Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí semináře a kurzy na základě podnětů a potřeb školských zařízení. Témata a hodinové dotace jsou koncipovány v souvislosti s aktuálními potřebami pedagogických pracovníků. Naším cílem je nabídka nejaktuálnějších poznatků a informací, proto vyhledáváme a spolupracujeme s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své poznatky získané v rámci vlastní praxe.

Průběžně připravujeme další semináře dle poptávky MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Semináře je možné s dostatečným předstihem objednávat i pro sborovny (konat se pak budou přímo na konkrétní škole). Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, které lze financovat ze šablon OP JAK. Kurzy si vybíráte dle svých preferencí a vlastního uvážení.