Projekty a možnosti spolupráce

V této sekci naleznete možnosti spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP. Nabízíme kurzy nejen pro pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení, ale také pro nepedagogickou veřejnost či firmy. Prohlédnout si můžete i dříve realizované projekty. 

Pedagogičtí pracovníci

Za podpory projektů OP VVV nabízíme vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rámci výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, kterou vyhlásilo MŠMT ČR.  Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování, více viz ZDE.

Můžete si vybrat také ze stávající nabídky kurzů DVPP včetně šablon zde.

Vzdělávání pro nepedagogickou veřejnost

 CCV nabízí možnosti vzdělávání také pro nepedagogickou část veřejnosti. Na základě Vašeho zájmu nabízíme možnost zprostředkovat a uskutečnit různé formy vzdělávacích aktivit (kurzy, workshopy, odborné přednášky) určené pro zaměstnavatele i zaměstnance, pracovníky státní správy a územně správních celků, nestátních neziskových organizací a další subjekty.

 Konstrukce vzdělávacích projektů a aktivit vytváříme také dle požadavků zadavatele – a to komplexním způsobem a profesionálním přístupem.

Naše služby zahrnují:

 • vytvoření nabídky vzdělávání (po obsahové stránce přesně dle požadavků zájemce),
 • zajištění akreditace vzdělávacího programu či kurzu,
 • možnost zprostředkování financování,
 • zajištění odborného lektorského kolektivu, materiálního a prostorového zabezpečení,
 • vyhodnocení vzdělávání vč. evaluace a vydání osvědčení o absolvování daného vzdělávání popř. opravňujícího k danému kvalifikačnímu výstupu.


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

 Naše pracoviště nově nabízí dotovanou podporu na vzdělávání stávajících či potencionálních zaměstnanců v rámci projektu Úřadu práce na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II).

 Projektu se mohou zúčastnit:

 • Současní zaměstnanci
 • Potenciální zaměstnanci
 • Fyzické osoby – OSVČ
 • Nestátní neziskové organizace

 

Co Vám účast v projektu umožní?

 • Úhradu až 85 % nákladů na vzdělávání zaměstnanců
 • Úhradu mzdových nákladu zaměstnance za dobu účasti na školení až do výše 100% nákladů (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)
 • Získání kvalifikované pracovní síly
 • Zlepšení vlastní konkurenceschopnosti


Realizované projekty