Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.


Informace MŠMT k možnosti změny prezenční formy programů DVPP ZDE.
Podmínky a zrušení účasti ZDE.

Bezpečnostní pokyny seminářů ZDE
Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.
Článek věnovaný našim webinářům si můžete přečíst ZDE.


Leden, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/59 Studium pro ředitele škol a školských zařízení - 1. setkání proběhne online ne 21. 01. 2021 - 17. 04. 2021 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/278 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty - základní: PŘESUN realizace na 4. 6. 2021! ano 21. 01. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/294 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.: OBSAZENO! 1. i 2. SETKÁNÍ PROBĚHNE ONLINE. ne 22. 01. 2021 - 27. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium


Únor, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/67 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ano 12. 02. 2021 - 30. 05. 2021 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/307 Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků: PŘESUN realizace na 21. 5. 2021 ano 19. 02. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/278 Keramika pro radost - PŘELOŽENO - Termín bude upřesněn. ano 24. 02. 2021 - 10. 03. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci –MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, DD, ZUŠ, SVČ
OL/303 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga: OBSAZENO!: Posun zahájení na 19. 3. 2021 on-line! ne 26. 02. 2021 - 30. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium


Březen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
wPR/287 Neberte to osobně – aneb jak reagovat na dotazy a námitky rodičů a žáků / WEBINÁŘ ne 02. 03. 2021 on-line pouze pedagogičtí pracovníci ze Základní školy a mateřské školy T. G. Masaryka Brodek u Konice
wPV/82 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity / WEBINÁŘ ano 02. 03. 2021 - 04. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.
OL/308 ICT gramotnost pro začátečníky: ZRUŠENO! ano 03. 03. 2021 - 05. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ, volného času
OL/309 Učitel a žák – kdo je kdo?: ZRUŠENO! ano 08. 03. 2021 - 22. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ
wPR/264 Práce s příběhy – rozvoj předčtenářské gramotnosti - ZRUŠENO!! / WEBINÁŘ ano 08. 03. 2021 - 09. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ
wPR/267 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole / WEBINÁŘ ano 09. 03. 2021 - 18. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ
Žák se SVP v distančním vzdělávání pro učitele škol §16 odst. 9. školského zákona - KAPACITA NAPLNĚNA / WEBINÁŘ ne 09. 03. 2021 - 16. 03. 2021 on-line Pedagogové ze škol spadajících pod §16 odst. 9 školského zákona
OL/327 Sportovní hry v MŠ – Olympiáda: ZRUŠENO! ne 10. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/161 S hudbou? S hudbou! ne 11. 03. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ
OL/310 Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole: ZRUŠENO! ano 11. 03. 2021 - 18. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové SŠ
wPR/263 MS PowerPoint pro začátečníky – jak na úspěšnou prezentaci / WEBINÁŘ ano 11. 03. 2021 - 16. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, SVČ
wPR/265 Hospitace ředitelky mateřské školy / WEBINÁŘ ne 11. 03. 2021 on-line vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wOL/290 Jak na projekty a projektové vyučování? / WEBINÁŘ ano 16. 03. 2021 - 19. 03. 2021 on-line Pedagogové ZŠ a SŠ
PR/266 Práce se třídou – jak zlepšit vztahy ve třídě v rámci sekundární prevence ano 16. 03. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ
wPR/246 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi - OBSAZENO!!! / WEBINÁŘ ano 17. 03. 2021 - 24. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ a učitelé matematiky 2. st. ZŠ
wPR/270 QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků / WEBINÁŘ ano 18. 03. 2021 - 25. 03. 2021 on-line pedagogičtí pracovníci cizích jazyků ZŠ, SŠ, SOU
PR/260 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA ano 19. 03. 2021 - 06. 06. 2021 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
wJE/166 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ / WEBINÁŘ ano 19. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1,tř.ZŠ
Žák se SVP v distančním vzdělávání pro učitele běžných ZŠ - KAPACITA NAPLNĚNA / WEBINÁŘ ne 23. 03. 2021 - 30. 03. 2021 on-line Pedagogové ZŠ
wOL/311 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu / WEBINÁŘ ano 24. 03. 2021 on-line Pedagogové MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
OL/312 Odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení: ZRUŠENO! ne 25. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, personalisté Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wPR/282 Zajímavé pokusy a objevy pro děti / WEBINÁŘ ano 25. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, SVČ
JE/160 Studium pro asistenty pedagogů OBSAZENO ne 26. 03. 2021 - 20. 06. 2021 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
wPR/272 Ředitelé škol on-line - "Učící se komunita a nástroje pedagogického vedení" / WEBINÁŘ ne 26. 03. 2021 on-line Vedoucí pedagogičtí pracovníci + pedagogičtí lídři (učitelé, kteří jsou schopni vést proces změny ve škole)
wPR/286 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky / WEBINÁŘ ano 29. 03. 2021 - 31. 03. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD a SVČ
JE/167 Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie ano 31. 03. 2021 Jeseník POUZE pedagogičtí pracovníci ZŠ Javorník


