1. ročníky


Ročník

 

 

Název programu

 

1.Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (AJ-ZS, D2PD35)
1.Český jazyk - učitelství pro SŠ (CJ-SS, D2PD19)
1.Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, D2PD37)
1.Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (DĚJ-1, D2PD26)
1.Dějepis pro 2. stupeň ZŠ (DĚJEPIS, D2PD42)
1.Doplňující didaktické studium anglického jazyka (DDS AJ, D2PD49)
1.Doplňující didaktické studium německého jazyka (DDS NJ, D2PD48)
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, D2PD01) 1. skupina
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, D2PD01) 2. skupina 
1.Informatika pro SŠ (INFO-SŠ, D2PD64)
Harmonogram činností
1.Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (M-1, D2PD32)
1.Matematika pro 2. stupeň ZŠ (M-2S, D2PD39)
studijní plán
1.Matematika - učitelství pro SŠ (D2PD21)
studijní plán
1.Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ (OV-SS, D2PD24)
1.Pedagogické studium pro pedagoga volného času (PG, D2PD05) 
1.Pedagogické studium pro vychovatele (VYCH,D2PD04)
1.

Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku (D2PD02)

1.Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování (D2PD03)
1.Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování zdravotnických oborů (D2PD08)
1.Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři (D2PD07)
1.Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu v základní umělecké škole a střední škole (D2PD06)
1. Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence (D2PD68)
1.Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (PŘ-1, D2PD30)
1.Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-2, D2PD43)
1.Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta (SP-LA, D2PD15)
1.Speciální pedagogika (SPP-R, D2PD10)
1.Speciální pedagog (SPEC-PED, D2PD47)
1.Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku (SPVOV, D2PD12)
1.Kvalifikační studium pro výchovné poradce (VP, D2PD54)
1.Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, D2PD34)
1.Učitelství pro MŠ (U1ST-MS, D2PD33)
1.Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (OV-ZSV, D2PD67)