Vítejte na webu

CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážené zájemkyně, vážení zájemci,

termín pro podávání přihlášek na studijní programy CŽV na akademický rok 2024/2025 bude upřesněn během ledna 2024.


Rozpis služeb na pracovišti

V případě, že nezastihnete studijního referenta programů CŽV,
obracejte se prosím na kontakt níže. Děkujeme.

Nejbližší termín:

6. 1. 2024
Mgr. Martin Ivanovský
585 635 149

Modul: Rozpis služeb

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Novinky na facebooku


Certifikace ISO 9001

01 prosinec Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny 1. 12. 04 prosinec Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení v případě úrazu zaměstnanců a žáků, zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků 4. 12. 04 prosinec Jak na … adaptaci dítěte v mateřské škole - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO 4. 12. 05 prosinec Rozvoj kreativity – Vánoční lucerna 5. 12. 12 prosinec Rozvoj kreativity - Album – vintage 12. 12. 14 prosinec Jak na … sociální dovednosti dětí v předškolním věku 14. 12. 04 leden Úvod do alternativní a augmentativní komunikace (AAK) 4. 1. 09 leden Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů 9. 1. 17 leden Jak na … netradiční školní družiny 17. 1. 24 leden Jak na … netradiční školní družiny - KAPACITA NAPLNĚNA 24. 1. 02 únor Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie 2. 2. 08 únor Jak na … netradiční školní družiny 8. 2. 09 únor Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin 9. 2. – 13. 4. 09 únor Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin 9. 2. – 13. 4. 15 únor Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny 15. 2. 16 únor Jóga jako forma psychohygieny a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ 16. 2. 17 únor Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ 17. 2. 07 březen Jak na … netradiční školní družiny 7. 3. 16 březen Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ 16. 3. 02 duben Integrovaná tematická výuka (Highly Effective Teaching) 2. 4. – 23. 4.
Zobrazit všechny události