NPO - Vzdělávání na UP 22+ edUP


Období realizace: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2024

Projekt Vzdělávání na UP 22+ edUP je zaměřen na podporu transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se zejména na zvýšení podílu kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na UP.

Specifický cíl A4 je zaměřen na tvorbu nových kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání, kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling) či rekvalifikace (reskilling). Nově vytvářené kurzy budou respektovat jak požadavky formulované na evropské úrovni v souvislosti s harmonizací oblasti mikrocertifikátů (micro-credentials), tak relevantní výsledky společného projektu. V rámci projektu se zaměříme na přípravu materiálů pro prezenční, on-line a hybridní výuku pro pedagogické pracovníky různých typů škol a školských zařízení.

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci vytvořilo 30 jedinečných kurzů, které reagují na poptávku pedagogických pracovníků a jejich potřeb. Tyto kurzy budou nabízeny minimálně v horizontu pěti let prostřednictvím nabídky DVPP. Níže naleznete popisy jednotlivých kurzů. S dostatečným předstihem je možné kurzy pořádat i formou školení sboroven.