§ 6c Získání způsobilosti pro přímou speciálně pedag. činnost

Okruhy k závěrečným zkouškám programu CŽV:


§ 6c) Speciální pedagogika:
 

Speciální pedagogika

Etopedie

Logopedie

Psychopedie

Somatopedie

SPU

Surdopedie

Tyflopedie