálním postižením v předškolním věku7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Vybrané psychologické metody přípravy na školu pro rozvoj grafomotorických dovedností7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské škole7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Problém zvaný ADHD, ADD33840/2016-2-100426.1.2020
Začínáme s mentoringem7216/2017-3-48823.8.2020
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil13691/2017-3-75425.10.2020
Zajímavé postupy při výuce  pravopisu na 1. stupni ZŠ15044/2018-2-63122.8.2021
Základní školní lyžování29148/2017-2-12124. 2. 2021
Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)7216/2017-3-48823.8.2020
Zdravé zpívání7216/2017-3-48823.8.2020
Zdravotní gramotnost v oblastni dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti sexuálně reprodukčního zdraví7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti pozitivní psychologie ve vztahu ke zdraví7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti prevence závislostního chování7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti výživy a stravování7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v problematice aktivního stárnutí7808/2015-1-37618.5.2018
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky7808/2015-1-37618.5.2018
Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu7216/2017-3-48823.8.2020
Zimní a vánoční aranžmá33840/2016-2-100426.1.2020
Zpracování videa pro učitele14620/2016-3-5782.9.2019
Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíru7216/2017-3-48823.8.2020
Zvláštnosti psychiky dítěte v předškolním věku; agresivní chování dětí a možnosti jeho řešení1135/2015-1-18116.3.2018
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny14620/2016-3-5782.9.2019
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce13691/2017-3-75425.10.2020
Živá knihovna jako metoda výuky7216/2017-3-48823.8.2020


Akreditace ministerstva vnitra

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Komunikační výchova (pro úředníky)AK/PV - 155/201615.4.2019
Komunikační výchova (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 106/201615.4.2019
Písemný projev (pro úředníky)AK/PV - 156/201615.4.2019
Písemný projev (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 107/201615.4.2019
Akreditace vzdělávací instituceAK/I - 9/201615.4.2019