Nabídka kurzů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.Leden, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/124 Studium pro asistenty pedagogů ne 10. 01. 2020 - 19. 04. 2020 Jeseník zájemci o práci AP
PV/45 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 17. 01. 2020 - 26. 04. 2020 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/201 Effective Communication in English – basic conversational topics Brush Up Your English - OBSAZENO ano 23. 01. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové všech typů a stupňů škol, minimální vstupní úroveň jazykových znalostí účastníků A2
OL/200 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. - OBSAZENO ne 24. 01. 2020 - 14. 06. 2020 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/232 Rozvoj grafomotorických dovedností - OBSAZENO ne 27. 01. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ a 1. tříd ZŠ
JE/127 Jste asistent pedagoga? ne 30. 01. 2020 Jeseník Pouze účastníci projektu MAP II
PR/202 Hygienické požadavky na školní stravování - OBSAZENO ne 31. 01. 2020 Přerov Pracovnice výdejen, kuchařky
JE/120 Osobnostní a sociální rozvoj pedagoga ano 31. 01. 2020 Jeseník Pouze učitelé ZŠ Zlaté Hory


Únor, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/46 Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práci ano 04. 02. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1.stupně ZŠ
PR/203 Inkluze – společné vzdělávání (pro MŠ) ano 04. 02. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/204 Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práci ano 05. 02. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, ZUŠ, SVČ
JE/128 Současná MŠ v praxi - jak zefektivnit řízení MŠ ne 06. 02. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/226 Inkluze – společné vzdělávání (pro sborovnu DDM Atlas a BIOS Přerov) ano 06. 02. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci volného času
OL/254 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga - OBSAZENO ano 12. 02. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ
PR/199 Kancelářské aplikace v praxi (pro sborovnu MŠ Přerov, Kouřílkova 2) ano 15. 02. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/114 Rozvoj emočních dovedností TERMÍN únor 2020 ne 18. 02. 2020 Jeseník
PR/205 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotní znalosti pedagogů ne 18. 02. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, spec. škol, vychovatelé ŠD, SŠ – absolventi základního zdravotnického kurzu první pomoci
OL/261 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 19. 02. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
JE/129 S hudbou? S hudbou! ne 20. 02. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ
OL/234 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 21. 02. 2020 - 17. 05. 2020 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/264 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity ano 22. 02. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ Brantice
PV/53 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 24. 02. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1.stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
OL/253 Příprava školy na inspekci ne 27. 02. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ (učitelky, ředitelky, asistenti pedagoga) Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Březen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/256 Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ ano 02. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové
PR/206 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky – na ZŠ ano 04. 03. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
OL/236 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu - OBSAZENO ano 04. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
PR/207 Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ - OBSAZENO !!! ano 05. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/200 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 06. 03. 2020 - 31. 05. 2020 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/208 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy ano 09. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
OL/235 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe ano 10. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ a SŠ
JE/130 Možnosti využití klasické a současné české poezie v rámci hodin literární a slohové výchovy ne 10. 03. 2020 Jeseník
OL/238 Třídnická hodina – práce na hodinu? ne 11. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ, ideálně třídní učitelé
PR/209 Jak učit smysluplně a zábavně na PC ano 11. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
OL/237 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ano 12. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/239 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 16. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ, ŠD a speciálních škol
PR/210 Jarní dekorace: rychle, levně, efektivně ne 16. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st ZŠ, ŠD
PV/7 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ne 17. 03. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/211 Jak na projekty a projektové vyučování ano 17. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PV/47 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity ano 18. 03. 2020 Prostějov Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PR/212 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity - OBSAZENO !! ano 19. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SVČ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PR/213 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 23. 03. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
OL/240 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ - OBSAZENO ano 25. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, DD
PR/214 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických dovedností v předškolním věku - OBSAZENO ano 25. 03. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/259 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ ano 26. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
JE/134 Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učitele ano 26. 03. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, ŠD, SVČ
OL/241 Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení ano 30. 03. 2020 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení


