§ 6a Získání způsobilosti na jiném druhu nebo na jiném stupni školy