Logoped ve zdravotnictví


Cílem je osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání logopeda ve zdravotnictví.
Do doby získání specializované způsobilosti svou činnost logopeda ve zdravotnictví vykonává pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Kurz má rozsah 1 rok/ 80 hodin teoretické výuky a 220 hodin odborné praxe.Cílová skupina

Do akreditovaného kvalifikačního kurzu Logoped ve zdravotnictví může být přijat pouze student akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, které navazuje na absolvování akreditovaného bakalářského studijního programu speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie nebo absolvent akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního programu speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie.

Termín
1. 11. 2023 - 31. 10. 2024

Lektor  

Mgr. Eliška Šlesingrová

Cena

11 500 Kč

 Místo konání
Olomouc - Žižkovo nám. 5


 Kontaktní osoba

PhDr. Jana Vítková
jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146

 
ANOTACE KE STAŽENÍ ZDE.
PŘIHLÁŠKA ZDE.