Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů a programů centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Našemu pracovišti byla udělena akreditace instituci č. j.: MŠMT - 7006/2018-1 UP Pedagogické fakultě, Centru celoživotního vzdělávání, a to do roku 2024. 

Akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
3D tiskárny - stavba tiskárny, tvorba modeluMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Abeceda administrativy v MŠMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Adventní tvořeníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Agrese a její řešeníMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Aktivity a metody volnočasového vzdělávání ve výuce - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aktivní učitel. Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aktivní učitel. Zásobník aktivit pro učitele matematiky - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aktivní učitel - Zásobník aktivit pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce (AJ, NJ)MSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka ve společenskovědních předmětech

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti školMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Angličtina hravě a netradičně v mateřské školeMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Angličtina hravě a netradičně v mateřské škola - WEBINÁŘMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole IIMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Angličtina v mateřské škole aktivně a hravě - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Arduiono - programování ve ScratchMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Arduino - programování ve WiringuMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Arduino - seznámení s platformou a vzorová zapojeníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Asistent pedagoga v praxi školyMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnostiMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Atraktivní matematika - moderní výukové metody - webinářMSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Barevný podzim

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Biologie - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Budování týmu školy a podpora spolupráceMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Centra aktivit ve fyziceMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesuMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Co by měl umět žák z ČJ na konci 5. ročníků?MSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat aneb dítě s odloženou školní docházkou

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Co má rodič slyšet, když má dítě v MŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Český jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Český jazyk pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Číst se naučí každý

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe I.MŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe II.MŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Čtenářská gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Čtenářská pregramotnost - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Čtení v 1. třídě - od písmen po čtení s porozuměním

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Čtenářská pregramotnost

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)MSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Dějepis pro 2. stupeň základních školMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Dějepis - učitelství pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Didaktika techniky a informatiky - aktuální otázky v kontextu technologických a společenských změn

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Distanční vzdělávání a e-learningové nástroje v digitálním věku

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
"Dítě on-line" - jak lépe porozumět vzdělávacím potřebám současné "digitální" generaceMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Dnešní děti a možnosti prevence sociálně patologických jevů

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Doplňující didaktické studium anglického jazykaMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Doplňující didaktické studium německého jazykaMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (kombinovaná forma)MŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Dotykové technologie a aplikace ve výuce

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Dovednosti zítřka - rovnováha v sociálních dovednostech pedagogického pracovníka

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Drátkované drobnosti nejen z černého drátu

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Drátkované drobnosti z černého drátuMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učiteleMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Dysgrafie a reedukace dysgrafie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dyslexie a reedukace dyslexie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dysortografie - specifická vývojová porucha učení

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Dysortografie a reedukace dysortografie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Efektivní manažerská komunikace a profesionální prezentace

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Efektivní metody výuky v ČJ i dalších předmětech na 1. stupni ZŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivitaMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věkuMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných tématMSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Finanční řízení školy aktuálněMSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Formativní hodnocení na ZŠ a SŠMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Formativní hodnocení v kostceMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Formativní hodnocení ve výuce na ZŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Hands-on aktivity pro nadané žáky ve výuce Biologie a Chemie na SŠMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Hodnocení a sebehodnocení žáka

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Hospitace ředitelky mateřské školy

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání - Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředkůMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Hudební rozvoj kognitivních funkcí 1

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Hudební rozvoj kognitivních funkcí 2

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Hrajeme si s psychomotorikouMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Hravá angličtina v mateřské školeMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Hravá jóga

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Chyby do školy patří - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
I geometrie může být pro žáky zajímavá

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
ICT gramotnost pro začátečníky

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
ICT - integrace digitálních technologií do výuky. Interaktivní výuka na SMART Bo

MŠMT - 32930/2018-3-982

4.3.2022
Individualizace práce v mateřské školeMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Informatika - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Informatika pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Informatika pro SŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Inkluze - společné vzdělávání

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Inovace, aplikace - formativní hodnocení v pedagogickém týmuMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Inovace, aplikace - formativní hodnocení v praxi MŠMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ)

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Integrativní korekční program pro děti s ADHD

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak motivovat a naplánovat činnosti vzdělávací nabídky s jasným cílem různým způsobemMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak motivovat nemotivované - jak pomoci dospívajícím zvládat svět

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak na adaptační kurz

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Jak na čtenářské dílny?

