Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů a programů 

Našemu pracovišti byla udělena akreditace instituci č. j.: MŠMT - 1294/2024-12 UP Pedagogické fakultě, Centru celoživotního vzdělávání, a to do 2. 5. 2030. 


Název akreditovaného vzdělávacího programu či kurzu

Číslo akreditace

Platnost akreditace

3D tiskárny - stavba tiskárny, tvorba modeluMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
AAK - technické pomůcky a programová podporaMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Aktivní učení v přírodovědných předmětechMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti školMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (kombinovaná forma)MSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Angličtina hravě a netradičně v mateřské školeMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Aplikace prvků enviromentální výchovy do vzdělávací nabídky mateřské školyMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Arduino - programování ve ScratchMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Arduino - programování ve WiringuMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Arduino - seznámení s platformou a vzorová zapojeníMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Asistent pedagoga v praxi školyMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnostiMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Atraktivní matematika - moderní výukové metodyMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Atraktivní matematika - moderní výukové metody - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího zkvalitňováníMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Bádáme a experimentujeme v mateřské školeMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Badatelsky orientovaná výuka - aktivní objevování světa kolem násMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Biologie - učitelství pro střední školyMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
BOZP pro pedagogy v oblasti TVMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Budování týmu školy a podpora spolupráceMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Cizinci v ČRMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Co by měl umět žák z ČJ na konci 5. ročníků?MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Český jazyk - učitelství pro SŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Dějepis pro 2. stupeň ZŠMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Digitální nástroje v enviromentálním vzděláváníMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Digitální technologie pro učitele a nová informatika IMSMT - 21289/2022-4-81409.10.2025
Distanční vzdělávání a e-learningové nástroje v digitálním věkuMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Doplňující didaktické studium anglického jazykaMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Doplňující didaktické studium německého jazykaMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Dramatická výchova v předškolním věkuMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Drátkované drobnosti z černého drátuMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Dyslexie - specifická vývojová porucha učeníMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivitaMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Ekohry v mateřské školeMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věkuMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Empaťák pro střední školyMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných tématMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Finanční řízení školy aktuálněMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Formativní hodnocení ve výuce na ZŠMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Hospitace ředitelky mateřské školyMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Hudba - neoddělitelná součást našeho životaMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Hrajeme si s jógouMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Hrátky s kapalinami a plynyMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Hrátky s teplemMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské školeMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Chyby do školy patří - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Informatika pro SŠ (kombinovaná forma)MSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Jak hledat zaměstnance v 21. stoletíMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzděláváníMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagogaMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Jak na adaptační kurzMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Jak na čtenářské dílnyMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Jak na evaluaci v MŠMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Jak na evaluaci v MŠ - webinářMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Jak na hravou angličtinu v mateřské školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Jak posilovat svoji osobní značku pedagoga a udržet si konkurenceschopnostMŠMT - 9020/2023-4-45126.6.2026
Jak prakticky na polovodičeMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Jak předcházet syndromu vyhoření u pedagogických pracovníkůMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Jak učit o přírodě (bez přírody)MŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Jak učit POLY na 1. stupni ZŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Jak učit POLY v mateřské školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Jak zvládat agresi a agresivitu u žáků - možnosti účinné intervenceMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Jazykový kurz angličtiny pro začátečníkyMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Jógové básničky pro děti v MŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Jsme týmMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků (nejen) se SVPMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Když se v matematice nedaří (intervence a stimulace matematických schopností a dovedností)MSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Klimatické vzdělávání na 1. stupni ZŠMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Kompetence leadera úspěšné školyMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účelyMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníkyMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Komunikace ve sborovněMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Komunikační dovednosti v praxiMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Komunikační dovednosti v praxi - webinářMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohleduMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogůMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení MSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Lego EV3 - programování v LabVIEW pro pokročiléMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Lego EV3 - programování v PythonuMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Lego EV3 - programování ve ScratchMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Lego EV3 - základy programování v LabVIEWMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Matematika - učitelství pro SŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Matematika pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Média (nejen) pro zábavu - rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazykaMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Metodika hospitační činnostiMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Metody aktivního učení v MŠ I.MSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Metody aktivního učení v MŠ II.MSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Metody a techniky dramatické výchovyMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Micro:bit  - vstupní brána do moderních technologiíMSMT - 21289/2022-4-81409.10.2025
Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiályMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiály - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Motivace a motivátoryMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Možnosti využití aplikací Google Classroom v online výuceMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Možnosti využití aplikací Google Classroom v online výuce - WEBINÁŘMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Nadaný žák ve výuceMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Náležitosti psaní odborných pracíMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Naslouchejte čtyřma ušima - otevřeně a srdcemMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Naslouchejte čtyřma ušima  - otevřeně a srdcem - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Nebojte se nového pojetí výuky informatikyMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se nového pojetí výuky informatiky - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se Pythonu /přehled možností programovacího jazyka/MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se Pythonu /přehled možností programovacího jazyka/ - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se Robotiky /přehled možností programování robotů/MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se Robotiky /přehled možností programování robotů/ - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se Schratche /přehled možností programovacího jazyka/MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se Schratche /přehled možností programovacího jazyka/ - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se tvorby webu /přehled možností programování v PHT/MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Nebojte se tvorby webu /přehled možností programování v PHP/ - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Neklidné dítě (ADHD, ADD) - výchovné a vzdělávací strategieMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Německý jazyk - učitelství pro střední školyMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízeníMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Odpovědnost vedoucího pedagog. pracovníka školy nebo školského zařízení za BOZPMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídouMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolímMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Osvědčené postupy, když čtení nejdeMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Ota Pavel ve vzpomínkách bratrůMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Párová výuka - výzva pro nadané, pomoc slabýmMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Pedagogická diagnostika v mateřské školeMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Pedagogické studium pro vychovateleMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Pedagogické studium pro pedagoga volného časuMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevenceMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věkuMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Portfolio dítěte prakticky a smysluplně - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Portfolio dítěte prakticky a smysluplněMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látekMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Práce s časem a psychohygiena učiteleMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Práce se dřevemMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Práce s ,,nestandardním" typem žákůMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízeníMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Pracovní, školní a mimoškolní úrazyMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Právní postavení pedagoga na základní školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Prevence, diagnostika a řešení projevů agrese, netolerance, šikany a kyberšikany u žákůMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Prevence, diagnostika a řešení rizikového chování u žákůMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Příprava školy na inspekciMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PCMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PC - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Příroda kolem násMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Reedukace dyslexieMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ)MŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ)MŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Rituály spokojené třídy (pro mateřské školy)MŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Rizika virtuální komunikaceMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Jihočeském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj dítěte prostřednitvím aktivit a výletů v Jihomoravském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Moravskoslezském kraji  - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Olomouckém kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Pardubickém kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů ve Zlínském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj dovedností kritického myšleníMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj polytechnické zručnosti s kreativní stavebnicí Františkova chaloupkaMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Rozvoj technické tvořivosti žáků základních školMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Rozvoj technického myšlení a zručnosti žáků primární školyMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů v Olomouckém kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů v Praze - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů ve Zlínském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-101909.01.2026
Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedeníMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
S hudbou? S hudbou!MŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudbyMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Seminář BOZP pro učitele TVMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Skládankové učení - spolupráce a komunikaceMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školyMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Smysl, tvorba a použití pravidel ve tříděMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Smysl, tvorba a použití pravidel ve třídě - WEBINÁŘMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Speciální pedagogika - studium v oblasti pedagogických vědMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Specifika žáků s odlišným mateřským jazykem a komunikace s nimiMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Spokojený ředitel - spokojený tým aneb Wellbeing v praxi vedoucího pedagogického pracovníkaMSMT - 21289/2022-4-81409.10.2025
Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve tříděMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzděláváníMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žákaMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve tříděMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠMSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagogaMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka (kombinovaná forma)MSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazykaMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisuMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky (kombinovaná forma)MSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky (kombinovaná forma)MSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazykaMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologieMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovuMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Studium pedagogiky pro asistenta pedagogaMŠMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (121 hodin)MŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školyMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Studium pedagogiky pro učitele odborného výcvikuMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučováníMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování zdravotnických oborůMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu v základní umělecké škole, střední škole a konzervatořiMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu v základní umělecké škole a střední školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Studium pro asistenty pedagogaMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium)MSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563MŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Studium pro výchovné poradceMSMT - 1294/2024-11-252.5.2027
Svět médií: základy pro jeho pochopení a využitíMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školstvíMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Kvalifikační studium pro výchovné poradceMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
T.E.T Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovednostíMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a číselMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
To chce klid...Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxiMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovatMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Tvořivá dramatika v mateřské školeMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Učíme se venku - činnostní učení zaměřené na prožitkové aktivity v příroděMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Učitelství pro 1. stupeň ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Učitelství pro mateřské školyMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Účinné kroky při výchově dětí a žáků s ADHD a poruchami chováníMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Umění dialogu - konkurenční sociální dovednost pedagogického pracovníkaMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Úspěch pro každého žáka - jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do výukyMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Úspěchy marketingových nápadů ve školstvíMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace (AAK)MSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
V tělocvičně hravě, zdravě, bezpečněMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Vaříme s dětmi v mateřské škole - rozvoj polytechnických dovednostíMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Vedení třídnických hodinMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Vedení týmu a týmová spolupráceMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností I.MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností II.MSMT- 13792/2021-5-60321.09.2024
Velikonoční krásličení - výtvarné inspirace pro jarní obdobíMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Vizuální myšlení a jeho efektivní využitíMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Vizuální myšlení a jeho efektivní využití - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na středních školáchMSMT - 21289/2022-4-81409.10.2025
Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni základních školMSMT - 21289/2022-4-81409.10.2025
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.02.2024
Výrobek pro polytechnické vzděláváníMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěteMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokemMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Využití behaviorálních principů pro podporu pozitivního chování žáků MŠ, ZŠ a SŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Využití cloudového řešení Microsoft Office 356 ve škole - rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí MSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věkuMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Začínající učitel na střední školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařilMSMT- 9020/2023-4-45126.6.2026
Zajímavé pokusy a objevy pro dětiMŠMT - 598/2022-1-16531.03.2025
Zajímavé postupy při výuce  pravopisu na 1. stupni ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.06.2024
Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmiMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Základy tvorby pracovních listů v programech Procreate a Canva pro učitele MŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Základy tvorby pracovních listů v programech Procreate a Canva pro učitele ZŠ (1. stupeň)MŠMT - 14433/2022-4-62315.09.2025
Zážitkové hry pro děti v příroděMŠMT - 27375/2021-6-95303.04.2025
Zvládání stresu u pedagogických pracovníkůMSMT- 6820/2022-6-39929.06.2025