Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.


Informace MŠMT k možnosti změny prezenční formy programů DVPP ZDE.
Podmínky a zrušení účasti ZDE.

Bezpečnostní pokyny seminářů ZDE
Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.
Článek věnovaný našim webinářům si můžete přečíst ZDE.


Leden, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/371 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.: OBSAZENO ne 21. 01. 2022 - 26. 06. 2022 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium, kteří po absolvování studia a na základě svého odborného vzdělání mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium


Únor, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/372 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga: OBSAZENO ne 18. 02. 2022 - 29. 05. 2022 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium


Březen, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning dovedností pro úspěšnou komunikaci s žáky ano 22. 03. 2022 - 24. 05. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ


Duben, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Kompetence leadera úspěšné školy - Vedení pedagogického týmu ano 01. 04. 2022 - 17. 05. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Vedoucí pedagogičtí pracovníci Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Květen, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
wPR/358 Rozvoj grafomotorických dovedností / WEBINÁŘ ne 16. 05. 2022 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/374 Jak rozvíjet autoritu učitele: ZRUŠENO ano 16. 05. 2022 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wPR/354 Podpora adaptace ukrajinských děti v MŠ - ZRUŠENO! / WEBINÁŘ ne 18. 05. 2022 on-line pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/345 Jak zvládat agresi a agresivitu u žáků-možnosti účinné intervence - ZRUŠENO! ne 24. 05. 2022 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ , ŠD
PR/350 Zvládání stresu a posilování vlastní odolnosti - ZRUŠENO! ano 25. 05. 2022 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ
Gymnastika mozku ve výuce / WEBINÁŘ ne 25. 05. 2022 on-line učitele ZŠ a SŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
PR/346 Jak na adaptační kurz - ZRUŠENO! ano 30. 05. 2022 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
OL/392 Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala? ne 31. 05. 2022 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ


Červen, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Gymnastika mozku pro pokročilé / WEBINÁŘ ne 01. 06. 2022 on-line Zájemci o praktické tipy na procvičování mozku
Aplikovaná behaviorální analýza: praktický nácvik protokolů ne 02. 06. 2022 - 03. 06. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. jedinci pracující s dětmi s PAS, rodiče dětí s PAS, odborná veřejnost, která chce získat praktické dovednosti v oblasti ABA.
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - SKUPINA A ne 06. 06. 2022 - 15. 06. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé MŠ, ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga pracující s dětmi s PAS, u kterých se objevuje problémové chování, rodiče dětí s PAS.
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - SKUPINA B ne 07. 06. 2022 - 15. 06. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé MŠ, ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga pracující s dětmi s PAS, u kterých se objevuje problémové chování, rodiče dětí s PAS.
Well-being: módní trend, nebo udržitelný stav spokojenosti? ne 07. 06. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. pedagogičtí pracovníci, ředitelé škol a školských zařízení, ředitelé firem, manažeři, zájemci o seberozvoj, rodiče
OL/393 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ ne 08. 06. 2022 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ a ZŠ
Kompozice ve fotografii ne 08. 06. 2022 - 15. 06. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ, ZUŠ, vychovatelé, pedagogové volného času a asistenti pedagoga
OL/394 Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠ ne 09. 06. 2022 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
Exotická krása aneb formálně-linearní kytrice a flowerbox ne 10. 06. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost
Chyby do škol patří / WEBINÁŘ ne 13. 06. 2022 on-line Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
OL/395 Jak na adaptační kurz ano 14. 06. 2022 Olomouc - Hejčín Pedagogové SŠ a gymnázií
OL/396 Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách – prakticky ne 21. 06. 2022 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ, SŠ, speciálních škol Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/347 Komunikační dovednosti v praxi ano 29. 06. 2022 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol


Červenec, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Studium pedagogiky podle § 22 ne 11. 07. 2022 - 26. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří po absolvování studia a na základě svého odborného vzdělání mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky.
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin ne 11. 07. 2022 - 12. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 121 hodin ne 11. 07. 2022 - 12. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium
Zelená uklidňuje aneb mechový obraz a kokedama ne 15. 07. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost


Srpen, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Sakrální vazba aneb květiny v kostele ne 12. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost
Nebojte se nového pojetí výuky informatiky ne 15. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé základních a středních škol
Nebojte se Scratche (přehled možností programovacího jazyka) ne 16. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé základních a středních škol
Nebojte se Pythonu (přehled možností programovacího jazyka) ne 17. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé základních a středních škol
Nebojte se Robotiky (přehled možností programování robotů) ne 18. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé základních a středních škol
Nebojte se tvorby webu (přehled možností programování v PHP) ne 19. 08. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé základních a středních škol


Září, 2022

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin ne 16. 09. 2022 - 26. 11. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 121 hodin ne 16. 09. 2022 - 26. 11. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium
Aranžování pro mírně pokročilé aneb kytice v konstrukci a paralelní aranžmá ne 17. 09. 2022 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost


Připravujeme

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Kvalifikovaní učitele 2. stupně ZŠ a SŠ pověření výukou problematiky výchovy k podnikavosti, kreativitě a iniciativě a zájemci o danou problematiku.
Kurz: Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci základních škol a vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol
Modul: Kurzy


Prohlášení o realizaci on-line vzdělávání


Reference účastníků"Minulý týden jsem měla tu čest učastnit se Vašeho webináře To chce klid ! Moc děkuji za celý skvělý čas, který jsem mohla u PC strávit. Byl to první webinář v mém životě, překvapilo mne jak interaktivní takové školení může být, způsob jakým byl webinář veden se mi moc líbil. Přeji Vám krásný den a také setkání s lidmi, kteří vám přinesou do života radost, nadhled a pozitivní smýšlení tak, jak jste je přinesla vy mě."

"Děkuji za možnost setkání se na tak kvalitním semináři a velmi dobře technicky a organizačně připraveném, 
s takovou profesionalitou a příjemnou lidskostí jsem se již dlouho nesetkala... mějte se hezky a hlavně přeji hodně zdraví, pěkné dny."

 "Vážím si toho a je mi ctí s Vámi a Vašim týmem spolupracovat. Věřím, že k Vám dolétlo přes Vaše kolegyně metodičky moje OPAKOVANÉ OCENĚNÍ on-line platformy, kterou jste na začátku doby distančního vzdělávání zvolila. Paní inženýrko, Big Blue Button je bezkonkurenčně lektorsky nejpřívětivější a lehce ovladatelná platforma. S bohatou nabídkou nástrojů pro interakci s účastníky i s možností okamžité improvizace. Děkuji velmi za to. Firmy hodně využívají Zoom, Google Meet, Teams a Skype for Business. Zvládneme vše, ale do BBB se nejraději vracím. A děkuji za příležitost v tom být od počátku s Vámi. Přeji klidné dny ve zdraví Vám i Vašim blízkým."