Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů a programů centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Našemu pracovišti byla udělena akreditace instituci č. j.: MŠMT - 7006/2018-1 UP Pedagogické fakultě, Centru celoživotního vzdělávání, a to do 12. 9. 2024. 

Akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
3D tiskárny - stavba tiskárny, tvorba modeluMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠMŠMT - 598/2022-1-16531.3.2025
Aktivity a metody volnočasového vzdělávání ve výuce - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aktivní učení v přírodovědných předmětechMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Aktivní učitel. Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aktivní učitel. Zásobník aktivit pro učitele matematiky - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aktivní učitel - Zásobník aktivit pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce (AJ, NJ)MSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti školMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Angličtina hravě a netradičně v mateřské školeMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Angličtina hravě a netradičně v mateřské škola - WEBINÁŘMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole IIMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Angličtina v mateřské škole aktivně a hravě - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Aplikace prvků enviromentální výchovy do vzdělávací nabídky mateřské školyMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Arduiono - programování ve ScratchMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Arduino - programování ve WiringuMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Arduino - seznámení s platformou a vzorová zapojeníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Asistent pedagoga v praxi školyMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnostiMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Atraktivní matematika - moderní výukové metodyMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Atraktivní matematika - moderní výukové metody - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího zkvalitňováníMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Bádáme a experimentujeme v mateřské školeMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Badatelsky orientovaná výuka - aktivní objevování světa kolem násMŠMT - 598/2022-1-16531.3.2025
Biologie - učitelství pro střední školy

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
BOZP pro pedagogy v oblasti TV

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Budování týmu školy a podpora spolupráceMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Cizinci v ČRMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Co by měl umět žák z ČJ na konci 5. ročníků?MSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Co má rodič slyšet, když má dítě v MŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Český jazyk - učitelství pro SŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Čtenářská pregramotnost - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Čtení v 1. třídě - od písmen po čtení s porozuměním

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)MSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Dějepis pro 2. stupeň základních školMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Digitální nástroje v enviromentálním vzdělávání

MSMT- 28387/2022-4-1019

9.1.2026
Digitální technologie pro učitele a nová informatika I

MSMT - 21289/2022-4-814

9.10.2025
Distanční vzdělávání a e-learningové nástroje v digitálním věku

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Doplňující didaktické studium anglického jazykaMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Doplňující didaktické studium německého jazykaMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (kombinovaná forma)MŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Dovednosti zítřka - rovnováha v sociálních dovednostech pedagogického pracovníka

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Dramatická výchova v předškolním věku

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Drátkované drobnosti z černého drátuMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Dyslexie - specifická vývojová porucha učeníMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivitaMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Ekohry v mateřské školeMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věkuMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Empaťák pro střední školyMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných tématMSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Finanční řízení školy aktuálněMSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Formativní hodnocení ve výuce na ZŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Hospitace ředitelky mateřské školy

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Hudba - neoddělitelná součást našeho života

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Hrajeme si s jógouMŠMT - 598/2022-1-16531.3.2025
Hrajeme si s psychomotorikouMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Hrátky s kapalinami a plynyMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Hrátky s teplemMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Hravá angličtina v mateřské školeMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské školeMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Chyby do školy patří - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
ICT gramotnost pro začátečníky

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Individualizace práce v mateřské školeMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Informatika pro SŠ (kombinovaná forma)

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Integrativní korekční program pro děti s ADHD

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Jak hledat zaměstnance v 21. století

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Jak na adaptační kurz

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Jak na evaluaci v MŠ

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Jak na evaluaci v MŠ - webinář

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Jak na čtenářské dílny?

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Jak na hravou angličtinu v mateřské škole

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Jak nastavit komunikaci během distančního vzdělávání - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozornostíMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Jak posilovat svoji osobní značku pedagoga a udržet si konkurenceschopnost

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Jak prakticky na polovodiče

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Jak předcházet syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Jak relaxovat s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Jak rozvíjet autoritu učitele

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Jak rozvíjet u dětí schopnost empatie

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnostMSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Jak učit o přírodě (bez přírody)MŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Jak učit POLY na 1. stupni ZŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Jak učit POLY v mateřské školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Jak vyjednávat s podřízenými a rodiči?

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Jak zvládat agresi a agresivitu u žáků - možnosti účinné intervenceMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzaceMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Jógové básničky pro děti v MŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Jsme tým

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Když se v matematice nedaří (intervence a stimulace matematických schopností a dovedností)MSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve tříděMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Klimatické vzdělávání na 1. stupni ZŠMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Kompetence leadera úspěšné školy

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účely

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Komunikace pro vedoucí pedagogické pracovníkyMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Komunikace ve sborovněMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Komunikační dovednosti v praxiMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Komunikační dovednosti v praxi - webinářMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Korespondence moderně a pro praxiMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Kouzlení s jógou - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Kritéria školní zralosti - připravený předškolák (webinář)MSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hod.)MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Krize?! Šance pro změnu i proměnu (rozvoj sociálních kompetencí pedagogických pracovníků)

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogůMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení 

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Lego EV3 - programování v LAB VIEW pro pokročilé

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Lego EV3-programování v Pythonu

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Lego EV3-programování ve Schratch

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Lego EV3 - základy programování v LabVIEW

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Letní škola výchovy k občanství a dějepisuMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Mapování třídního klimatuMSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
Matematická pregramotnost - rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Matematika - učitelství pro SŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Matematika pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Média (nejen) pro zábavu - rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazykaMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Mediální výchova a gramotnost ve školních lavicích - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Metodika hospitační činnostiMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věkuMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Metody a techniky dramatické výchovyMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Metody aktivního učení - cesta (nejen) k realizaci projektů a projektového vyučováníMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Metody aktivního učení v MŠ I.MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Metody aktivního učení v MŠ II.MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Micro:bit  - vstupní brána do moderních technologií

MSMT - 21289/2022-4-814

9.10.2025
Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatu - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiályMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiály - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Motivace a motivátoryMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Motivace žákaMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku - pomůcky pro rozvoj (logopedická prevence)MSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chovánímMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Možnosti využití aplikací Google Classroom v online výuceMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Možnosti využití aplikací Google Classroom v online výuce - WEBINÁŘMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
MS Excel pro začátečníky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
MS PowerPoint pro začátečníky - jak na úspěšnou prezentaci

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Nadaný žák ve výuce

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Náležitosti psaní odborných prací

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Naslouchejte čtyřma ušima - otevřeně a srdcem

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Naslouchejte čtyřma ušima  - otevřeně a srdcem - webinář

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Nebojte se nového pojetí výuky informatiky

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se nového pojetí výuky informatiky - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se Pythonu /přehled možností programovacího jazyka/

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se Pythonu /přehled možností programovacího jazyka/ - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se Robotiky /přehled možností programování robotů/

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se Robotiky /přehled možností programování robotů/ - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se Schratche /přehled možností programovacího jazyka/

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se Schratche /přehled možností programovacího jazyka/ - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se tvorby webu /přehled možností programování v PHT/

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Nebojte se tvorby webu /přehled možností programování v PHP/ - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD)MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Neklidné dítě (ADHD, ADD) - výchovné a vzdělávací strategieMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Nemají rádi vodové barvy? Ukažte jim akvarel!

