Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů a programů centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Našemu pracovišti byla udělena akreditace instituci č. j.: MŠMT - 7006/2018-1 UP Pedagogické fakultě, Centru celoživotního vzdělávání, a to do roku 2024. 

Akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Agrese a agresivita u dětí předškolního věkuMŠMT -  29148/2017-2-12124. 2. 2021
Agrese a šikanaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Agrese a její řešeníMŠMT -  33840/2016-2-100426.1.2020
Agresivita ve třídě či jiném kolektivuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti školMŠMT -  15044/2018-2-63122.8.2021
Andělé a andělky

MŠMT -  6995/2018-4-383

12.9.2021
Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Anglický jazyk - učitelství pro SŠMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠMŠMT -  7216/2017-3-48823.8.2020
Anglický jazyk pro 1. st. ZŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Angličtina hravě a netradičně v mateřské školeMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Angličtina s interkulturní dimenzíMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Anglo-americké svátky a jejich pozadí ve výuce angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Asertivita místo agresivityMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Asistent pedagoga - psychomotorický vývoj dítěteMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Asistent pedagoga v praxi školyMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Asertivní komunikace na pracovištiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnostiMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Autority a jejich místo v životě dítěte, žákaMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v MŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v ZŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v SŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Badatelsky orientované vzdělávání a jeho uplatnění v zájmové činnosti dětíMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Bezdrátové sítě ve vzdělávání
MŠMT - 14620/2016-3-578
2.9.2019
Biologie - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Budování týmu školy a podpora spolupráceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Coaching, mentoring a counselling - Moderní trendy ve vedení lidíMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Cesta k individualizaci v mateřské školeMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat aneb dítě s OŠDMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat - jak efektivně pracovat s portfoliem dítěteMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Co má rodič slyšet, když má dítě v MŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
CLIL pro učitele angličtiny na 1. a 2. stupni základní školyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Český jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Český jazyk pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Čtenářská gramotnostMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žákaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Čtenářská gramotnost na ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Čtenářská gramotnost na střední škole - Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Čtenářská gramotnost ve výuce, příklady dobré praxeMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Čtenářská pregramotnostMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Čtenářská pregramotnost - postavení jazykové výchovy v MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětíMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Čtením a psaním ke kritickému myšleníMŠMT - 22370-2017-2-10058.11.2020
Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Dějepis pro 2. stupeň základních školMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Dějepis - učitelství pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dějiny státní správy a samosprávy od roku 1848MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Děti bádají a objevují okolní světMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Dětská kresba a rozvoj tvořivosti v podmínkách předškolního vzděláváníMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Didaktika techniky a informatiky - aktuální otázky v kontextu technologických a společenských změn

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Didaktický seminář německého jazykaMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Didaktické kompetence učitele MŠ se zaměřením na rozvoj elementární zdravotní gramotnosti u dětí předškolního věkuMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Digitální gramotnost pro 2. st. ZŠ a SŠMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Digitální gramotnost pro učitele matematiky na 2. st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Digitální gramotnost pro učitele matematiky SŠ - 24 hodinMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 1. st. ZŠMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Digitální gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na 2. st. ZŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti na základní školeMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Doplňující didaktické studium anglického jazykaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Doplňující didaktické studium německého jazykaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Dopravní výchova jako prostředek elementárních psychomotorických dovedností dětí předškolního věkuMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Drátkované drobnosti nejen z černého drátu

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Drátkované drobnosti z černého drátuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Drátkování i s dětmiMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učiteleMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Dysgrafie a reedukace dysgrafie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dyslexie a reedukace dyslexie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dysortografie a reedukace dysortografie

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Dysortografie - specifická vývojová porucha učeníMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Effective Communication in EnglishMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Effective Communication in English - basic conversational topicsMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCHMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Efektivní komunikace na pracovišti a prevence syndromu vyhořeníMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivitaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Emoce jejich pochopení a využívání v práci učitele MŠ; sebepoznání a sebereflexe jako cesta zvyšování osobnostních a pracovních kompetencíMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věkuMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat u žáka i učiteleMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Enviromentální činnosti v mateřské školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Etická výchova pro učiteleMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi (tento kurz bude zaměřen na arteterapii)MŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Finanční gramotnostMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Finanční gramotnost pro učitele ZŠMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Finanční gramotnost ve výuce obecně technického předmětu na ZŠMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Genetická a globální metoda čtení v elementární tříděMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Grafomotorický kurzMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Gramatika pro učitele angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Hudební výchova - učitelství pro SŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Hudební výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programuMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Hra jako edukační prostředek v předškolním vzděláváníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Hrajeme si s psychomotorikouMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Hrajeme si s uměnímMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Hrátky s papírem

