Nabídka kurzů

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.Září, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/166 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 13. 09. 2019 - 01. 12. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/198 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 20. 09. 2019 - 08. 12. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/39 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 20. 09. 2019 - 08. 12. 2019 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/38 Studium pro ředitele škol a školských zařízení - OBSAZENO ne 24. 09. 2019 - 07. 12. 2019 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
JE/107 Studium pro asistenty pedagogů - OBSAZENO ne 27. 09. 2019 - 15. 12. 2019 Jeseník Zájemci o práci AP Kvalifikační studium


Listopad, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/216 Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ - ZRUŠENO ano 04. 11. 2019 - 25. 11. 2019 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové
PV/33 Pedagogická diagnostika a prevence ano 05. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/217 Problémový rodič = rodič s problémem? - ZRUŠENO ne 06. 11. 2019 Olomouc Pedagogové ZŠ
PR/181 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání ano 06. 11. 2019 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ, asistenti pedagoga
OL/218 Vedení porad a brainstormingů ano 07. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PR/182 Vyrábíme rytmické hudební nástroje ano 07. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ, ŠD, SVČ, DD
PR/183 Osobnostní rozvoj aneb „líný“ učitel ve výuce – jak učit dobře a efektivně - OBSAZENO - NELZE SE PŘIHLÁSIT! ano 11. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
OL/219 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol - ZRUŠENO ne 13. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
JE/115 Angličtina hravě a netradičně, rozvoj jazykových kompetencí ano 13. 11. 2019 Jeseník MŠ, učitelé 1. st ZŠ., vedoucí kroužků, vychovatelé
PR/184 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka ano 13. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. i 2. st. ZŠ
PV/35 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano 13. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ
OL/220 Současná mateřská škola v praxi – jak zefektivnit řízení mateřské školy - ZRUŠENO ano 14. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/185 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano 14. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ, DD
PR/191 Příprava školy na inspekci ne 15. 11. 2019 Přerov Seminář je vhodný pro začínající vedoucí pracovníky předškolní výchovy a vzdělávání (ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pracovníci odloučených pracovišť) a základního vzdělávání (ředitelé a jejich zástupci, vedoucí odloučených pracovišť).
PR/190 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie – rozvoj profesních kompetencí pedagoga - ZMĚNA TERMÍNU !!! 18. a 27. 11. 2019 ano 18. 11. 2019 - 27. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
PR/186 Média (nejen) pro zábavu – rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazyka - ZRUŠENO ano 19. 11. 2019 - 26. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ , vedoucí kroužků, vychovatelé ŠD
OL/221 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení - ZRUŠENO ne 20. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
PV/42 Příprava školy na inspekci - ZRUŠENO ne 21. 11. 2019 Prostějov Vedoucí pracovníci ZŠ a MŠ
OL/222 Učitel a žák – kdo je kdo? - ZRUŠENO ano 22. 11. 2019 - 27. 11. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/223 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ano 26. 11. 2019 Olomouc Pedagogové běžných i logopedických tříd MŠ, určeno pedagogům, kteří mají alespoň kurz logopedické prevence
PR/187 Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnosti - ZMĚNA TERMÍNU na 27. 11. ne 27. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. tříd ZŠ
OL/224 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu ano 28. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
JE/116 Inkluzívní třída – žák s rizikovým chováním ano 28. 11. 2019 Jeseník
PR/188 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - ZRUŠENO! ano 28. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PR/192 Netradiční metody ve čtenářství na základní škole ano 28. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
JE/117 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu - ZRUŠENO ne 29. 11. 2019 Jeseník Vedení škol


Prosinec, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/225 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 04. 12. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
JE/118 Reedukace SPU – praktický seminář ne 04. 12. 2019 - 05. 12. 2019 Jeseník
PR/189 Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech ne 04. 12. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují přírodní vědy i neaprobovaně (vždy přírodopis či přírodověda + kombinace - fyzika, chemie aj.)
JE/108 Informatika na 1. stupni – hravě a smysluplně na PC ano 09. 12. 2019 Jeseník 1.st. ZŠ
OL/226 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce ano 10. 12. 2019 - 11. 12. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/119 12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole ne 13. 12. 2019 Jeseník Vedení i pedagogové MŠ, AP


