Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů a programů centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Našemu pracovišti byla udělena akreditace instituci č. j.: MŠMT - 7006/2018-1 UP Pedagogické fakultě, Centru celoživotního vzdělávání, a to do roku 2024. 

Akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Abeceda administrativy v MŠMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Adventní tvořeníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Agrese a agresivita u dětí předškolního věkuMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Agrese a šikanaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Agrese a její řešeníMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Agresivita ve třídě či jiném kolektivuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka ve společenskovědních předmětech

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti školMŠMT -  15044/2018-2-63122.8.2021
Andělé a andělky

MŠMT -  6995/2018-4-383

12.9.2021
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠMŠMT -  7216/2017-3-48823.8.2020
Angličtina hravě a netradičně v mateřské školeMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Asertivita místo agresivityMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Asistent pedagoga v praxi školyMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Asertivní komunikace na pracovištiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnostiMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Barevný podzim

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Biologie - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Budování týmu školy a podpora spolupráceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Centra aktivit ve fyziceMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesuMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Coaching, mentoring a counselling - Moderní trendy ve vedení lidíMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Cesta k individualizaci v mateřské školeMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat aneb dítě s odloženou školní docházkou

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat - jak efektivně pracovat s portfoliem dítěteMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Co má rodič slyšet, když má dítě v MŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Český jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Český jazyk pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Číst se naučí každý

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe I.MŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe II.MŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žákaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Čtenářská gramotnost na ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Čtenářská gramotnost na střední škole - Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Čtenářská gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Čtení v 1. třídě - od písmen po čtení s porozuměním

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Čtením a psaním ke kritickému myšleníMŠMT - 22370-2017-2-10058.11.2020
Čtenářská pregramotnost

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Dějepis pro 2. stupeň základních školMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Dějepis - učitelství pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dějiny státní správy a samosprávy od roku 1848MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Didaktika techniky a informatiky - aktuální otázky v kontextu technologických a společenských změn

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Digitální gramotnost pro učitele matematiky na 2. st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Digitální gramotnost pro učitele matematiky SŠ - 24 hodinMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 2. st. ZŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti na základní školeMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
"Dítě on-line" - jak lépe porozumět vzdělávacím potřebám současné "digitální" generaceMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Dnešní děti a možnosti prevence sociálně patologických jevů

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Doplňující didaktické studium anglického jazykaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Doplňující didaktické studium německého jazykaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Dotykové technologie a aplikace ve výuce

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Drátkované drobnosti nejen z černého drátu

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Drátkované drobnosti z černého drátuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Drátkování i s dětmiMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učiteleMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Dysgrafie a reedukace dysgrafie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dyslexie a reedukace dyslexie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dysortografie - specifická vývojová porucha učení

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Dysortografie a reedukace dysortografie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Effective Communication in EnglishMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Effective Communication in English - basic conversational topicsMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCHMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Efektivní komunikace na pracovišti a prevence syndromu vyhořeníMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Efektivní manažerská komunikace a profesionální prezentace

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Efektivní metody výuky v ČJ i dalších předmětech na 1. stupni ZŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivitaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Emoce jejich pochopení a využívání v práci učitele MŠ; sebepoznání a sebereflexe jako cesta zvyšování osobnostních a pracovních kompetencíMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věkuMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat u žáka i učiteleMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Enviromentální činnosti v mateřské školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Etická výchova pro učiteleMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Finanční gramotnost pro učitele ZŠMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Formativní hodnocení na ZŠ a SŠMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Formativní hodnocení v kostceMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Genetická a globální metoda čtení v elementární tříděMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Grafomotorický kurzMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Hands-on aktivity pro nadané žáky ve výuce Biologie a Chemie na SŠMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Hodnocení a sebehodnocení žáka

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání - Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředkůMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Hudební rozvoj kognitivních funkcí 1

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Hudební rozvoj kognitivních funkcí 2

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Hudební výchova - učitelství pro SŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Hudební výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programuMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Hrajeme si s psychomotorikouMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Hrátky s papírem

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Hravá jóga

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Hravá literární výchova v mateřské školceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Hry s komunikací - rozvoj osobnosti vedoucí k porozumění sebe i ostatníchMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
I geometrie může být pro žáky zajímavá

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
ICT - integrace digitálních technologií do výuky. Interaktivní výuka na SMART Bo

MŠMT - 32930/2018-3-982

4.3.2022
ICT ve výuce českého jazyka a literaturyMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
ICT ve výuce německého jazyka a literaturyMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Individualizace práce v mateřské školeMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Individualizace vzdělávání v mateřské školeMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Informatika - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Informatika pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Informatika pro SŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Inkluze - společné vzdělávání