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Hravá jóga

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Hravá literární výchova v mateřské školceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Hry a aktivity pro rozvoj dítěte s mentálním postižením v předškolním věkuMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Hry s komunikací - rozvoj osobnosti vedoucí k porozumění sebe i ostatníchMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
ICT ve výuce českého jazyka a literaturyMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
ICT ve výuce německého jazyka a literaturyMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
ICT ve výuky mediální výchovyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce anglického jazyka - pokročilý kurzMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT zdroje pro světovou českou literaturuMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT zdroje pro světovou literaturu pro děti a mládežMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT ve výuce anglického jazyka - základní kurzMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
ICT zdroje pro současnou českou literaturouMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Individualizace práce v mateřské školeMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Individualizace vzdělávání v mateřské školeMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Informatika - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Informatika pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Inkluze - společné vzděláváníMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Inkluzivní třída - žák, který rušíMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Inkluzivní třída - žák s rizikovým chovánímMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencímMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Internet jako zdroj jazykové výuky angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Internet druhé generace pro učiteleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Jak inovovat školní vzdělávací programMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jak mluvit zněle, barevně a bez zbytečné námahyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Jak na rodiče v mateřské školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jak pracovat s abstraktními symboly v mateřské škole?MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jak pracovat s dechem a hlasem při vyučovacím procesuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jak se lidí učí (cizí) jazykyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Jak vytvořit jednoduchý animovaný filmMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jak vytvořit podnětné prostředí v praxi mateřské školyMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Jazykově-metodický kurz pro začátečníkyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzaceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu?MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Jógové básničky pro děti v MŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Kancelářské aplikace v praxiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Kariérové vzděláváníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Keramika pro radostMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve tříděMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Kočičiny

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících a o změně některých zákonůMŠMT - 41840/2012-20119.12.2018
Koordinátor ICTMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníkyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Komunikace ve sborovněMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Komunikace ve výchovně vzdělávacím prostředí a její možnostiMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Komunikační výchovaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10. 2020
Komunikativní dovednosti v technické výchově v MŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Komunikační výchovaMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Konstrukční stavebnice a jejich využití v předškolním vzděláváníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Konverzační kurz anglického jazykaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Korespondence moderně a pro praxiMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Krádeže ve škole - které děti mohou mít sklon krást a jak tyto krádeže řešitMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hod.)MŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (8 hod.)MŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Kurz digitální gramotnosti v oblasti hudby pro pedagogické pracovníkyMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Kurz k sexuální výchově v MŠMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětíMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogůMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Legislativní rámec výkonu pozice pedagogického pracovníka v předškolním vzděláváníMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Letní škola technikyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Literární a dramatická výchova v mateřské školeMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Máme v souladu RVP PV a ŠVP naší MŠ?MŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníkyMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Manažerské schopnosti a týmová komunikaceMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. stoletíMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost pro 2 st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost pro 2. st. ZŠ a SŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Matematická gramotnost pro SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Matematická gramotnost ve 21. stoletíMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Matematická pregramotnost - matematika v MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Matematika - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Matematika - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Matematika pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Mateřská škola v praxi - kroky a krůčky k pedagogickému projektuMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Média (nejen) pro zábavu - rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazykaMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Mentoring - nástroj profesního rozvoje učiteleMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metodické vedení předškolních dětíMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Metodika hospitační činnostiMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Metodika práce s interaktivní tabulí ve výuce angličtiny na základní školeMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Metodický seminář k reprodukčnímu zdravíMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metodický seminář k problematice výživyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metodicky zaměřený kurz pro uváděcí učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věkuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnostMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování)