Leden, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/124 Studium pro asistenty pedagogů ne 10. 01. 2020 - 19. 04. 2020 Jeseník zájemci o práci AP
OL/231 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku - OBSAZENO ano 16. 01. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/45 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 17. 01. 2020 - 26. 04. 2020 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/201 Rozvoj grafomotorických dovedností ne 20. 01. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/200 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. - OBSAZENO ne 24. 01. 2020 - 14. 06. 2020 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/232 Rozvoj grafomotorických dovedností ne 27. 01. 2020 Olomouc Pedagogové MŠ a 1. tříd ZŠ
PR/202 Hygienické požadavky na školní stravování ne 31. 01. 2020 Přerov Pracovnice výdejen, kuchařky


Únor, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/114 Rozvoj emočních dovedností TERMÍN únor 2020 ne 18. 02. 2020 Jeseník
PV/44 STUDIUM PRO ŘEDITELE škol a školských zařízení ne 20. 02. 2020 - 16. 05. 2020 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/234 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 21. 02. 2020 - 17. 05. 2020 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/253 Příprava školy na inspekci ne 27. 02. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ (učitelky, ředitelky, asistenti pedagoga) Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Březen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/256 Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ ano 02. 03. 2020 - 16. 03. 2020 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové
OL/236 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu ano 04. 03. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
OL/237 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ano 05. 03. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
PR/200 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 06. 03. 2020 - 31. 05. 2020 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/235 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe ano 10. 03. 2020 - 17. 03. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ a SŠ
OL/238 Třídnická hodina – práce na hodinu? ne 11. 03. 2020 Olomouc Pedagogové ZŠ, ideálně třídní učitelé
OL/239 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 16. 03. 2020 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ, ŠD a speciálních škol
PV/7 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ne 17. 03. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/240 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ ano 25. 03. 2020 Olomouc Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, DD
OL/241 Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení ano 30. 03. 2020 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Duben, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/242 Rozvoj technické tvořivosti v MŠ ano 03. 04. 2020 Olomouc Pedagogové MŠ
OL/243 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 07. 04. 2020 - 16. 04. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/244 Jak na projekty a projektové vyučování? ano 08. 04. 2020 Olomouc Pedagogové ZŠ a SŠ
OL/245 Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD ano 15. 04. 2020 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ
OL/246 S hudbou? S hudbou! ne 16. 04. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
OL/247 Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou! ano 23. 04. 2020 - 05. 05. 2020 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ, ŠD, DDM, DD, SVČ, ZUŠ, speciálních škol
OL/248 Rozvoj technické tvořivosti žáků základních škol ano 24. 04. 2020 Olomouc Pedagogové ZŠ
OL/249 Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě ano 27. 04. 2020 Olomouc Pedagogové ZŠ, SŠ a speciálních škol
OL/250 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ ano 28. 04. 2020 - 14. 05. 2020 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ


Květen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/34 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga ano 21. 05. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ


Červen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/251 Formativní hodnocení na ZŠ a SŠ ano 04. 06. 2020 - 05. 06. 2020 Olomouc Pedagogové ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/252 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano 11. 06. 2020 Olomouc Pedagogové MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ, DD


Září, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/257 Osobnost manažera a rozvoj autority manažera ano 18. 09. 2020 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Říjen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/258 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání ano 08. 10. 2020 - 09. 10. 2020 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Připravujeme

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/201 Effective Communication in English – basic conversational topics Brush Up Your English ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogové všech typů a stupňů škol, minimální vstupní úroveň jazykových znalostí účastníků A2
OL/150 Metodika hospitační činnosti ne Bude upřesněn Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/99 Kancelářské aplikace v praxi ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
PV/41 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci 2.stupeň ZŠ, SVČ, DD, ZUŠ
OL/254 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ
Modul: Kurzy