1. ročníky


Ročník

 

 

Název programu

 

1.Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ (AJ-ZS, D2PD35)
1.Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (AJ-1-ST, D2PD36)
1.Asistent pedagoga (AS-PG,  D2PD09)
1.Canisterapeutický výcvik (CANIS, D2PD61)
1.Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (ČJ-ZŠ1, D2PD29)
1.Český jazyk - učitelství pro SŠ (CJ-SS, D2PD19)
1.Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ (CJ-ZS, D2PD37)
1.Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (DĚJ-1, D2PD26)
1.Dějepis pro 2. stupeň ZŠ (DĚJEPIS, D2PD42)
1.Doplňující didaktické studium anglického jazyka (DDS AJ, D2PD49)
1.Doplňující didaktické studium německého jazyka (DDS NJ, D2PD48)
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, D2PD01) 1. skupina
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (VS, D2PD01) 2. skupina 
1.Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (INFO-1, D2PD31)
1.Informatika pro SŠ (INFO-SŠ, D2PD64)
1.Informatika pro 2. stupeň ZŠ (INFO, D2PD38)
HARMONOGRAM
1.Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (M-1, D2PD32)
1.Matematika pro 2. stupeň ZŠ (M-2S, D2PD39)
studijní plán
1.Matematika - učitelství pro SŠ (D2PD21)
studijní plán
1.Metodik prevence sociálně patologických jevů (D2PD65)
1.Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ (OV-SS, D2PD24)TERMÍNY VÝUKOVÝCH SOBOT PEDAGOGICKÉHO STUDIA KE STAŽENÍ ZDE.
1.Pedagogické studium pro pedagoga volného času (PG, D2PD05) 
1.Pedagogické studium pro vychovatele (VYCH,D2PD04)
1.Pedagogické studium učitelů odborného výcviku (OV, D2PD02)

1.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (PV, D2PD03)
1.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů (ZDRAV, D2PD08)
1.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy (HV, D2PD07)
1.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy (VV, D2PD06)
1.Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (PŘ-1, D2PD30)
1.Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ (PR-2, D2PD43)
1.Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením (IPZP, D2PD50)
1.Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta (SP-LA, D2PD15)
1.Speciální pedagogika (SPP-R, D2PD10)
1.Speciální pedagog (SPEC-PED, D2PD47)
1.Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku (SPVOV, D2PD12)
1.Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku (D2PD13)
1.Speciální pedagogika pro vychovatele (SPV, D2PD14)
1.Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ (PSC, D2PD16)
1.Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (SVPP, D2PD55)
1.Studium pro výchovné poradce (VP, D2PD54)
1.Technická a informační výchova pro SŠ (TEIV, D2PD25)
1.Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (U1ST-2S, D2PD34)
1.Učitelství pro MŠ (U1ST-MS, D2PD33)
1.Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (OV-ZSV, D2PD67)