Duben, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/259 Hygienické požadavky na školní stravování ne 01. 04. 2021 Přerov Pracovnice výdejen, kuchařky
JE/169 Hygienické požadavky na školní stravování - vedoucí školních jídelen ne 01. 04. 2021 Jeseník Vedoucí školních jídelen
JE/170 Hygienické požadavky na školní stravování - provozní zaměstnanci ne 01. 04. 2021 Jeseník Provozní zaměstnanci školních jídelen
JE/168 Specifické poruchy učení v kostce ano 01. 04. 2021 Jeseník POUZE pedagogičtí pracovníci ZŠ Javorník
JE/171 Práce s časem a psychohygiena učitele ano 06. 04. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, AP,SVČ, vedení škol
wPR/250 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky / WEBINÁŘ ano 06. 04. 2021 - 07. 04. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, SVČ
PV/70 Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání – Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředků - WEBINÁŘ - ZMĚNA TERMÍNU NA 7. 4. ano 07. 04. 2021 Prostějov Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
Mediální výchova a gramotnost ve školních lavicích / WEBINÁŘ ne 07. 04. 2021 - 08. 04. 2021 on-line Pedagogové ZŠ, SŠ
OL/150 Metodika hospitační činnosti ne 08. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wPR/268 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ / WEBINÁŘ ano 08. 04. 2021 - 15. 04. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci 1.st. ZŠ
wPR/262 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotní znalosti pedagogů / WEBINÁŘ ne 08. 04. 2021 on-line pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, spec. škol, vychovatelé ŠD, SŠ – absolventi základního zdravotnického kurzu první pomoci
PV/76 Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na 1.stupni ZŠ - ZRUŠENO - realizován jako webinář pod číslem wPR/268 ano 08. 04. 2021 - 14. 04. 2021 Prostějov Pedagogové 1.stupně ZŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
OL/335 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty – základní ano 12. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
JE/172 Problémový rodič = rodič s problémem? ne 12. 04. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ
wPR/271 Párové a kooperativní učení v matematice / WEBINÁŘ ne 12. 04. 2021 on-line pedagogičtí pracovníci 1. a učitelé matematiky 2. st. ZŠ
Aktivity a metody volnočasového vzdělávání ve výuce / WEBINÁŘ ne 12. 04. 2021 - 13. 04. 2021 on-line Pedagogové ZŠ, SŠ
OL/314 Školní projekty a projektové vyučování ano 13. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ, SŠ, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wPV/75 Jak rozvíjet u dětí schopnost empatie / WEBINÁŘ ne 13. 04. 2021 - 15. 04. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času vychovatelé ŠD, ZUŠ, speciální pedagogové
JE/173 Jak motivovat a naplánovat činnosti vzdělávací nabídky s jasným cílem různým způsobem ne 13. 04. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/274 Sociální dovednosti a efektivní komunikace ano 14. 04. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
OL/316 Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči ano 14. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/315 QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků ano 14. 04. 2021 - 29. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové cizích jazyků ZŠ, SŠ
OL/317 S hudbou? S hudbou! ne 15. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
PV/77 Inteligence emocí – význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím ano 19. 04. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, speciálních škol a pracovníci DD
wPR/237 Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím (práce s emocemi v distanční výuce) / WEBINÁŘ ano 19. 04. 2021 - 20. 04. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, DD, ZUŠ, ŠD
PR/273 Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ ne 19. 04. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
OL/334 Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ ne 20. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
PV/78 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole - ZRUŠENO - realizován jako webinář pod číslem wPR/267 ano 20. 04. 2021 - 27. 04. 2021 Prostějov Pedagogové MŠ, vedoucí kroužků
PV/79 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ ano 21. 04. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ
OL/318 To chce klid… Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi ano 21. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, ZUŠ, SVČ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wPR/261 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických dovedností v předškolním věku / WEBINÁŘ ano 22. 04. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/319 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ano 22. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, speciálních škol, asistenti pedagoga
OL/320 Vedení třídnických hodin ne 27. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ – třídní učitelé
PV/68 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity ano 28. 04. 2021 Prostějov Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
OL/321 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole ano 28. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
JE/174 Polytechnická výchova - vlákna, nitě, textil ano 28. 04. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci SVČ, ŠD, 1.i 2.st ZŠ
wPR/269 Metody pro rozvoj finanční gramotnosti / WEBINÁŘ ne 28. 04. 2021 on-line pedagogičtí pracovníci 1. i 2. st. ZŠ a nižších stupňů gymnázií
PR/276 Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání ano 29. 04. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a ŠD


