Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.

Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, které lze financovat ze šablon OP JAK.
Kurzy si vybíráte dle svých preferencí a vlastního uvážení.  


Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.


Srpen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 25. 08. 2023 - 01. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Kurz je určen pouze pro ty účastníky, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání.


Září, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO PhDr. Mgr. Zdeněk Pochyla 22. 09. 2023 - 08. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání.
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO PhDr. Mgr. Zdeněk Pochyla 22. 09. 2023 - 08. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří nemají maturitu. Vyhláška č. 317/2005 Sb., §4 Studium pro asistenty pedagoga.
Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Mgr. Jitka Dolejšová 23. 09. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé všech stupňů škol


Říjen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ Mgr. Lucie Vaďurová 07. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé středních škol
Jóga - hrátky v mateřské škole - KAPACITA NAPLNĚNA Bc. Adam Cvik 16. 10. 2023 Olomouc- Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak na … tvorbu myšlenkových map Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 16. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, Učitelé SŠ
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. 17. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost
Jak na … občanku na ZŠ Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 17. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ
Arduino – seznámení s platformou a vzorová zapojení Mgr. Radim Děrda 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé informatických předmětů ZŠ a SŠ
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace (AAK) Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 18. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o problematiku z řad učitelů předškolního, základního či dalšího vzdělávání, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pracovníci ŠPZ (zejména SPC), logopedi, pracovníci v sociálních službách či sociální pracovníci
3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně Mgr. Radim Děrda 19. 10. 2023 - 26. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé informatických předmětů ZŠ a SŠ
Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Mgr. Iva Tomášková 19. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Začínající pedagogové v MŠ
Jak na … rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 19. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Právní postavení pedagoga v MŠ (včetně individuální konzultace) Mgr. Radim Vaněk (advokát) 20. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství Ing. Jan Romaněnko 23. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“.
AAK – technické pomůcky a programová podpora Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 25. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o problematiku z řad učitelů předškolního, základního či dalšího vzdělávání, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pracovníci ŠPZ (zejména SPC), logopedi, pracovníci v sociálních službách či sociální pracovníci.
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy Mgr. Lukáš Kamas 25. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupeň ZŠ / vychovatelé, pedagogové volného času
Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie Mgr. Světlana Círová 26. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
Hygienické požadavky na školní stravování pro - zaměstnance kuchyně /kuchaře, kuchařky, výdej stravy/ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Ing. Dagmar Stejskalová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 26. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. zaměstnanci kuchyně /kuchaři, kuchařky, výdej stravy/
Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků (nejen) se SVP – možnosti a výzvy Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 27. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o problematiku z řad ředitelů, učitelů, základního, středního či dalšího vzdělávání, speciální pedagogové, výchovní a kariéroví poradci, pracovníci ŠPZ
Hygienické požadavky na školní stravování - pro vedoucí školních jídelen - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Ing. Dagmar Stejskalová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 27. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. vedoucí školních jídelen


Listopad, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jak učit POLY v mateřské škole Mgr. Yvona Koutná 01. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí/ vychovatelé, pedagogové volného času
Empaťák pro střední školy Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 02. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé SŠ
Začínám učit v MŠ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Mgr. Iva Tomášková 02. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Začínající pedagogové v MŠ
TETRECOM – diagnostika znalosti písmen a čísel PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.; Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 03. 11. 2023 - 25. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně základních škol, speciální pedagogové, speciálních pedagogové – logopedi, logopedi nebo učitelé mateřských škol.
Jak na … aktivizační metody PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 03. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé všech stupňů škol
Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek (včetně individuální konzultace) Mgr. Jitka Dolejšová 04. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé všech stupňů škol
Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ Mgr. Lucie Vaďurová 04. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ
Právní postavení pedagoga na základní škole Mgr. Radim Vaněk (advokát) 04. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelé, asistenti pedagoga
Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 06. 11. 2023 - 13. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové pracující v mateřské škole, ředitelky/ředitelé MŠ
Vývoj hry dítěte Mgr. Petr Kosek 08. 11. 2023 Olomouc - Purkrabská Pedagogičtí pracovníci mateřských škol a prvního stupně základní školy, vychovatelé, speciální pedagogové, školní psychologové
Jak na … EVVO v mateřské škole Mgr. Yvona Koutná 08. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí/ vychovatelé, pedagogové volného času
Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Mgr. Lukáš Kamas 08. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak na … rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D., Pavel Valchář 09. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Komunikace pedagog – rodič žáka PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. 09. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelé
Jak na … rituály spokojené třídy v mateřské škole Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D., Pavel Valchář 10. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak na … hospitační činnost v MŠ Mgr. et Mgr. Radana Kléslová 13. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé a ředitelé předškolních institucí
Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Mgr. Yvona Koutná 15. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ / vychovatelé, pedagogové volného času
Začínající učitel na střední škole Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 16. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé (začínající) SŠ
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě PhDr., Mgr. Zdeněk Pochyla 21. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové MŠ, ZŠ, speciálních škol, asistenti pedagoga
Učíme se v přírodě (2. stupeň ZŠ) Mgr. Yvona Koutná 21. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ / vychovatelé, pedagogové volného času
Jak na … netradiční školní družiny Mgr. Lukáš Kamas 22. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času
Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ Mgr. Petr Kosek 23. 11. 2023 Olomouc - Purkrabská Pedagogičtí pracovníci mateřských škol, pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol
Právní postavení pedagoga na základní škole (včetně individuální konzultace) Mgr. Radim Vaněk (advokát) 23. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelé, asistenti pedagoga
Jak na … tradice v období adventu Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 23. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové v předškolních zařízeních, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé
Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 24. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. pedagogičtí pracovníci/ce, rodiče, studenti/ky, veřejnost
Práce s nestandardním typem žáků Mgr. Petr Kosek 24. 11. 2023 Olomouc - Purkrabská Pedagogičtí pracovníci mateřských škol a prvního stupně základní školy, speciální pedagogové, školní psychologové, vychovatelé
Jak na … hodnocení a sebehodnocení žáků PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 24. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé všech stupňů škol
Právní postavení pedagoga na SŠ (včetně individuální konzultace) Mgr. Radim Vaněk (advokát) 24. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé středních škol
Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Mgr. Jitka Dolejšová 25. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé všech stupňů škol
Právní postavení pedagoga v MŠ Mgr. Radim Vaněk (advokát) 25. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jóga a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Bc. Adam Cvik 27. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ
Jak na … společenské vědy na SŠ Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D 28. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ
Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Mgr. Yvona Koutná 29. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ / vychovatelé, pedagogové volného času


Prosinec, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Bc. Adam Cvik 01. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení v případě úrazu zaměstnanců a žáků, zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků Ing. Jan Romaněnko 04. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Jak na … adaptaci dítěte v mateřské škole Mgr. Michaela Navrátilová 04. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Ing. Jan Romaněnko 05. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“.
Jak na … sociální dovednosti dětí v předškolním věku Mgr. et Mgr. Ludmila Kalivodová 14. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí


Leden, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jak na … netradiční školní družiny Mgr. Lukáš Kamas 24. 01. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času


Únor, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Bc. Adam Cvik 15. 02. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jóga jako forma psychohygieny a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Bc. Adam Cvik 16. 02. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně základních škol
Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ Mgr. Lucie Vaďurová 17. 02. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé středních škol


Březen, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ Mgr. Lucie Vaďurová 16. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ
Modul: Kurzy