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předmětyMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Moderní československé dějiny 1918-1992MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabuleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcíMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením (pro asistenty pedagoga)MŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Mozaika v akciMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Muzejní a galerijní pedagogikaMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
MS Word pro učiteleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
MS Excel 2007 pro učiteleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
MS Power Point 2007 pro učiteleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Na zkušenou do EvropyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Nácvik sociálních dovedností pedagogaMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Nácvik vybraných sociálních dovednostíMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
"Na čem záleží..." - osobnostní rozvoj předškolních pedagogů

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Nápadníček her angličtiny pro učitele 1. st. ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Nápadníček her angličtiny pro učitele v MŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICTMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Nebojme se testování - vytváření didaktických testů ve výuce AJMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD)MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Německý jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Netradiční přání nejen pro maminkyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Netradiční výtvarné techniky v MŠ - papír, textil, různéMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízeníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů školMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Obsluha a základní programování CNC strojů

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Obtížné rozhovoryMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnostMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - praktickyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Odměny a tresty v předškolní výchově; zisky, těžkosti a strategie jejich zvládání u pedagogických pracovníkůMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Ochrana člověka za mimořádných situací pro 1. st. ZŠMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Ochrana člověka za mimořádných situací pro 2. st. ZŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Ochrana osobních údajů podle GDPR

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Osobnost dítěte s mentálním postižením a možnosti jejího rozvoje v období předškolního věkuMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Osobnostní a personální rozvoj APMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagogaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - komunikační dovednosti a spolupráce

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráceMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Osobnostně sociální rozvoj učitele - předcházení konfliktům a jejich efektivní

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Ozbrojený útočník ve školním prostředíMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské školeMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věkuMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Pedagogická diagnostika a prevenceMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školyMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Pedagogické studium pro vychovateleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium pro pedagoga volného časuMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů odborného výcvikuMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborůMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcvikuMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Písemný projevMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Písně a hudba ve výuce angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatřeníMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. - 5. stupněMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Plán práce s žákem v rámci 2. - 5. stupně podpůrného opatřeníMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Plstění - 100% přírodní produktMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Počítačová gramotnost na SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Podpora čtenářstvíMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP na SŠMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Podpora gramotnosti ve vazbě na kognitivní procesyMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Podpora funkční gramotnosti žáků se SVP na SŠ ve vztahu k rozvoji kritického myšleníMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Podpora pedagogů se zájmem o využití metodiky CLIL v praxiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - prim log. prevenceMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Podpora resilience v rámci polytechnického vzdělávání a její souvislostiMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Podpora zdraví a prevence rizikového chováníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ pro MŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Podzimní aranžmáMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Pokusy a objevy v mateřské škole I.MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Pokusy a objedvy v mateřské škole II.MŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Polytechnické tvoření s papírem i z papíru

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v MŠ a rozvoj smyslového vnímání

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Polytechnické vzdělávání v MŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věkuMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebamiMŠMT - 10710/2014-1-39926.5.2017
Poruchy chování v dětském věku a v dospíváníMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Poslech pro učitele angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-578
2.9.2019
Potisk textilu - povede se všemMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124 . 2. 2021
Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školáchMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků na ZŠ a SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Práce s časem a psychohygiena učitele

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Práce s editorem školního vzdělávacího programuMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Práce s krásnou literaturou v praxi - pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Práce s "nestandardním" typem žákůMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Práce se skupinami žáků, kteří nás stojí hodně silMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízeníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou na ZŠ a SŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Praktická realizace integrovaného bloku vzděláváníMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Právní, personální a organizační aspekty inkluzivního školství ve vztahu k AP (odpovědnost asistenta pedagoga v čase výuky a v době mimo vyučování)

