Vítejte na webu

CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Centru celoživotního vzdělávání PdF UP se dařilo i v době Covidové!

Článek si můžete přečíst ZDE.Přihlášky na akademický rok 2021/2022 jsou již aktivní, a to do 31. března 2021 a dále dle kapacitních možností.
Přihlášku najdete zde: www.prihlaska.upol.cz


Rozpis služeb na pracovišti během výukových sobot
programů pro a. r. 2020/2021

Nejbližší termín:

6. 3. 2021
PhDr. Jana Vítková
585 635 146

Modul: Rozpis služeb

Novinky na facebooku

08 únor Informace pro účastníky - používání fakultního emailu 8. 2. – 31. 12. 08 únor Přípravné kurzy na přijímací zkoušky nejsou v roce 2021 realizovány. 8. 2. – 30. 4. 09 březen Žák se SVP v distančním vzdělávání pro učitele škol §16 odst. 9. školského zákona - KAPACITA NAPLNĚNA 9. 3. – 16. 3. 09 březen Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole 9. 3. – 18. 3. 11 březen MS PowerPoint pro začátečníky – jak na úspěšnou prezentaci 11. 3. – 16. 3. 11 březen Hospitace ředitelky mateřské školy 11. 3. 11 březen S hudbou? S hudbou! 11. 3. 16 březen Jak na projekty a projektové vyučování? 16. 3. – 19. 3. 17 březen Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi - OBSAZENO!!! 17. 3. – 24. 3. 18 březen QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků 18. 3. – 25. 3. 19 březen Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ 19. 3. 19 březen Pedagogická propedeutika - PŘIHLÁŠKA NA ROK 2021 OTEVŘENA! 19. 3. – 30. 4. 19 březen STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA 19. 3. – 6. 6. 23 březen Žák se SVP v distančním vzdělávání pro učitele běžných ZŠ - KAPACITA NAPLNĚNA 23. 3. – 30. 3. 24 březen Online konference KLÚŠ 24. 3. 24 březen Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu 24. 3. 25 březen Zajímavé pokusy a objevy pro děti 25. 3. 26 březen Ředitelé škol on-line - "Učící se komunita a nástroje pedagogického vedení" 26. 3. 26 březen Studium pro asistenty pedagogů OBSAZENO 26. 3. – 20. 6. 29 březen Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky 29. 3. – 31. 3. 31 březen Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie 31. 3. 06 duben Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky 6. 4. – 7. 4. 08 duben Kurz první pomoci rozšiřující zdravotní znalosti pedagogů 8. 4. 08 duben Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ 8. 4. – 15. 4.
Zobrazit všechny události