DVPP kurzy včetně šablon

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí semináře a kurzy na základě podnětů a potřeb školských zařízení. Témata a hodinové dotace jsou koncipovány v souvislosti s aktuálními výzvami projektů a šablon MŠMT.

Naším cílem je nabídka nejaktuálnějších poznatků a informací, proto vyhledáváme a spolupracujeme s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své poznatky získané v rámci vlastní praxe.

Všechny vzdělávací akce pro pedagogy jsou akreditovány MŠMT.

Dle požadavků škol je možné dané semináře přesunout na konkrétní školu a tam zrealizovat akci šitou na míru dané sborovně.

Metodické pracovnice v Olomouci, Přerově a Jeseníku Vám rády podají bližší informace k jednotlivým seminářům a kurzům a přivítají Vaše tipy na témata pro lektory.Kontakty na jednotlivá pracoviště:

Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Tomkova 45
779 00 Olomouc

- Jeseník: Mgr. Ivana Jakubíková; ivana.jakubikova@upol.cz; 777 367 695
- Olomouc: MgA. Hana Blažková; hana.blazkova@upol.cz; 777 367 761
- Přerov: Mgr. Marika Kopečná; marika.kopecna@upol.cz; 777 367 694
- Prostějov: Mgr. Naděžda Kocourková; nadezda.kocourkova01@upol.cz


Přihláška
Hromadná přihláška za školu

Kurzy pro šablony

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Výzva podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Oprávnění žadatelé: MŠ a ZŠ, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. Každý žadatel může v rámci této výzvy může podat pouze jednu žádost o podporu.

Informace k výzvě
Přílohy k žádosti
Přehled šablon

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ

Výzva podporuje osobnostě profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Oprávnění žadatelé: SŠ, VOŠ a konzervatoře, které mají ve školním roce, v němž žádost podávají, minimálně jednoho žáka/studenta. Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu.

Informace k výzvě
Přílohy k žádosti
Přehled šablon

Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.