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Prevence závislostí a šikanyMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Princip změny a možnosti pedagogických pracovníkůMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídyMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Problematika krizové intervence, možnosti a limity práce s člověkem v kriziMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve školeMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Projekt v enviromentální edukaciMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Projektování technické výchovy v kontextu předškolního kurikulaMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovatMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Provoz hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě pro metodiky ICT základních a středních školMŠMT - 29148/2017-2-12124 . 2. 2021
Příprava školy na inspekciMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Příprava třídních učitelůMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Přírodopis pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Psychomotorika dvouletého dítěte a úskalí adaptace nástupu do MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnostiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Reedukace dysortografieMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Rizika kyberprostoru a komunikačních "hraček"MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozkvetlá školaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvíjení matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb "Číslo a jeho místo"MŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvíjení prostorové představivostiMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské školeMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 1. stupně ZŠMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj grafomotorických dovednostíMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníkůMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovednostíMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věkuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvoj osobnosti pedagogaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Rozvoj předčtenářské gramotnosti pomocí umělecké literaturyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku a v praxi konkrétní MŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Rozvoj schopností řešení konfliktů a rozhodováníMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věkuMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Rozvoj zručnosti dětí se zaměřením na rozvoj jemné motoriky u dětí v elementárním ročníku základního vzdělávání jako reedukace grafomotorikyMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Rozvoj zručnosti dětí se zaměřením na rozvoj jemné motoriky u dětí předškolního věku jako propedeutika grafomotorikyMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Rozvoj zručnosti dětí v MŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Rozvoj zručnosti žáků ZŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Řízení kvality škol a školských zařízeníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
SbormistrovstvíMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
S hudbou? S hudbou!MŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudbyMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Síla týmového dialogu ve sborovněMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchovaMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Slyšet jinak: kurz hudební kreativityMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Slyšet jinak: kurz výroby netradičních hudebních nástrojůMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Slyšet jinak: kurz výroby netradičních hudebních nástrojů v MŠMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojůMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Sociální dovednosti a efektivní komunikaceMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověkaMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Sociální interakce ve skupiněMŠMT - 1127/2018-2-17528.3.2021
Sociální klima v mateřských školách; etnicita v práci učitele MŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Současná mateřská škola v praxi - jak zefektivnit řízení mateřské školyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Současný žák versus role a kompetence současného učitele

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Specializovaná činnost spec. pedagoga v oblasti školské logopedieMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postiženímMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Speciální pedagogMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Speciální pedagogikaMŠMT - 14620/2016-3-57824.11.2019
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Speciální pedagogika - surdopedieMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku SŠMŠMT - 29148/2017-2-12124.  2. 2021
Speciální pedagogika pro učitele PV nebo OV SŠMŠMT - 101134/2016-2-38424.11.2019
Speciální pedagogika pro vychovateleMŠMT - 101134/2016-2-38424.11.2019
Speciální pedagogika pro učitele MŠMŠMT - 101134/2016-2-38424.11.2019
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Specifika výchovně-vzdělávací práce v MŠ - speciál pro asistenty pedagogaMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Specifické poruchy učení, aneb jak nejlépe porozumět dítěti s SPUMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Specifické poruchy učení v kostceMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Spolupráce AP s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka s SVPMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Spolupráce školy a rodiny - jak pomoci dítěti realizovat svůj potenciálMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve školeMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Storytelling u dětí přeškolního věkuMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Studium k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.MŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Studium pro asistenty pedagogaMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Studium pedagogiky pro asistenta pedagogaMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.MŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Studium pro výchovné poradce

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Šikana ve školách a školských zařízeníchMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Škola - právo - ekonomikaMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzděláváníMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Školní informační systémyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Talent a jeho základní atributyMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Technická a informační výchovaMŠMT - 10134/2016-1-38430.6.2019
Technická a informační výchova pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Teorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicové řízené stroje

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami - pro speciální pedagogy a psychologyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Testujme komunikativněMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Třída plná pohody - hry a psychohry v mateřské školeMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovednostíMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatřeníMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatřeníMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textůMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Tvorba a využití loutky v předškolním vzděláváníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Tvorba www stránek a aplikací pro učiteleMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Tvorba výukových materiálůMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Tvorba webu pro učiteleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu nejen na pobytových akcíchMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Tvoříme s dětmi nejen pro maminkyMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Učíme efektivně, učíme CLILemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
"Učit bez hlasu? To nejde!" - aneb jak bojovat s hlasovou únavouMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídyMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, krerý rušíMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Učitel v obtížných pedagogických situacích II. - žák s rizikovým chovánímMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Učitelka mateřské školy a adaptace dítěte raného věkuMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Učitelství pro MŠMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Učitelství techniky a technologií pro střední školy

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. základní školy a střední školy

