Přípravný kurz pro rigorózní řízení

Chtěli byste absolvovat rigorózní řízení na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci?
Potřebovali byste však nejdříve prokonzultovat projekt Vaší rigorózní práce?
Nevíte si rady s citacemi či potřebujete odbornou konzultaci ke zvolenému tématu?


Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vám nabízí možnost absolvování krátkodobého programu „Přípravný kurz pro rigorózní řízení“, ve kterém získáte všechny potřebné informace k řízení samotnému, a také si osvojíte základy vědecké práce, zejména v oblasti metodologie a argumentace, které Vám pomohou při zpracování Vaší rigorózní práce.

Kurz má podobu individuálních konzultací s přiděleným konzultantem v rozsahu 4 hodin.

Cílovou skupinou jsou uchazeči o rigorózní řízení a složení státní rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.


Pracoviště garantující kurz
Katedra či ústav PdF UP v Olomouci, kde rigorózní řízení probíhá
 
Odborný garant
Předseda komise pro státní rigorózní zkoušku na katedře či ústavu, kde rigorózní řízení probíhá
 
Vyučující
Konzultant rigorózní práce

Studium určeno pro
Zájemce o rigorózní řízení a složení státní rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci

Požadavky k přijetí
Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu, uhrazení poplatku, předložení ověřené kopie magisterského diplomu

Rozsah/celková délka kurzu
4 hodiny individuálních konzultací (dle domluvy účastníka s konzultantem):

a) 1 hodina konzultací ke zvolenému tématu,
b) 1 hodina konzultací k metodologii,
c) 2 hodiny konzultací k oboru státní rigorózní zkoušky.
 
Obsah kurzu
Odborná konzultace v rámci přípravy na obhajobu rigorózní práce a státní rigorózní zkoušku:

a) Odborná konzultace k formální přípravě rigorózní práce,
b) obsahová a metodologická koncepce rigorózní práce,
c) konzultace k oboru státní rigorózní zkoušky.
 
Formy práce použité při studiu
Konzultace s diskuzí
 
Počet účastníků
1 účastník/individuální konzultace
 
Cena
2 500,- Kč za 4 hodiny
 
Údaje pro platbu
Podklad k platbě bude zaslán referentkou po přihlášení na kurz
 
Poskytování informací/referentka
PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146

 

SOUHRNNÝ LETÁK KE STAŽENÍ ZDE.

PŘIHLÁŠKA ZDE.