Vítejte na webu

CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Rozpis služeb na pracovišti

V případě, že nezastihnete studijního referenta programů CŽV,
obracejte se prosím na kontakt níže. Děkujeme.

Nejbližší termín:

Žádný stanovený termín.

Modul: Rozpis služeb

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Novinky na facebooku


Certifikace ISO 9001

16 říjen Jóga - hrátky v mateřské škole - KAPACITA NAPLNĚNA 16. 10. 16 říjen Jak na … tvorbu myšlenkových map 16. 10. 17 říjen Jak na … občanku na ZŠ 17. 10. 17 říjen Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů 17. 10. 18 říjen Arduino – seznámení s platformou a vzorová zapojení 18. 10. – 25. 10. 18 říjen Úvod do alternativní a augmentativní komunikace (AAK) 18. 10. 19 říjen Jak na … rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) 19. 10. 19 říjen 3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně 19. 10. – 26. 10. 19 říjen Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO 19. 10. 20 říjen Právní postavení pedagoga v MŠ (včetně individuální konzultace) 20. 10. 23 říjen Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství 23. 10. 25 říjen AAK – technické pomůcky a programová podpora 25. 10. 25 říjen Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy 25. 10. 26 říjen Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie 26. 10. 26 říjen Hygienické požadavky na školní stravování pro - zaměstnance kuchyně /kuchaře, kuchařky, výdej stravy/ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO 26. 10. 27 říjen Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků (nejen) se SVP – možnosti a výzvy 27. 10. 27 říjen Hygienické požadavky na školní stravování - pro vedoucí školních jídelen - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO 27. 10. 01 listopad Jak učit POLY v mateřské škole 1. 11. 02 listopad Empaťák pro střední školy 2. 11.
Zobrazit všechny události