Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.

Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, které lze financovat ze šablon OP JAK.
Kurzy si vybíráte dle svých preferencí a vlastního uvážení.  

V případě potřeby vystavení více kusů osvědčení, např. z důvodu čerpání ze šablon,
uveďte tuto skutečnost při přihlašování na daný kurz do kolonky Poznámka k přihlášce v systému Portál CŽV.


Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.


Únor, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin 10. 02. 2023 - 15. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kurz je určen pouze pro ty účastníky, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání. ano
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin 10. 02. 2023 - 15. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kurz je určen pro ty zájemce, kteří nemají maturitu. ano
Práce se dřevem pro učitele ZŠ Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 11. 02. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, učitelé 2.st. ZŠ ano
Pohádky a jejich význam v mateřské škole / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 15. 02. 2023 on-line Učitelé předškolního vzdělávání, rodiče dětí předškolního věku ne
Tvůrčí psaní a práce s emocemi v hodinách literatury na SŠ / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 20. 02. 2023 on-line Učitelé SŠ a VOŠ ne
Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 24. 02. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ (primárně učitelé 1. tříd) ano
Když je vize, tak to jde! Mgr. Hana Fučíková 24. 02. 2023 Olomouc Ředitelé a vedoucí pracovníci MŠ a ZŠ ne
Tvůrčí psaní s archetypy / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 27. 02. 2023 on-line Učitelé středních škol ne


Březen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Hygienické požadavky na školní stravování - pro vedoucí školních jídelen, provozní zaměstnance MUDr. Veronika Panáčková 01. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pracovnice výdejen, kuchařky, vedoucí školních jídelen ne
Výrobek pro polytechnické vzdělávání Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 11. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, učitel 2. st. ZŠ a SŠ, vychovatel, pedagog volného času ano
Výchova k občanství: Pestré aktivity a aktivní žáci Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 14. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé ZŠ a víceletých gymnázií ne
Základy společenských věd: Pestré aktivity a aktivní žáci Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 14. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé společenských věd na různých typech SŠ ne
Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., Bc. Adam Cvik 15. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ ne
Média a zdravý životní styl Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., Bc. Adam Cvik 15. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ ne
Práce s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin Ing. Kamil Novák 17. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci, učitele ZŠ a SŠ ne
Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., Bc. Adam Cvik 27. 03. 2023 Hradec Králové Učitelé ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ ne
Pohádky o zvířatech / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 27. 03. 2023 on-line Učitelé 1. stupně základních škol a pedagogové volného času ne
Jak na hravou angličtinu v mateřské škole Bc. Martina Koňaříková 30. 03. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé a vedoucí pracovníci předškolních zařízení ano


Duben, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Vedeme děti ke knihám, hravě a zábavně / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 03. 04. 2023 on-line Veřejnost (rodiče dětí od 0 – 6 let), učitelé předškolního vzdělávání ne
Jóga a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Bc. Adam Cvik 04. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ ne
Jóga - hrátky v mateřské škole Bc. Adam Cvik 04. 04. 2023 Olomouc- Žižkovo nám. Učitelé a vedoucí pracovníci předškolních zařízení ne
Rituály spokojené třídy (pro mateřské školy) Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 06. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé mateřských škol ano
Hrdina a zloduch (práce s literaturou na 1. stupni ZŠ) / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 11. 04. 2023 on-line Učitelé 1. stupně ZŠ ne
Můj hrdina - práce s literaturou ve výuce na 2. stupni ZŠ / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 13. 04. 2023 on-line Učitelé 2. stupně základních škol ne
Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek ve školním prostředí a formy spolupráce školy a policie v oblasti prevence kriminality Mgr. Jitka Dolejšová 13. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. vedoucí pedagogický pracovník, učitel 2. st. ZŠ, SŠ, vychovatel, speciální pedagog, školní metodik prevence. ano
TETRECOM – diagnostika znalosti písmen a čísel PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.; Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 14. 04. 2023 - 13. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně základních škol, speciální pedagogové, speciálních pedagogové – logopedi, logopedi nebo učitelé mateřských škol. ano
Arduino – seznámení s platformou a vzorová zapojení Mgr. Radim Děrda 14. 04. 2023 - 21. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé informatických předmětů ZŠ a SŠ ano
Právní postavení pedagoga ve školství Mgr. Radim Vaněk 20. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci základních škol ano
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 21. 04. 2023 - 09. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium - určen pouze pro ty účastníky, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání ano
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 21. 04. 2023 - 09. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium - určen pro ty zájemce, kteří nemají maturitu ano
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy Mgr. Lukáš Kamas 25. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ ano
Začínající učitel na střední škole Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 26. 04. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Začínající učitelé středních škol ano
Jak psát pohádky pro děti / WEBINÁŘ Mgr. Ludmila Bakonyi Selingerová (Pohádková Lída) 27. 04. 2023 on-line Učitelé všech stupňů škol, veřejnost. ne


Květen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Mgr. Lukáš Kamas 03. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé MŠ ano
Abaku – metoda výuky početních dovedností Magda Pilátová 10. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci, zájemci o danou problematiku, matematiku ne
Kurz první pomoci PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. 11. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost ne
Kurikulární revize jako výzva současného školství Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 12. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé, vychovatelé, rodiče, veřejnost, studenti učitelství a každý se zájmem ne
Aranžování květin pro začátečníky Ing. Lukáš Kouřil – absolvent SZaŠ Brno 13. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost ne
Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka a v oblasti sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jitka Dolejšová 13. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. vedoucí pedagogický pracovník, učitel 2. st. ZŠ, SŠ, vychovatel, speciální pedagog, školní metodik prevence. ano
Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 15. 05. 2023 - 29. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové pracující v mateřské škole, ředitelky/ředitelé MŠ ne
Jak prakticky na polovodiče se žáky ZŠ Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 16. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. 2. st. ZŠ , zájemci o danou problematiku ano
3D tisk tiskárny se zaměřením na tvorbu modelu, 3D tisk Mgr. Radim Děrda 19. 05. 2023 - 26. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé informatických předmětů ZŠ a SŠ ano
Hrátky s kapalinami a plyny Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 22. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, učitelé 2.st. ZŠ ano
Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Mgr. et Mgr. Renata Kovářová 22. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé MŠ, veřejnost (maminky) ne
Hrátky s teplem Mgr. Iva Dostálová Sekaninová 23. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, Učitel fyziky či přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ ano


Červen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Učitelská profese v minulosti a dnes Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 02. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. pedagogičtí pracovníci/ce, rodiče, studenti/ky, veřejnost ne
Dvouleté dítě a práce s pohádkami Mgr. et Mgr. Renata Kovářová 05. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé a vedoucí pracovníci předškolních zařízení, rodiče dětí předškolního věku ne
Empaťák pro střední školy Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 09. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé SŠ ano
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 14. 06. 2023 - 11. 07. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Kurz je určen pro ty zájemce, kteří nemají maturitu. Vyhláška č. 317/2005 Sb., §4 Studium pro asistenty pedagoga. ano
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 14. 06. 2023 - 11. 07. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání ano
Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 15. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ ano
Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 16. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. pedagogičtí pracovníci/ce, rodiče, studenti/ky, veřejnost ne


Červenec, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D., Mgr. Radka Hájková, Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., MBA., Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D., PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. 10. 07. 2023 - 11. 08. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří po absolvování studia a na základě svého odborného vzdělání mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky. ano
Modul: Kurzy