MŠMT - 6995/2018-4-383

12.9.2021
Učme děti zpívat - zpěv a jeho vliv na rozvoj kvality řečiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Umění koncentrace - cesta ke klidu a úspěšnému učeníMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Umění relaxace a zvládnutí stresuMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Umíte to s pohádkou?MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Umíte to s pohádkou? Aneb využití metody CLIL v pedagogické praxiMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Úprava školního vzdělávacího programu a tvorba individuálního vzdělávacího programuMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Úvod do krizové intervence. Možnosti a limity práce s člověkem v kriziMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Vánoční čarováníMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Vánoční přání s překvapenímMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Vánoční prostorové dekoraceMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Vedení třídnických hodinMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Vedení týmu a týmová spolupráceMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Velké zábavné hry pro rodiče s dětmiMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Vybraná díla současné světové literaturyMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Výchova k občanství - učitelství pro 2. st. ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Výchova k občanství pro 2. st. ZŠ

MŠMT - 26069/2018-1-826

21.1.2022
Výchova k podnikavostiMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Výchova k podnikavostiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (8 hod.)MŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Výchova k podnikavosti, kreativitě na 2. st. ZŠ (16 hod.)MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Výchovné obtíže u předškolních dětíMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Vyrábíme rytmické hudební nástrojeMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Výtvarná výchova v souvislostechMŠMT - 888/2017-2-2153.4.2020
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / nová médiaMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / teoretické disciplínyMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / didaktika VVMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologie / inovace v oblasti klasických disciplínMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učeníMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Využití cloudových služeb ve výuceMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Výukové programyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Využití odpadových, recyklovaných a přírodních materiálů k výrobě netradičních hudebních nástrojůMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokemMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 ve škole - rozvoj profesních kompetencí pedagogaMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití cloudového řešení Microsoft Office 356 ve škole - rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí MŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití mobilního zařízení ve škole i ve výuceMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxiMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Vývojové poruchy učení a chování, jejich nápravaMŠMT - 22370/2017-2-10058.11.2020
Vzdělávací přístupy v předškolním vzdělávání, rozbor praktických ukázekMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Vzdělávání v přírodních vědách se zaměřením na biologiiMŠMT - 15636/2015-1-5835.8.2018
Workshop: Aplikační možnosti pozitivní psychologie v profesním životěMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Dramatická výchovaMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Fundraising v mateřské školeMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Intervence pedagogických pracovníků MŠ v rámci syndromu CANMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Jak komunikovat s dětmi se sluchovým postižením předškolního věkuMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Kazuistický seminář ve stylu Bálintovské skupinyMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Komunikace pro vedoucí pracovníky MŠ a školských zařízeníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Rozvoj smyslového vnímání u dítěte s mentálním postižením v předškolním věkuMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Vybrané psychologické metody přípravy na školu pro rozvoj grafomotorických dovednostíMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské školeMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Workshop: Problém zvaný ADHD, ADDMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Začínáme s mentoringemMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařilMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Zajímavé postupy při výuce  pravopisu na 1. stupni ZŠMŠMT - 15044/2018-2-63122.8.2021
Základní školní lyžováníMŠMT - 29148/2017-2-12124. 2. 2021
Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)MŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zdravé zpíváníMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zdravotní gramotnost v oblastni dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostíMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti sexuálně reprodukčního zdravíMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti pozitivní psychologie ve vztahu ke zdravíMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti prevence závislostního chováníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v oblasti výživy a stravováníMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Zdravotní gramotnost v problematice aktivního stárnutíMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníkyMŠMT - 7808/2015-1-37618.5.2018
Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohleduMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zimní a vánoční aranžmáMŠMT - 33840/2016-2-100426.1.2020
Zpracování videa pro učiteleMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíruMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020
Zvláštnosti psychiky dítěte v předškolním věku; agresivní chování dětí a možnosti jeho řešeníMŠMT - 1135/2015-1-18116.3.2018
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce angličtinyMŠMT - 14620/2016-3-5782.9.2019
Žák dlouhodobě selhávající ve výuceMŠMT - 13691/2017-3-75425.10.2020
Živá knihovna jako metoda výukyMŠMT - 7216/2017-3-48823.8.2020


Akreditace ministerstva vnitra

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Komunikační výchova (pro úředníky)AK/PV - 155/201615.4.2019
Komunikační výchova (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 106/201615.4.2019
Písemný projev (pro úředníky)AK/PV - 156/201615.4.2019
Písemný projev (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 107/201615.4.2019
Akreditace vzdělávací instituceAK/I - 9/201615.4.2019