§ 2-3 Studium v oblasti pedag. věd a pedagogiky (ped. minimum)

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ


OTÁZKY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM - STARÁ AKREDITACE (pouze pro účastníky, kteří zahájili studium v roce 2021 nebo dříve)


OTÁZKY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM - NOVÁ AKREDITACE (pro účastníky, kteří zahájili studium v roce 2022 a později)               


Speciální pedagogika – logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta