§ 2-3 Studium v oblasti pedag. věd a pedagogiky (ped. minimum)

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

 

Pedagogické studium (§ 2)

(pedagog volného času, vychovatel, učitel odborného výcviku, učitel praktického vyučování a odborného výcviku, učitel uměleckých odborných předmětů se zaměřením na VV, učitel uměleckých odborných předmětů se zaměřením na HV, učitel praktického vyučování zdravotnických oborů)


OTÁZKY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM - STARÁ AKREDITACE (pouze pro účastníky, kteří zahájili studium v roce 2021 nebo dříve)


Program Asistent pedagogga


Speciální pedagogika – logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta