§ 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

Literatura:

úplné znění nového školského zákona naleznete na

http://www.msmt.cz/file/38970?highlightWords=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon

 

Studium pro výchovné poradce


Koordinátor ICT