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Jak na projekty a projektové vyučování?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak nastavit komunikaci během distančního vzdělávání - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozornostíMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Jak pomoci dítěti realizovat svůj potenciál aneb talent a co s ním

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak posilovat svoji osobní značku pedagoga a udržet si konkurenceschopnost

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Jak předcházet syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Jak relaxovat s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Jak rozvíjet autoritu učitele

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak rozvíjet matematickou granotnost aneb Matematika v praxi

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jak rozvíjet u dětí schopnost empatie

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnostMSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Jak učit smysluplně a zábavně na PC

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Jak vyjednávat s podřízenými a rodiči?

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výukyMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Jarní dekorace: rychle, levně, efektně

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzaceMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Jógové básničky pro děti v MŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Jsme tým

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to?MŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Kancelářské aplikace Office 365 - rozvoj profesních kompetencí pedagogaMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Kancelářské aplikace v praxiMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Keramika pro radostMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Když se v matematice nedaří (intervence a stimulace matematických schopností a dovedností)MSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve tříděMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Kompetence leadera úspěšné školy

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účely

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Koordinátor ICT

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníkyMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Komunikace ve sborovněMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Konkrétní přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga - jak nejlépe porozumět dítěti s SPUMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Korespondence moderně a pro praxiMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Kouzlení s jógouMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Kouzlení s jógou - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Kritéria školní zralosti - připravený předškolák (webinář)MSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hod.)MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Krize?! Šance pro změnu i proměnu (rozvoj sociálních kompetencí pedagogických pracovníků)

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogůMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Lego EV3 - programování v LAB VIEW pro pokročilé

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Lego EV3-programování v Pythonu

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Lego EV3-programování ve Schratch

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Lego EV3 - základy programování v LabVIEW

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Letní škola výchovy k občanství a dějepisuMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Mapování třídního klimatuMSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
Matematická gramotnost ve 21. století

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Matematická pregramotnost - rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Matematická pregramotnost - rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Matematika - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Matematika - učitelství pro 2. st. ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Matematika pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Média (nejen) pro zábavu - rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazykaMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Mediální výchova a gramotnost v praxiMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Mediální výchova a gramotnost ve školních lavicích - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Metodik prevence sociálně patologických jevů

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Metodika hospitační činnostiMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věkuMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Metody aktivního učení - cesta (nejen) k realizaci projektů a projektového vyučováníMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Metody aktivního učení v MŠ I.MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Metody aktivního učení v MŠ II.MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování)

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Mimiřady pro malé

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatuMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatu - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiály - webinářMSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Motivace žákaMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku - pomůcky pro rozvoj (logopedická prevence)MSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Možnosti práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebamiMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chovánímMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Možnosti využití aplikací Google Classroom v online výuceMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Možnosti využití aplikací Google Classroom v online výuce - WEBINÁŘMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Možnosti využití klasické a současné české poezie v rámci hodin literární a slohové výchovyMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
MS Excel pro začátečníky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
MS PowerPoint pro začátečníky - jak na úspěšnou prezentaci

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Muzikoterapie pro děti/Music therapy for childrenMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Můžu za to já aneb jak obrátit třídu proti sobě

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Nácvik sociálních dovedností pedagoga

MŠMT -  8466/2019-2-442

3. 6. 2022
Nadaný žák ve výuce

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Nebojte se nového pojetí výuky informatiky

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se nového pojetí výuky informatiky - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se Pythonu /přehled možností programovacího jazyka/

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se Pythonu /přehled možností programovacího jazyka/ - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se Robotiky /přehled možností programování robotů/

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se Robotiky /přehled možností programování robotů/ - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se Schratche /přehled možností programovacího jazyka/

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se Schratche /přehled možností programovacího jazyka/ - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se tvorby webu /přehled možností programování v PHT/

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Nebojte se tvorby webu /přehled možností programování v PHP/ - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD)MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Neklidné dítě (ADHD, ADD) - výchovné a vzdělávací strategieMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Nemají rádi vodové barvy? Ukažte jim akvarel!

