Projekty a možnosti spolupráce

V této sekci naleznete možnosti spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP. Nabízíme kurzy nejen pro pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení, ale také pro nepedagogickou veřejnost či firmy. Prohlédnout si i můžete dříve realizované projekty. 

Pedagogičtí pracovníci

Za podpory projektů OP VVV nabízíme vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rámci výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, kterou vyhlásilo MŠMT ČR.  Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování, více viz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.

Můžete si vybrat také ze stávající nabídky kurzů DVPP včetně šablon zde, a to pro okresy Olomouc, Přerov a Jeseník. 

Vzdělávání pro nepedagogickou veřejnost

 CCV nabízí možnosti vzdělávání také pro nepedagogickou část veřejnosti. Na základě Vašeho zájmu nabízíme možnost zprostředkovat a uskutečnit různé formy vzdělávacích aktivit (kurzy, workshopy, odborné přednášky) určené pro zaměstnavatele i zaměstnance, pracovníky státní správy a územně správních celků, nestátních neziskových organizací a další subjekty.

 Konstrukce vzdělávacích projektů a aktivit vytváříme také dle požadavků zadavatele – a to komplexním způsobem a profesionálním přístupem.

Naše služby zahrnují:

 • vytvoření nabídky vzdělávání (po obsahové stránce přesně dle požadavků zájemce),
 • zajištění akreditace vzdělávacího programu či kurzu,
 • možnost zprostředkování financování,
 • zajištění odborného lektorského kolektivu, materiálního a prostorového zabezpečení,
 • vyhodnocení vzdělávání vč. evaluace a vydání osvědčení o absolvování daného vzdělávání popř. opravňujícího k danému kvalifikačnímu výstupu.
Nabídka kurzů CŽV – příklady realizovaných vzdělávacích aktivit CCV 


KOMUNIKACE, RÉTORIKA, PÍSEMNÝ PROJEV

Komunikační výchova
Rétorika - příprava veřejného vystoupení
Písemný projev - základy českého pravopisu


JAZYKY

Anglický jazyk pro praxi (znalost na úrovni B1 dle SERRJ - mírně pokročilý)
Anglický jazyk - technická oblast se zaměřením na obchodní a právnickou oblast
Německý jazyk -technická oblast s různým zaměřením (obchodní korespondence, hospodářská němčina, německé bankovnictví, právnická oblast)
Ruský jazyk - obchodní korespondence
Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele
Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty

MANAGEMENT
Manažerské schopnosti a týmová komunikace
Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností
Systematická efektivita managementu práce
Umění relaxace a zvládání stresu
Asertivní komunikace na pracovišti

KURZY PRO ÚŘEDNÍKY (§2 odst. 4 - 7 zákona č. 312/2002 Sb.)
Komunikační výchova
Písemný projev

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Sociální interakce 
Osobnostní a sociální rozvoj


FINANČNÍ GRAMOTNOST
Připravujeme.

FUNDRASING
Připravujeme.

IT
Připravujeme.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

 Naše pracoviště nově nabízí dotovanou podporu na vzdělávání stávajících či potencionálních zaměstnanců v rámci projektu Úřadu práce na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II).

 Projektu se mohou zúčastnit:

 • Současní zaměstnanci
 • Potenciální zaměstnanci
 • Fyzické osoby – OSVČ
 • Nestátní neziskové organizace

 

Co Vám účast v projektu umožní?

 • Úhradu až 85 % nákladů na vzdělávání zaměstnanců
 • Úhradu mzdových nákladu zaměstnance za dobu účasti na školení až do výše 100% nákladů (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)
 • Získání kvalifikované pracovní síly
 • Zlepšení vlastní konkurenceschopnosti


Realizované projekty