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Německý jazyk - učitelství pro střední školy

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Netradiční přání nejen pro maminkyMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - rozvoj čtenářské a literární gramotnosti

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízeníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů školMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídouMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - praktickyMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Osobnostně sociální rozvoj - prevence a řešení syndromu vyhoření pedagogických pracovníků

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Osvědčené postupy, když čtení nejde

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Ota Pavel ve vzpomínkách bratrů

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Párová výuka - výzva pro nadané, pomoc slabým

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Párové a kooperativní učení v matematice - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Pedagogická diagnostika v mateřské škole

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Pedagogické studium pro vychovateleMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Pedagogické studium pro pedagoga volného časuMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevenceMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věkuMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Pokročilá práce v textovém editoru MS Word

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Polytechnická výchova aneb Kouzlo materiálůMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Portfolio dítěte prakticky a smysluplně - webinářMSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Portfolio dítěte prakticky a smysluplněMSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Po stopách tradičních řemesel - práce s pedigem a drátenictví

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Po stopách tradičních řemesel - řezbářství

MŠMT - 30885/2020-4-850

5.11.2023
Práce s časem a psychohygiena učiteleMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Práce se dřevemMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Práce s "nestandardním" typem žákůMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízeníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pedagogického pracovníka školy, školského zařízení - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Právní postavení pedagoga na základní školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Prevence, diagnostika a řešení projevů agrese, netolerance, šikany a kyberšikany u žáků

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Prevence, diagnostika a řešení rizikového chování u žáků

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Problematika kyberšikany

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PC

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PC - webinář

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Příprava školy na inspekciMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Příroda kolem násMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Psaní v 1. třídě - od čárky k psacímu písmu

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)MSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků - pokračujeme s Quizletem - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků - začínáme s Quizletem - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků za jedno odpoledne - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Reedukace dyslexieMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Regulační algoritmy využívané na soutěžích sledovačů /Line Follower/

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ)

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ)

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Rituály spokojené třídy (pro mateřské školy)

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Rizika virtuální komunikaceMŠMT - 598/2022-1-16531.3.2025
Rodič - partner dialoguMSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Jihočeském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj dítěte prostřednitvím aktivit a výletů v Jihomoravském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Moravskoslezském kraji  - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Olomouckém kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Pardubickém kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů ve Zlínském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj dovedností kritického myšleníMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj empatie u dětí v rámci vzdělávacího procesu - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Rozvoj grafomotorických dovednostíMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Rozvoj polytechnické zručnosti s kreativní stavebnicí Františkova chaloupkaMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Rozvoj polytechnické zručnosti - vaříme s malými dětmi v mateřské škole

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Rozvoj technického myšlení a zručnosti žáků primární školy

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů v Olomouckém kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů v Praze - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů ve Zlínském kraji - webinářMSMT- 28387/2022-4-10199.1.2026
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech (F, Ch, Př, Z)

MSMT- 21521/2020-4-639

25.8.2023
Řešení výchovných a kázeňských problémůMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
S hudbou? S hudbou!MŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudbyMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Skládankové učení - spolupráce a komunikaceMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školyMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Smysl, tvorba a použití pravidel ve tříděMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Smysl, tvorba a použití pravidel ve třídě - WEBINÁŘMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Sociální dovednosti dítěte předškolního věku - webinářMSMT- 309/2021-4-16130.3.2024
Současná mateřská škola v praxi - jak zefektivnit řízení mateřské školyMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Speciální pedagogMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Speciální pedagogika - studium v oblasti pedagogických vědMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Specifické poruchy učení, aneb jak nejlépe porozumět dítěti s SPUMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Specifické poruchy učení v kostceMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Specifika žáků s odlišným mateřským jazykem a komunikace s nimiMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Spokojený ředitel - spokojený tým aneb Wellbeing v praxi vedoucího pedagogického pracovníkaMSMT - 21289/2022-4-8149.10.2025
Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzděláváníMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žákaMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

MSMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Sportovní hry v MŠ - Olympiáda

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.MSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

MŠMT- 13792/2021-5-603

21.9.2024
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - kombinovaná forma

MŠMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (121 hodin)

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování zdravotnických oborů

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu v základní umělecké škole a střední škole

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Studium pro asistenty pedagoga

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Svět médií: základy pro jeho pochopení a využití

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
Kvalifikační studium pro výchovné poradce

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
T.E.T Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně

MŠMT - 11420/2020-5-406

25.6.2023
TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a číselMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
To chce klid...Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
To nejlepší z Montessori pedagogiky - originální pomůcky, které přispívají k všestrannému rozvoji dítěte