Květen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/179 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ne 03. 05. 2021 - 31. 05. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SVČ
PR/213 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 04. 05. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
OL/322 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole II. ano 04. 05. 2021 - 25. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
OL/323 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity ano 05. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/281 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ano 06. 05. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga
OL/PdF DVPP - Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně ano 06. 05. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé 1. a 2. st. základních škol (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)
JE/177 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností ano 07. 05. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ, ŠD, volného času, asistenti
PR/277 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole ano 10. 05. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
OL/292 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ano 11. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové běžných i logopedických tříd MŠ, určeno pedagogům, kteří mají alespoň kurz logopedické prevence
OL/324 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ II. ano 12. 05. 2021 - 19. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
JE/162 Integrativní korekční program pro děti s ADHD ano 18. 05. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciální školy
JE/180 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ne 20. 05. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, speciální školy, asistenti
OL/271 Nácvik sociálních dovedností pedagoga: OBSAZENO! ano 26. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/PdF Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení ano 28. 05. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ (předešlé znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány)
PV/71 Práce s „nestandardním“ typem žáků ne 31. 05. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
PV/80 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku ne 31. 05. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.stupně ZŠ


Červen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/293 Pracovní poměr zaměstnanců škol a školských zařízení ne 02. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, personalisté Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/332 Prevence závislostí a šikany ano 02. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/175 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 04. 06. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1.st ZŠ
OL/272 Problémový rodič = rodič s problémem? ne 07. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/176 Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatu ano 07. 06. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1.a 2.st ZŠ, SŠ, OU
OL/326 Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou! ano 08. 06. 2021 - 15. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
OL/328 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení ne 10. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Ředitelé a vedoucí pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, především vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/333 Výživa předškolního dítěte ne 16. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ


Srpen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/PdF Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení ano 24. 08. 2021 - 25. 08. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ (předešlé znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány)
OL/PdF Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce ano 26. 08. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ (předešlé znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány)


Říjen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/81 Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči ano 20. 10. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ


Připravujeme

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Kvalifikovaní učitele 2. stupně ZŠ a SŠ pověření výukou problematiky výchovy k podnikavosti, kreativitě a iniciativě a zájemci o danou problematiku.
Kurz: Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci základních škol a vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol
Muzikoterapie pro děti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. speciální pedagogové, školní psychologové a další zájemci o tuto problematiku
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - PRO ŠKOLY ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, rodiče dětí s PAS
PV/74 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky ano Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé ŠD, ZUŠ, pedagogové volného času
Modul: Kurzy


Prohlášení o realizaci on-line vzdělávání


Reference účastníků"Minulý týden jsem měla tu čest učastnit se Vašeho webináře To chce klid ! Moc děkuji za celý skvělý čas, který jsem mohla u PC strávit. Byl to první webinář v mém životě, překvapilo mne jak interaktivní takové školení může být, způsob jakým byl webinář veden se mi moc líbil. Přeji Vám krásný den a také setkání s lidmi, kteří vám přinesou do života radost, nadhled a pozitivní smýšlení tak, jak jste je přinesla vy mě."

"Děkuji za možnost setkání se na tak kvalitním semináři a velmi dobře technicky a organizačně připraveném, 
s takovou profesionalitou a příjemnou lidskostí jsem se již dlouho nesetkala... mějte se hezky a hlavně přeji hodně zdraví, pěkné dny."

 "Vážím si toho a je mi ctí s Vámi a Vašim týmem spolupracovat. Věřím, že k Vám dolétlo přes Vaše kolegyně metodičky moje OPAKOVANÉ OCENĚNÍ on-line platformy, kterou jste na začátku doby distančního vzdělávání zvolila. Paní inženýrko, Big Blue Button je bezkonkurenčně lektorsky nejpřívětivější a lehce ovladatelná platforma. S bohatou nabídkou nástrojů pro interakci s účastníky i s možností okamžité improvizace. Děkuji velmi za to. Firmy hodně využívají Zoom, Google Meet, Teams a Skype for Business. Zvládneme vše, ale do BBB se nejraději vracím. A děkuji za příležitost v tom být od počátku s Vámi. Přeji klidné dny ve zdraví Vám i Vašim blízkým."