Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.

Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, které lze financovat ze šablon OP JAK.
Kurzy si vybíráte dle svých preferencí a vlastního uvážení.  


Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.


Duben, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 21. 04. 2023 - 09. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium - určen pouze pro ty účastníky, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání ano
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 21. 04. 2023 - 09. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium - určen pro ty zájemce, kteří nemají maturitu ano


Květen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Ing. Jan Romaněnko 30. 05. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“. ne


Červen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Petr Kosek 01. 06. 2023 Olomouc - Purkrabská Pedagogičtí pracovníci mateřských škol, pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol ano
Učitelská profese v minulosti a dnes - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 02. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. pedagogičtí pracovníci/ce, rodiče, studenti/ky, veřejnost ne
Dvouleté dítě a práce s pohádkami Mgr. et Mgr. Renata Kovářová 05. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé a vedoucí pracovníci předškolních zařízení, rodiče dětí předškolního věku ne
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení v případě úrazu zaměstnanců a žáků, zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků Ing. Jan Romaněnko 05. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. ne
Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Ing. Jan Romaněnko 08. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“. ne
Empaťák pro střední školy Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 09. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé SŠ ano
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO. KAPACITA NAPLNĚNA. PhDr. Zdeněk Pochyla 14. 06. 2023 - 11. 07. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání ano
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO. KAPACITA NAPLNĚNA. PhDr. Zdeněk Pochyla 14. 06. 2023 - 11. 07. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Kurz je určen pro ty zájemce, kteří nemají maturitu. Vyhláška č. 317/2005 Sb., §4 Studium pro asistenty pedagoga. ano
Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 15. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ ano
Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 16. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. pedagogičtí pracovníci/ce, rodiče, studenti/ky, veřejnost ne
Seminář BOZP pro učitele tělesné výchovy Ing. Jan Romaněnko 19. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé tělesné výchovy a zájemci o danou problematiku. ne
Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie Mgr. Světlana Círová 20. 06. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ ano


Červenec, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle § 5 odst. 2 zákona č. 563 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 10. 07. 2023 - 11. 08. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, tak jak je určeno v § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 a § 5 vyhlášky 317/2005. ano
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D., Mgr. Radka Hájková, Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., MBA., Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D., PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. 10. 07. 2023 - 11. 08. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří po absolvování studia a na základě svého odborného vzdělání mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky. ano


Srpen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Hygienické požadavky na školní stravování pro - vedoucí školních jídelen Ing. Dagmar Stejskalová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 29. 08. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. vedoucí školních jídelen ne
Hygienické požadavky na školní stravování pro - zaměstnance kuchyně /kuchaře, kuchařky, výdej stravy/ Ing. Dagmar Stejskalová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 30. 08. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. zaměstnanci kuchyně /kuchaři, kuchařky, výdej stravy/ ne


Září, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Začínám učit v MŠ Mgr. Iva Tomášková 19. 09. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Začínající pedagogové v MŠ ne
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Mgr. Zdeněk Pochyla 22. 09. 2023 - 08. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání. ano
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 121 hodin PhDr. Mgr. Zdeněk Pochyla 22. 09. 2023 - 08. 12. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří nemají maturitu. Vyhláška č. 317/2005 Sb., §4 Studium pro asistenty pedagoga. ano


Říjen, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ Mgr. Iva Tomášková 19. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Začínající pedagogové v MŠ ne
Hygienické požadavky na školní stravování pro - zaměstnance kuchyně /kuchaře, kuchařky, výdej stravy/ Ing. Dagmar Stejskalová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 26. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. zaměstnanci kuchyně /kuchaři, kuchařky, výdej stravy/ ne
Hygienické požadavky na školní stravování - pro vedoucí školních jídelen Ing. Dagmar Stejskalová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 27. 10. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. vedoucí školních jídelen ne


Listopad, 2023

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina Akreditace
TETRECOM – diagnostika znalosti písmen a čísel PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.; Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 03. 11. 2023 - 25. 11. 2023 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně základních škol, speciální pedagogové, speciálních pedagogové – logopedi, logopedi nebo učitelé mateřských škol. ano
Modul: Kurzy