Pedagogická propedeutika

Kurz doplňuje vědomosti z pedagogické, psychologické a speciálně-pedagogické oblasti s cílem zkvalitnit pedagogickou způsobilost účastníků kurzu.
Formy práce: kombinace konzultací a řízeného samostatného studia; kurz je řízen speciální studijní literaturou (studijními oporami); distanční část studia využívá pro vzdělávací proces e-learningovou podporu – Moodle UPOL, proto je nezbytné, aby účastníci měli přístup k počítači s připojením k Internetu.Cílová skupina
Studenti a absolventi bakalářských studijních oborů neučitelských směrů.

Termín
12. 04. 2024 - 24. 05. 2024

Cena
4.500,-

Místo konání

Olomouc - Žižkovo nám. 5

Kontaktní osoba
PhDr. Jana Vítková
jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146


ANOTACE KE STAŽENÍ ZDE. 
ROZVRH KE STAŽENÍ ZDE.

Příjem přihlášek a platba do 29. 3. 2024.