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Inkluzivní třída - žák, který rušíMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Inkluzivní třída - žák s rizikovým chovánímMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Inovace, aplikace - formativní hodnocení v pedagogickém týmuMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Inovace, aplikace - formativní hodnocení v praxi MŠMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ)

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencímMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Jak inovovat školní vzdělávací programMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak mluvit zněle, barevně a bez zbytečné námahyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Jak motivovat a naplánovat činnosti vzdělávací nabídky s jasným cílem různým způsobemMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak motivovat nemotivované - jak pomoci dospívajícím zvládat svět

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak na projekty a projektové vyučování?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak na rodiče v mateřské školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jak pomoci dítěti realizovat svůj potenciál aneb talent a co s ním

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak pracovat s abstraktními symboly v mateřské škole?MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jak pracovat s dechem a hlasem při vyučovacím procesuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jak předcházet syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak rozvíjet matematickou granotnost aneb Matematika v praxi

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak učit smysluplně a zábavně na PC

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Jak vytvořit jednoduchý animovaný filmMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jak vytvořit podnětné prostředí v praxi mateřské školyMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výukyMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jarní dekorace: rychle, levně, efektně

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jazykově-metodický kurz pro začátečníkyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzaceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu?MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jógové básničky pro děti v MŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to?MŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Kancelářské aplikace Office 365 - rozvoj profesních kompetencí pedagogaMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Kancelářské aplikace v praxiMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Kariérové vzděláváníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Keramika pro radostMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve tříděMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Kočičiny

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících a o změně některých zákonůMŠMT - 41840/2012-20119.12.2018
Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účely

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Koordinátor ICT

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníkyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Komunikace ve sborovněMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Komunikace ve výchovně vzdělávacím prostředí a její možnostiMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Komunikační výchovaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10. 2020
Konkrétní přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga - jak nejlépe porozumět dítěti s SPUMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Konverzační kurz anglického jazykaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Korespondence moderně a pro praxiMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Kouzlení s jógouMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Krádeže ve škole - které děti mohou mít sklon krást a jak tyto krádeže řešitMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hod.)MŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Kurz k sexuální výchově v MŠMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětíMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogůMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Letní škola technikyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Literární a dramatická výchova v mateřské školeMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Máme v souladu RVP PV a ŠVP naší MŠ?MŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníkyMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Manažerské schopnosti a týmová komunikaceMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. stoletíMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost pro 2 st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost pro SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost ve 21. století

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Matematická pregramotnost - rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Matematika - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Matematika - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Matematika pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Mateřská škola v praxi - kroky a krůčky k pedagogickému projektuMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Média (nejen) pro zábavu - rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazykaMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Mediální výchova a gramotnost v praxiMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Mentoring - nástroj profesního rozvoje učiteleMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metodik prevence sociálně patologických jevů

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Metodika hospitační činnostiMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Metodický seminář k reprodukčnímu zdravíMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metodický seminář k problematice výživyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věkuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnostMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování)

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předmětyMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Mimiřady pro malé

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Moderní československé dějiny 1918-1992MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatuMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Mozaika v akciMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Možnosti práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebamiMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Možnosti využití klasické a současné české poezie v rámci hodin literární a slohové výchovyMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
MS Excel pro začátečníky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
MS PowerPoint pro začátečníky - jak na úspěšnou prezentaci

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Muzejní a galerijní pedagogikaMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Muzikoterapie pro děti/Music therapy for childrenMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Můžu za to já aneb jak obrátit třídu proti sobě

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Nácvik sociálních dovedností pedagoga

MŠMT -  8466/2019-2-442

3. 6. 2022
Nácvik vybraných sociálních dovednostíMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
"Na čem záleží..." - osobnostní rozvoj předškolních pedagogů

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Nadaný žák ve výuce

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Nápadníček her angličtiny pro učitele 1. st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Nápadníček her angličtiny pro učitele v MŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Nebojte se Pythonu/přehled možností programovacího jazyka/

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD)MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Nemají rádi vodové barvy? Ukažte jim akvarel!

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Německý jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Netradiční metody ve čtenářství na základní škole

MŠMT - 32930/2018-3-982

4.3.2022
Netradiční přání nejen pro maminkyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - rozvoj čtenářské a literární gramotnosti

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízeníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů školMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Obsluha a základní programování CNC strojů

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Obtížné rozhovoryMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnostMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - praktickyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Ochrana člověka za mimořádných situací pro 1. st. ZŠMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Ochrana člověka za mimořádných situací pro 2. st. ZŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Ochrana osobních údajů podle GDPR

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Osobnost manažera a rozvoj autority manažera

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagogaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Osobnostní rozvoj aneb "líný" učitel ve výuce - jak učit dobře a efektivně

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - komunikační dovednosti a spolupráce

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Osobnostně sociální rozvoj učitele - předcházení konfliktům a jejich efektivní

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Osobnostně sociální výcvik zaměřený na krizovou intervenci pro pedagogické pracovníky

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Ozbrojený útočník ve školním prostředíMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské školeMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Párová výuka - výzva pro nadané, pomoc slabýmMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věkuMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Pedagogická diagnostika a prevenceMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Pedagogická diagnostika v mateřské škole

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školyMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Pedagogické studium pro vychovateleMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium pro pedagoga volného časuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů odborného výcvikuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborůMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcvikuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatřeníMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. - 5. stupněMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Plstění - 100% přírodní produktMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Počítačová gramotnost na SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Počítačové hry pro pedagogické pracovníky - neproduktivní využití času, umělecká forma nebo učební pomůcka?

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Podpora čtenářstvíMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předmětyMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty - rozvoj efektivního učeníMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Podpora pedagogů se zájmem o využití metodiky CLIL v praxiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - prim log. prevenceMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ pro MŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Pokročilá práce v textovém editoru MS Word

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Pokusy a objevy v mateřské škole I.MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Pokusy a objedvy v mateřské škole II.MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Polytechnická výchova - vlákna, nitě, textilMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Polytechnika v praxi mateřské školy (ŠD, SVČ)

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Polytechnické tvoření s papírem i z papíru

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v MŠ a rozvoj smyslového vnímáníMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věkuMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebamiMŠMT - 10710/2014-1-39926.5.2017
Poskytování motivující zpětné vazby a vedení smysluplného hodnotícího pohovoru

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Potisk textilu - povede se všemMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124 . 2. 2021
Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učeníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práciMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků na ZŠ a SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Práce s časem a psychohygiena učitele

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Práce s krásnou literaturou v praxi - pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Práce s kulturní odlišností v české školeMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Práce s "nestandardním" typem žákůMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Práce se třídou - jak zlepšit vztahy ve třídě v rámci sekundární prevenceMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Práce se třídou - táhneme za jeden provazMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Práce se skupinami žáků, kteří nás stojí hodně silMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízeníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízeníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou na ZŠ a SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Praktická realizace integrovaného bloku vzděláváníMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Právní, personální a organizační aspekty inkluzivního školství ve vztahu k AP (odpovědnost asistenta pedagoga v čase výuky a v době mimo vyučování)

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Prevence závislostí a šikany

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2019
Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického pohledu

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Princip změny a možnosti pedagogických pracovníkůMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídyMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Problematika krizové intervence, možnosti a limity práce s člověkem v kriziMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Problémový rodič = rodič s problémem?

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovatMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Provoz hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě pro metodiky ICT základních a středních školMŠMT - 29148/2017-2-12124 . 2. 2021
Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Příprava školy na inspekciMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Příprava třídních učitelůMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Přírodopis pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Psaní v 1. třídě - od čárky k psacímu písmu

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práceMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnostiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Reedukace dysortografie

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Rizika kyberprostoru a komunikačních "hraček"MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rizika virtuální komunikaceMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbáváníMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozkvetlá školaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Rozvíjení matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb "Číslo a jeho místo"MŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské školeMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 1. stupně ZŠMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj emočních dovedností dětí předškolního věkuMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozvoj grafomotorických dovednostíMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věkuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvoj osobnosti pedagogaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Rozvoj polytechnické zručnosti - vaříme s malými dětmi v mateřské škole

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Rozvoj předčtenářské gramotnosti pomocí umělecké literaturyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku a v praxi konkrétní MŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Rozvoj technické tvořivosti v MŠMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozvoj technické tvořivosti žáků základních školMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Rozvoj zručnosti dětí v MŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Rozvoj zručnosti žáků základních školMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Rozvoj zručnosti žáků ZŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedeníMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Řízení kvality škol a školských zařízeníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
SbormistrovstvíMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
S hudbou? S hudbou!MŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudbyMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Síla týmového dialogu ve sborovněMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Skládankové učení - spolupráce a komunikaceMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchovaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojůMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Sociální dovednosti a efektivní komunikace

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2019
Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověkaMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Sociální interakce ve skupiněMŠMT - 1127/2018-2-17528.3.2021
Sociální klima v mateřských školách; etnicita v práci učitele MŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Současná mateřská škola v praxi - jak zefektivnit řízení mateřské školyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Současný žák versus role a kompetence současného učitele

