Reference

Níže uvádíme reference účastníků našich programů celoživotního vzdělávání, krátkodobých kurzů a dalších aktivit, které Centrum celoživotního vzdělávání pořádá, získaných prostřednictvím pravidelných evaluačních šetření.

„Přednášející jsou odborníci. Velmi přínosné jsou poskytnuté odborné materiály v elektronické podobě.  Prostory pro kurz hodnotím velmi pozitivně.“ (Rétorika/krátkodobý kurz CŽV)

„Děkuji všem vyučujícím za vše, co do nás vložili. Budu se snažit to předávat dál dalším generacím.“ (Český jazyk - učitelství pro SŠ/Program CŽV)

„Líbilo se mi vše, styl podání výuky byl naprosto perfektní i přes spoustu informací, které nám byly sděleny, se dalo hodně zapamatovat, a to díky skvělému podání. Prostředí taktéž vyhovující, možnost občerstvení moc příjemné.“ (Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga/Kurzy DVPP)

„Kladně hodnotím osobnost lektorky, možnost zapojit se do debaty, diskutovat nad problémy z praxe a mnoho inspirativních podnětů pro práci s dětmi.“ (Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí/Kurzy DVPP)

„Oceňuji některé nápady a zvolení vhodného přístupu, které mi pomohou při řešení problémů hlavně s rodiči.“ (Komunikace pro vedoucí pracovníky/Kurzy DVPP)

„Lektorka byla velice příjemná, veškeré informace podávala srozumitelně a velmi zajímavě. Seminář mě obohatil o teoretické i praktické znalosti.“ (Literární a dramatická výchova v MŠ/Kurzy DVPP)

„Líbili se mi příjemní lektoři a přátelské prostředí, spousta námětů do výuky i poskytnutý materiál, nové techniky a témata, zejména ty, která si člověk sám bez potřebného vybavení běžně nevyzkouší.“ (Letní škola techniky)

„Velice se mi líbil přístup všech lektorů a příjemná atmosféra, která panovala v průběhu celého kurzu. Dále oceňuji pestrost prezentovaných materiálů a ukázky jejich využití. Přínosná byla také praktická činnost s materiály a možnost získat vlastní zkušenosti při výrobě různých předmětů.“ (Letní škola techniky pro učitele)

„Dovolím si jménem mého syna poděkovat za připravený program, dobrou organizaci a vězte, že syn se již těší na další ročník příměstského tábora.“ (Tvoříme s technickým materiálem/příměstský tábor)

„Děkujeme za organizaci vašeho příměstského tábora, který byl velmi pečlivě a bezchybně připraven. Program byl pestrý a vyvážený. Organizace naprosto vyhovovala. Děkujeme také lektorkám za skvělou péči, kterou věnovaly dětem. Dcera byla nadšená a už se těší na příští rok.“ (JUPÍ tábor/příměstský tábor)

„Děkuji za akci, byla skvělá. Každá část mě obohatila. Díky i za možnost setkání podobně smýšlejících učitelů. Došlo k výměně zkušeností mezi školami.“ (Vánoce a zdraví/vzdělávací konference)