Legislativa a prováděcí normy

Zákony

  • Novela č. 197/2014 Sb. - znění novely zákona o pedagogických pracovnících - části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhnovaných změn a doplnění. Metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi.


Vyhlášky

  • Vyhláška MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (zdroj web MŠMT ČR ke dni 27. 1. 2011)
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 412/2006 Sb., kterou se mění č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (zdroj web MŠMT ČR ke dni 27. 1. 2011)
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. (v účinnosti od 1. 11. 2013)
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 272/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb. (v účinnosti od 25. 11. 2014)


Interní směrnice


Archiv dokumentů