§ 6b Získání způsobilosti vyučovat další předměty

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Okruhy k závěrečné zkoušce s obhajobou závěrečné písemné práce:

1. okruh; 2. okruh

Německý jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ

Okruhy k závěrečné zkoušce s obhajobou závěrečné písemné práce