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
To nejlepší z Montessori pedagogiky i pro Vaši školku/školu

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Tvorba a řízení týmu při realizaci školních projektů

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Tvořivá dramatika v mateřské škole

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Učíme anglický jazyk na ZŠ hravě a netradičně - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Učíme anglický jazyk na ZŠ - pokračujeme hravě a netradičně - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ - WEBINÁŘMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ II.MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Učíme se venku - činnostní učení zaměřené na prožitkové aktivity v příroděMŠMT - 598/2022-1-16531.3.2025
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

MSMT- 8476/2021-4-378

15.6.2024
Učitelství pro mateřské školyMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Umění dialogu - konkurenční sociální dovednost pedagogického pracovníkaMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Účinné kroky při výchově dětí a žáků s ADHD a poruchami chováníMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Úspěch pro každého žáka - jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do výuky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Úspěchy marketingových nápadů ve školství

MŠMT - 14433/2022-4-623

15.9.2025
V hodině angličtiny anglicky? Jak na to i na 1. stupni ZŠ

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
V tělocvičně hravě, zdravě, bezpečně

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Vaříme s dětmi v mateřské škole - rozvoj polytechnických dovedností

MŠMT - 27375/2021-6-953

3.4.2025
Vedení třídnických hodinMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Vedení týmu a týmová spolupráceMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností I.MSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností II.MSMT- 13792/2021-5-60321.9.2024
Velikonoční krásličení - výtvarné inspirace pro jarní obdobíMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Vizuální myšlení a jeho efektivní využitíMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Vizuální myšlení a jeho efektivní využití - webinářMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Vyhledávávací algoritmy využívané na soutěžích s bludištiMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Vytváření učící se komunity ve školeMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Výchova k občanství a etická výchova pro 2. st. ZŠMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na středních školáchMSMT - 21289/2022-4-8149.10.2025
Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni základních školMSMT - 21289/2022-4-8149.10.2025
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Výrobek pro polytechnické vzděláváníMSMT- 6820/2022-6-39929.6.2025
Výtvarná výchova tradičně i netradičněMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokemMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Využití behaviorálních principů pro podporu pozitivního chování žáků MŠ, ZŠ a SŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Využití cloudového řešení Microsoft Office 356 ve škole - rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí MSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Výživa předškolního dítěteMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku - webinář

MSMT- 309/2021-4-161

30.3.2024
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařilMSMT- 21521/2020-4-63925.8.2023
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil - webinářMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Začínající učitel na střední školeMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Zajímavé pokusy a objevy pro děti

MŠMT - 598/2022-1-165

31.3.2025
Zajímavé postupy při výuce  pravopisu na 1. stupni ZŠMSMT- 8476/2021-4-37815.6.2024
Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmiMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníkyMŠMT - 30885/2020-4-8505.11.2023
Základy školního lyžováníMSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Základy tvorby pracovních listů v programech Procreate a Canva pro učitele MŠMŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Základy tvorby pracovních listů v programech Procreate a Canva pro učitele ZŠ (1. stupeň)MŠMT - 14433/2022-4-62315.9.2025
Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)MŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohleduMŠMT - 11420/2020-5-40625.6.2023
Zážitkové hry pro děti v příroděMŠMT - 27375/2021-6-9533.4.2025
Zlatá pravidla komunikace: Aby slova nezraňovala!MSMT- 40173/2020-4-104524.2.2024
Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky

MSMT – 431/2020-5-171

3.3.2023
Zvládání stresu u pedagogických pracovníků

MSMT- 6820/2022-6-399

29.6.2025


Akreditace ministerstva vnitra

Název akreditovaného vzdělávacího programu, či kurzuČíslo akreditacePlatnost akreditace do
Písemný projev (pro úředníky)AK/PV - 156/20163.7.2022
Písemný projev (pro vedoucí úředníky)AK/VE - 107/20163.7.2022