Nabídka kurzů

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.Duben, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/139 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. st. ZŠ - OBSAZENO ano 03. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/175 Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím ano 03. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, speciálních škol a pracovníci DD
PV Využití léčivých a dalších užitkových rostlin ve výuce botaniky na 2. stupni ZŠ a SŠ ne 03. 04. 2019 - 04. 04. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci základních škol a středních škol
PR/140 Hravá jóga - OBSAZENO ne 04. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/172 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 04. 04. 2019 - 24. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (2/2) - OBSAZENO ne 05. 04. 2019 - 07. 04. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
S hudbou? S hudbou! ne 05. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
PV/10 Příprava školy na inspekci ne 08. 04. 2019 Prostějov Vedoucí pracovníci MŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/176 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 10. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
JE Využití léčivých a dalších užitkových rostlin ve výuce botaniky na 2. stupni ZŠ a SŠ ne 10. 04. 2019 - 11. 04. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci základních škol a středních škol
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (4/6) - OBSAZENO ne 12. 04. 2019 - 14. 04. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/165 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (3/4) - OBSAZENO ne 12. 04. 2019 - 14. 04. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/19 Umění koncentrace – cesta ke klidu a úspěšnému učení ano 17. 04. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol
JE/97 Hygienické požadavky na školní stravování - vedoucí školních jídelen ne 18. 04. 2019 Jeseník Vedoucí školních jídelen
JE/98 Hygienické požadavky na školní stravování - provozní zaměstnanci ne 18. 04. 2019 Jeseník Provozní zaměstnanci školních jídelen
PR/141 Skládankové učení – spolupráce a komunikace ne 24. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
PR/142 Tvorba IVP žáka ZŠ a v rámci přiznaného podpůrného opatření ano 25. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
JE/99 Inkluzivní třída – žák, který ruší ano 25. 04. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ
JE/86 Studium pro asistenty pedagoga (4/4) - OBSAZENO ne 26. 04. 2019 - 28. 04. 2019 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
PR/143 Učitel a rodič – spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace ne 29. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, třídní učitelé, výchovní poradci, školní psychologové, metodici prevence


Květen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/151 Práce s časem a psychohygiena učitele ano 02. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (3/4) - OBSAZENO ne 03. 05. 2019 - 05. 05. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/144 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole ne 09. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/101 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 15. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/179 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku ano 15. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/102 Média (nejen) pro zábavu – rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazyka ano 16. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ., ŠD, SVČ, vedoucí kroužků
OL/180 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty ano 16. 05. 2019 - 17. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (5/6) - OBSAZENO ne 17. 05. 2019 - 19. 05. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/165 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (4/4) - OBSAZENO ne 17. 05. 2019 - 19. 05. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/181 Čtenářská pregramotnost ano 20. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/103 Práce s krásnou literaturou v praxi – pro 1. stupeň ZŠ ne 21. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
JE/104 Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ – určeno ZŠ ano 22. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/183 Sociální dovednosti a efektivní komunikace ano 22. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
OL/191 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 22. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. tříd ZŠ
PR/147 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 23. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
JE/105 Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech ne 23. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují přírodní vědy i neaprobovaně (vždy přírodopis či přírodověda + kombinace - fyzika, chemie aj.)
OL/182 Inkluzivní třída – žák, který ruší ano 23. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/199 Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019 - OBSAZENO ne 23. 05. 2019 Olomouc Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (4/4) - OBSAZENO ne 24. 05. 2019 - 26. 05. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
JE/106 Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka ve společenskovědních předmětech ne 24. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují společenskovědní předměty i neaprobovaně (vždy dějepis či vlastivěda a občanská výchova)


Červen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/25 Asistent pedagoga v praxi školy ne 04. 06. 2019 Prostějov Učitelé a ředitelé MŠ, ZŠ a asistenti pedagoga
OL/190 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ ano 05. 06. 2019 - 19. 06. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
PR/163 Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019. - OBSAZENO ne 05. 06. 2019 Přerov vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/40 Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019 - OBSAZENO ne 05. 06. 2019 Prostějov Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
PR/150 Čtenářská pregramotnost ano 06. 06. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/28 Jak motivovat nemotivované - OBSAZENO ne 07. 06. 2019 Prostějov ZŠ, SŠ
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (6/6) - OBSAZENO ne 14. 06. 2019 - 16. 06. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/196 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 14. 06. 2019 - 01. 08. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium


Září, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/26 „Na čem záleží ……“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů ne 19. 09. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/30 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ne 20. 09. 2019 Prostějov 1.stupeň ZŠ
PV/39 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA ne 20. 09. 2019 - 22. 09. 2019 Prostějov Zájemci o studium
PV/38 STUDIUM PRO ŘEDITELE škol a školských zařízení ne 24. 09. 2019 - 26. 09. 2019 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci


Listopad, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/7 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ne 12. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ


Připravujeme

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/24 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne Bude upřesněn Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/11 Metodika hospitační činnosti ne Bude upřesněn Prostějov Vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/131 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano Bude upřesněn Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/86 Studium pro asistenty pedagoga ne Bude upřesněn Jeseník Zájemci o práci AP Kvalifikační studium
OL/71 Studium pro ředitele škol a školských zařízení ne Bude upřesněn Olomouc Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/185 Obsluha a základní programování CNC strojů ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/186 Matematická gramotnost ve 21. století ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
OL/32 Mentoring v pedagogické praxi ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/98 Počítačová gramotnost na SŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/99 Kancelářské aplikace v praxi ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/101 Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci a speciální pedagogové
OL/103 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na SŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/105 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ
OL/60 Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/106 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ
Modul: Kurzy