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Specializovaná činnost spec. pedagoga v oblasti školské logopedieMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postiženímMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Speciální pedagogMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Speciální pedagogikaMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Speciální pedagogika - surdopedieMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku SŠMŠMT - 29148/2017-2-12124.  2. 2021
Speciální pedagogika pro učitele PV nebo OV SŠMŠMT - 101134/2016-2-38424.11.2019
Speciální pedagogika pro vychovateleMŠMT - 101134/2016-2-38424.11.2019
Speciální pedagogika pro učitele MŠMŠMT - 101134/2016-2-38424.11.2019
Specifické poruchy učení, aneb jak nejlépe porozumět dítěti s SPUMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Specifické poruchy učení v kostceMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Spolupráce AP s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Spolupráce školy a rodiny - jak pomoci dítěti realizovat svůj potenciálMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Stanovení cílů a využití myšlenkových map v plánování

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Stimulační grafomotorický program pro učitele MŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Studium k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti orientace zrakově postižených

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.MŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Studium pro asistenty pedagogaMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Studium pedagogiky pro asistenty pedagogaMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Studium pro výchovné poradce

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Šikana ve školách a školských zařízeníchMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Škola - právo - ekonomikaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Školní projekty a projektové vyučováníMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzděláváníMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
ŠPZ a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Talent a jeho základní atributyMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
T.E.T Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Technická a informační výchovaMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Technická a informační výchova pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. st. ZŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Teorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicové řízené stroje

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami - pro speciální pedagogy a psychologyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ aneb Učíme tělocvik na 1. stupniMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Time management a zvládání stresu

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
To chce klid...Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Třída plná pohody - hry a psychohry v mateřské školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Třídnická hodina - práce na hodinu?

MŠMT – 8466/2019-2-442

3.6.2022
Tvorba a řízení týmu, přijímání a propouštění pracovníků

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatřeníMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatřeníMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Tvoříme s dětmi nejen pro maminkyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Učíme efektivně, učíme CLILemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Učitel a žák - kdo je kdo?

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
"Učit bez hlasu? To nejde!" - aneb jak bojovat s hlasovou únavouMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, krerý rušíMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích II. - žák s rizikovým chovánímMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Učitelka mateřské školy a adaptace dítěte raného věku

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Učitelství pro mateřské školyMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Učitelství techniky a technologií pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. základní školy a střední školy

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Učme děti zpívat - zpěv a jeho vliv na rozvoj kvality řečiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Umění koncentrace - cesta ke klidu a úspěšnému učeníMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Umění relaxace a zvládnutí stresuMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Umíte to s pohádkou?MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Účinná a efektivní komunikace učitelky MŠ jako výchovně vzdělávací strategieMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Úprava školního vzdělávacího programu a tvorba individuálního vzdělávacího programuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Úspěch pro každého žáka - jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do výuky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Vánoční čarováníMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Vánoční hrátky pro děti

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vánoční přání s překvapenímMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Vedení porad a brainstormingů

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vedení třídnických hodinMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Vedení týmu a týmová spolupráceMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Velké zábavné hry pro rodiče s dětmiMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřováníMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Výchova k občanství - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Výchova k občanství pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Výchova k podnikavostiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (8 hod.)MŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (16 hod.)MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Vyrábíme rytmické hudební nástrojeMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Výtvarná výchova v souvislostechMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učeníMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Využití cloudových služeb ve výuceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Využití léčivých a dalších užitkových rostlin ve výuce botaniky na 2. st. ZŠ a SŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokemMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití cloudových kancelářských aplikací G Suite ve škole - rozvoj profesních kompetencí MŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 ve škole - rozvoj profesních kompetencí pedagogaMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití cloudového řešení G Suite ve škole - rozvoj profesních kompetencí při výuceMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Využití cloudového řešení Microsoft Office 356 ve škole - rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí MŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití mobilního zařízení ve škole i ve výuceMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Využití výtvarné řady ve škole - KvětMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Vývojové poruchy učení a chování, jejich nápravaMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Vzdělávání dětí s PAS v MŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vzdělávání dětí s PAS v základní škole

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Vzdělávat anglickým divadlem. Everybody can be a star!MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou!MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Začínáme s mentoringemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařilMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Zajímavé pokusy a objevy pro děti

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Zajímavé postupy při výuce  pravopisu na 1. stupni ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Základní školní lyžováníMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zdravé zpíváníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohleduMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zimní a vánoční aranžmáMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíruMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zvládání obtižných situací a základy vyjednávání

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce - CCVMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Žák dlouhodobě selhávající ve výuceMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Žák se SPU v inkluzivním vzděláváníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Živá knihovna jako metoda výukyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020


Akreditace ministerstva vnitra

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Písemný projev (pro úředníky)AK/PV - 156/20163.7.2022
Písemný projev (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 107/20163.7.2022
Akreditace vzdělávací instituceAK/I - 9/201615.4.2019