Nabídka kurzů

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.Leden, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/168 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu ano 23. 01. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
OL/71 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (1/4) ne 24. 01. 2019 - 26. 01. 2019 Olomouc Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (1/6) ne 25. 01. 2019 - 27. 01. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
JE/88 Metodika rozvoje a stimulace percepčně-motorických dovedností potřebných pro úspěšný nástup do ZŠ ne 30. 01. 2019 - 31. 01. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ


Únor, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/169 Obtížné rozhovory ne 06. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
PR/128 Společné vzdělávání – práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 07. 02. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
JE/89 S hudbou? S hudbou! ne 07. 02. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ
JE/86 Studium pro asistenty pedagoga (1/4) ne 08. 02. 2019 - 10. 02. 2019 Jeseník Zájemci o práci AP Kvalifikační studium
PR/129 Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ ano 11. 02. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ, výchovní poradci, vedoucí školních poraden. pracovišť, školní speciální pedagogové
OL/185 Obsluha a základní programování CNC strojů (1/4) ano 12. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
PV/4 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 13. 02. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
PR/130 „Na čem záleží…“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů ano 13. 02. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/90 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů ne 13. 02. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ, DD
OL/186 Matematická gramotnost ve 21. století (1/4) ano 13. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
PV/24 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (1/4) ne 15. 02. 2019 - 17. 02. 2019 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/187 „Na čem záleží...“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů ano 19. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/12 Jak profesionálně komunikovat se svým okolím - Praktická asertivita ano 20. 02. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ
JE/91 Na čem záleží – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů ano 21. 02. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/71 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (2/4) ne 21. 02. 2019 - 23. 02. 2019 Olomouc Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (2/6) ne 22. 02. 2019 - 24. 02. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/165 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (1/4) ne 22. 02. 2019 - 24. 02. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/188 Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita ano 26. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol a školských zařízení
PR/131 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole (1/2) ano 27. 02. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/92 Tvoříme s dětmi nejen pro maminky ne 27. 02. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ, DD
OL/185 Obsluha a základní programování CNC strojů (2/4) ano 28. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/186 Matematická gramotnost ve 21. století (2/4) ano 28. 02. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií


Březen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/86 Studium pro asistenty pedagoga (2/4) ne 01. 03. 2019 - 03. 03. 2019 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
OL/189 Mateřská škola v praxi – kroky a krůčky k pedagogickému projektu ano 01. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, asistenti pedagoga
JE/93 Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu? ne 05. 03. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/170 Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti škol ne 05. 03. 2019 Olomouc Vedoucí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ
OL/185 Obsluha a základní programování CNC strojů (3/4) ano 05. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/171 Práce s časem a psychohygiena učitele ano 06. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PR/132 Kritéria školní zralosti odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu ano 07. 03. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/185 Obsluha a základní programování CNC strojů (4/4) ano 07. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (1/4) ne 08. 03. 2019 - 10. 03. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/131 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole (2/2) ano 11. 03. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/133 Obtížné rozhovory ne 13. 03. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ
PV/24 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (2/4) ne 15. 03. 2019 - 17. 03. 2019 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
JE/94 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ ano 18. 03. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
PV/26 „Na čem záleží ……“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů ne 19. 03. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/184 Manažer – role i autenticita – kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníky ve školství I. ano 19. 03. 2019 Olomouc Ředitelé a vedoucí pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol
PR/135 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ (1/2) ano 20. 03. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatelé ŠD
PR/136 Párová výuka – výzva pro nadané, pomoc slabým ne 21. 03. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ; vychovatelé ŠD
JE/95 Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě ano 21. 03. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciálních škol
OL/71 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (3/4) ne 21. 03. 2019 - 23. 03. 2019 Olomouc Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/186 Matematická gramotnost ve 21. století (3/4) ano 21. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (3/6) ne 22. 03. 2019 - 24. 03. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/165 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (2/4) ne 22. 03. 2019 - 24. 03. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/137 Sociální dovednosti a efektivní komunikace ano 27. 03. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ; vychovatelé ŠD, pedagogové volné času
OL/174 Kočičiny ne 27. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD, speciálních škol
JE/96 Kočičiny ne 28. 03. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD, speciální školy, SVČ
OL/186 Matematická gramotnost ve 21. století (4/4) ano 28. 03. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
PR/138 Škola-právo-ekonomika „Přijímací řízeni do škol 2019“ ne 29. 03. 2019 Přerov Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/86 Studium pro asistenty pedagoga (3/4) ne 29. 03. 2019 - 31. 03. 2019 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
OL/178 Hands-on aktivity pro nadané žáky ve výuce Biologie a Chemie na SŠ (1/2) ano 29. 03. 2019 Olomouc Pedagogové chemie a biologie na SŠ