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Německý jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Netradiční metody ve čtenářství na základní škole

MŠMT - 32930/2018-3-982

4.3.2022
Netradiční přání nejen pro maminkyMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - rozvoj čtenářské a literární gramotnosti

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízeníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů školMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídouMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - praktickyMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Osobnost manažera a rozvoj autority manažera

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Osobnostní rozvoj aneb "líný" učitel ve výuce - jak učit dobře a efektivně

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - komunikační dovednosti a spolupráce

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Osobnostně sociální rozvoj - prevence a řešení syndromu vyhoření pedagogických pracovníků

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Osobnostně sociální rozvoj učitele - předcházení konfliktům a jejich efektivní

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Osobnostně sociální výcvik zaměřený na krizovou intervenci pro pedagogické pracovníky

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Osvědčené postupy, když čtení nejde

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Párová výuka - výzva pro nadané, pomoc slabýmMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Párové a kooperativní učení v matematice - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Pedagogická diagnostika v mateřské škole

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Pedagogické studium pro vychovateleMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium pro pedagoga volného časuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů odborného výcvikuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborůMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcvikuMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatřeníMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. - 5. stupněMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Počítačové hry pro pedagogické pracovníky - neproduktivní využití času, umělecká forma nebo učební pomůcka?

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předmětyMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty - rozvoj efektivního učeníMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Pokročilá práce v textovém editoru MS Word

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Polytechnická výchova aneb Kouzlo materiálůMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Polytechnická výchova - vlákna, nitě, textilMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Polytechnika v praxi mateřské školy (ŠD, SVČ)

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Polytechnické tvoření s papírem i z papíru

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v MŠ a rozvoj smyslového vnímáníMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Portfolio dítěte prakticky a smysluplně - webinářMSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Portfolio dítěte prakticky a smysluplněMSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Poskytování motivující zpětné vazby a vedení smysluplného hodnotícího pohovoru

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Po stopách tradičních řemesel - práce s pedigem a drátenictví

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Po stopách tradičních řemesel - řezbářství

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učeníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práciMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Práce s časem a psychohygiena učitele

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Práce s kulturní odlišností v české školeMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Práce s "nestandardním" typem žákůMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Práce se třídou - jak zlepšit vztahy ve třídě v rámci sekundární prevenceMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Práce se třídou - táhneme za jeden provazMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízeníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízeníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pedagogického pracovníka školy, školského zařízení - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Prevence, diagnostika a řešení projevů agrese, netolerance, šikany a kyberšikany u žáků

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Prevence, diagnostika a řešení rizikového chování u žáků

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického pohledu

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Problematika kyberšikany

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Problémový rodič = rodič s problémem?

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PC - webinář

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Příprava školy na inspekciMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Přírodopis pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Psaní v 1. třídě - od čárky k psacímu písmu

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práceMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)MSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků - pokračujeme s Quizletem - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků - začínáme s Quizletem - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků za jedno odpoledne - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Reedukace dysortografie

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Regulační algoritmy využívané na soutěžích sledovačů /Line Follower/

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Rizika virtuální komunikaceMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbáváníMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rodič - partner dialoguMSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Rozvoj emočních dovedností dětí předškolního věkuMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozvoj empatie u dětí v rámci vzdělávacího procesu - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Rozvoj grafomotorických dovednostíMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Rozvoj polytechnické zručnosti - vaříme s malými dětmi v mateřské škole

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Rozvoj technické tvořivosti v MŠMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozvoj technické tvořivosti žáků základních školMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Rozvoj zručnosti žáků základních školMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech (F, Ch, Př, Z)

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedeníMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Řešení výchovných a kázeňských problémůMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
S hudbou? S hudbou!MŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudbyMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Skládankové učení - spolupráce a komunikaceMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Smysl, tvorba a použití pravidel ve tříděMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Smysl, tvorba a použití pravidel ve třídě - WEBINÁŘMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Sociální dovednosti dítěte předškolního věku - webinářMSMT- 309/2021-1-16130.3.2024
Současná mateřská škola v praxi - jak zefektivnit řízení mateřské školyMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Současný žák versus role a kompetence současného učitele

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Specializovaná činnost spec. pedagoga v oblasti školské logopedieMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Speciální pedagogMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Speciální pedagogikaMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku SŠMŠMT - 29148/2017-2-12124.  2. 2021
Specifické poruchy učení, aneb jak nejlépe porozumět dítěti s SPUMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Specifické poruchy učení v kostceMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Specifika žáků s odlišným mateřským jazykem a komunikace s nimiMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzděláváníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Sportovní hry v MŠ - Olympiáda

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Stanovení cílů a využití myšlenkových map v plánování

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Stimulační grafomotorický program pro učitele MŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Studium k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti orientace zrakově postižených

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.MŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.MSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Studium pro asistenty pedagogaMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Studium pedagogiky pro asistenty pedagogaMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

MSMT- 13792/2021-1-603

21.9.2024
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - kombinovaná forma

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Kvalifikační studium pro výchovné poradce

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Šikana ve školách a školských zařízeníchMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Školní projekty a projektové vyučováníMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
ŠPZ a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
T.E.T Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Technická a informační výchova pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. st. ZŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ aneb Učíme tělocvik na 1. stupniMŠMT - 27905/2019-2-94013.11.2022
Time management a zvládání stresu

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
To chce klid...Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
To nejlepší z Montessori pedagogiky - originální pomůcky, které přispívají k všestrannému rozvoji dítěte

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
To nejlepší z Montessori pedagogiky i pro Vaši školku/školu

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Třídnická hodina - práce na hodinu?

MŠMT – 8466/2019-2-442

3.6.2022
Tvorba a řízení týmu, přijímání a propouštění pracovníků

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Tvorba a řízení týmu při realizaci školních projektů

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Učíme anglický jazyk na ZŠ hravě a netradičně - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Učíme anglický jazyk na ZŠ - pokračujeme hravě a netradičně - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ - WEBINÁŘMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ II.MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Učitel a žák - kdo je kdo?

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Učitelka mateřské školy a adaptace dítěte raného věku

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

MSMT- 8476/2021-1-378

15.6.2024
Učitelství pro mateřské školyMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Učitelství techniky a technologií pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. základní školy a střední školy

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Umění dialogu - konkurenční sociální dovednost pedagogického pracovníkaMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Účinná a efektivní komunikace učitelky MŠ jako výchovně vzdělávací strategieMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Úprava školního vzdělávacího programu a tvorba individuálního vzdělávacího programuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Úspěch pro každého žáka - jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do výuky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
V hodině angličtiny anglicky? Jak na to i na 1. stupni ZŠ

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Vánoční hrátky pro děti

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vánoční přání s překvapenímMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Vedení porad a brainstormingů

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vedení třídnických hodinMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Vedení týmu a týmová spolupráceMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností I.MSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností II.MSMT- 13792/2021-1-60321.9.2024
Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřováníMŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Vyhledávávací algoritmy využívané na soutěžích s bludištiMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Vytváření učící se komunity ve školeMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Výchova k občanství a etická výchova pro 2. st. ZŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Výchova k občanství - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Výchova k občanství pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Výtvarná výchova tradičně i netradičněMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Využití léčivých a dalších užitkových rostlin ve výuce botaniky na 2. st. ZŠ a SŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokemMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Využití cloudových kancelářských aplikací G Suite ve škole - rozvoj profesních kompetencí MŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Využití cloudového řešení G Suite ve škole - rozvoj profesních kompetencí při výuceMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Využití cloudového řešení Microsoft Office 356 ve škole - rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí MSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Využití výtvarné řady ve škole - KvětMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Výživa předškolního dítěteMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Vzdělávání dětí s PAS v MŠ

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vzdělávání dětí s PAS v základní škole

MŠMT - 8466/2019-2-442

3.6.2022
Vzdělávat anglickým divadlem. Everybody can be a star!MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou!MŠMT - 33904/2019-2-115513. 1. 2023
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku - webinář

MSMT- 309/2021-1-161

30.3.2024
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařilMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Zajímavé pokusy a objevy pro děti

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Zajímavé postupy při výuce  pravopisu na 1. stupni ZŠMSMT- 8476/2021-1-37815.6.2024
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníkyMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Základy školního lyžováníMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohleduMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Zimní a vánoční aranžmáMŠMT - 32930/2018-3-9824.3.2022
Zlatá pravidla komunikace: Aby slova nezraňovala!MSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Zvládání obtižných situací a základy vyjednávání

MŠMT – 590/2019-3-181

29. 4. 2022
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

MŠMT - 17021/2019-2-695

4.9.2022
Žák dlouhodobě selhávající ve výuceMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022
Žák se SPU v inkluzivním vzděláváníMŠMT - 17021/2019-2-6954.9.2022


Akreditace ministerstva vnitra

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Písemný projev (pro úředníky)AK/PV - 156/20163.7.2022
Písemný projev (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 107/20163.7.2022
Akreditace vzdělávací instituceAK/I - 9/201615.4.2019