Duben, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/21 Předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládání ano 03. 04. 2019 - 04. 04. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PR/139 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. st. ZŠ ano 03. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/175 Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím ano 03. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, speciálních škol a pracovníci DD
PR/140 Hravá jóga ne 04. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
OL/172 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole (1/2) ano 04. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/24 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (3/4) ne 05. 04. 2019 - 07. 04. 2019 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/25 12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole ne 05. 04. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci a ředitelé MŠ, asistenti pedagoga
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (2/2) ne 05. 04. 2019 - 07. 04. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
S hudbou? S hudbou! ne 05. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
PR/135 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ (2/2) ano 10. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatelé ŠD
OL/176 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 10. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/71 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (4/4) ne 11. 04. 2019 - 13. 04. 2019 Olomouc Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (4/6) ne 12. 04. 2019 - 14. 04. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/165 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (3/4) ne 12. 04. 2019 - 14. 04. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/20 Hry s komunikací – rozvoj osobnosti vedoucí k porozumění sebe i ostatních ano 15. 04. 2019 - 16. 04. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol
PV/19 Umění koncentrace – cesta ke klidu a úspěšnému učení ano 17. 04. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol
OL/177 Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ ano 17. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
JE/97 Hygienické požadavky na školní stravování - vedoucí školních jídelen ne 18. 04. 2019 Jeseník Vedoucí školních jídelen
JE/98 Hygienické požadavky na školní stravování - provozní zaměstnanci ne 18. 04. 2019 Jeseník Provozní zaměstnanci školních jídelen
PR/141 Skládankové učení – spolupráce a komunikace ne 24. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
OL/172 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole (2/2) ano 24. 04. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/142 Tvorba IVP žáka ZŠ a v rámci přiznaného podpůrného opatření ano 25. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
JE/99 Inkluzivní třída – žák, který ruší ano 25. 04. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ
JE/86 Studium pro asistenty pedagoga (4/4) ne 26. 04. 2019 - 28. 04. 2019 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
OL/178 Hands-on aktivity pro nadané žáky ve výuce Biologie a Chemie na SŠ (2/2) ano 26. 04. 2019 Olomouc Pedagogové chemie a biologie na SŠ
PR/143 Učitel a rodič – spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace ne 29. 04. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, třídní učitelé, výchovní poradci, školní psychologové, metodici prevence


Květen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/151 Práce s časem a psychohygiena učitele ano 02. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PV/24 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (4/4) ne 03. 05. 2019 - 05. 05. 2019 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (3/4) ne 03. 05. 2019 - 05. 05. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/144 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole ne 09. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/183 Sociální dovednosti a efektivní komunikace ano 10. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
JE/100 Příprava třídních učitelů ne 13. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, spec. školy
PR/145 Vzdělávání dětí s PAS v mateřské škole ano 15. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/101 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 15. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/179 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku ano 15. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/102 Média (nejen) pro zábavu – rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazyka ano 16. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ., ŠD, SVČ, vedoucí kroužků
OL/180 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty (1/2) ano 16. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (5/6) ne 17. 05. 2019 - 19. 05. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/180 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty (2/2) ano 17. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
OL/165 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (4/4) ne 17. 05. 2019 - 19. 05. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/181 Čtenářská pregramotnost ano 20. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/103 Práce s krásnou literaturou v praxi – pro 1. stupeň ZŠ ne 21. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
PR/146 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi ano 22. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ
JE/104 Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ – určeno ZŠ ano 22. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/191 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 22. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. tříd ZŠ
PR/147 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 23. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
JE/105 Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech ne 23. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují přírodní vědy i neaprobovaně (vždy přírodopis či přírodověda + kombinace - fyzika, chemie aj.)
OL/182 Inkluzivní třída – žák, který ruší ano 23. 05. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
PR/127 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (4/4) ne 24. 05. 2019 - 26. 05. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
JE/106 Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka ve společenskovědních předmětech ne 24. 05. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují společenskovědní předměty i neaprobovaně (vždy dějepis či vlastivěda a občanská výchova)
PR/148 Práce s časem a psychohygiena učitele ano 27. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PR/149 Mateřská škola v praxi – kroky a krůčky k pedagogickému projektu ano 31. 05. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ


Červen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/190 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ (1/2) ano 05. 06. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
PR/150 Čtenářská pregramotnost ano 06. 06. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (6/6) ne 14. 06. 2019 - 16. 06. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/196 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (1/3) ne 14. 06. 2019 - 16. 06. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/18 Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil ne 17. 06. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/190 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ (2/2) ano 19. 06. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ


Červenec, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/196 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (2/3) ne 16. 07. 2019 - 18. 07. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/196 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (3/3) ne 30. 07. 2019 - 01. 08. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium


Listopad, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/7 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ne 12. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ


Připravujeme

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/11 Metodika hospitační činnosti ne Bude upřesněn Prostějov Vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/10 Příprava školy na inspekci ne Bude upřesněn Prostějov Vedoucí pracovníci MŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/32 Mentoring v pedagogické praxi ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/98 Počítačová gramotnost na SŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/99 Kancelářské aplikace v praxi ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/193 Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 – rozvoj profesních kompetencí pedagoga ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, ZUŠ, SVČ, kteří mají zájem pracovat s počítačovou technikou a využívat ji ve vyučovacím procesu
OL/101 Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci a speciální pedagogové
OL/103 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na SŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci SŠ
OL/105 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ
OL/60 Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/106 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ
Modul: Kurzy