Duben, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/215 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ano 02. 04. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PV/48 Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání – Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředků ano 02. 04. 2020 Prostějov Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
OL/242 Rozvoj technické tvořivosti v MŠ - OBSAZENO ano 03. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
PR/216 Polytechnická výchova v MŠ – rozvoj prostorové představivosti ano 06. 04. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/243 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 07. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/244 Jak na projekty a projektové vyučování? ano 08. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ
JE/131 Hygienické požadavky na školní stravování - vedoucí školních jídelen ne 09. 04. 2020 Jeseník Vedoucí školních jídelen
JE/132 Hygienické požadavky na školní stravování - provozní zaměstnanci - OBSAZENO ne 09. 04. 2020 Jeseník Provozní zaměstnanci školních jídelen
PR/217 Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku ano 14. 04. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, speciálních škol
OL/245 Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD ano 15. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
PR/218 Třídnická hodina – práce na hodinu? ne 15. 04. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. i 2. st. ZŠ
OL/246 S hudbou? S hudbou! ne 16. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
PV/49 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ano 16. 04. 2020 Prostějov Pedagogové ZŠ, SŠ
JE/139 Vyrábíme rytmické hudební nástroje ano 16. 04. 2020 Jeseník MŠ a pedagogové 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, SVČ, DD
PR/219 Hravá jóga - OBSAZENO !! ne 22. 04. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatelé ŠD
OL/247 Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou! ano 23. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
PV/50 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ ano 23. 04. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ
OL/248 Rozvoj technické tvořivosti žáků základních škol ano 24. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ
OL/249 Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě ano 27. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ, SŠ a speciálních škol
OL/250 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ ano 28. 04. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
PR/225 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky – pro MŠ ano 28. 04. 2020 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ŠD a SVČ


Květen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/260 Čtení v 1. třídě – od písmen ke čtení s porozuměním ano 12. 05. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
PV/52 Jógové básničky pro děti v MŠ ne 13. 05. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ; vychovatelé ŠD
JE/136 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 13. 05. 2020 Jeseník Určeno 1.st.ZŠ
JE/137 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 14. 05. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
JE/140 Třídnická hodina – práce na hodinu? ne 18. 05. 2020 Jeseník Pedagogové 1.a2.st. ZŠ
OL/255 Rozvoj osobnosti pedagoga ano 18. 05. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ
PR/220 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. st. ZŠ ano 20. 05. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
PV/34 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga ano 21. 05. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ
JE/133 Osobnostní rozvoj aneb „líný“ učitel ve výuce – jak učit dobře a efektivně - OBSAZENO ano 26. 05. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PR/221 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte – rozvoj čtenářské a literární gramotnosti ano 27. 05. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé školních družin
JE/138 Nemají rádi vodové barvy? Ukažte jim akvarel! ne 28. 05. 2020 Jeseník Pedagogové ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ


Červen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/222 Školní projekty a projektové vyučování ano 02. 06. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PR/223 Úspěch pro každého žáka – jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do výuky ano 03. 06. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/251 Formativní hodnocení na ZŠ a SŠ ano 04. 06. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/224 Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil ne 08. 06. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/252 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení - OBSAZENO ano 11. 06. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ, DD


Září, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/257 Osobnost manažera a rozvoj autority manažera ano 18. 09. 2020 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/263 Osobnostní rozvoj aneb „líný“ učitel ve výuce - jak učit dobře a efektivně ano 21. 09. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ


Říjen, 2020

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/258 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání ano 08. 10. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/54 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky ano 13. 10. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
PV/55 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání ano 20. 10. 2020 Prostějov Pedagogové ZŠ, asistenti pedagoga
PV/56 Číst se naučí každý ano 21. 10. 2020 Prostějov Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ


Připravujeme

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/150 Metodika hospitační činnosti ne Bude upřesněn Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/262 Kancelářské aplikace v praxi ano Bude upřesněn Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ: určeno sborovnám se zázemím PC učebny nebo notebooků.
PV/41 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci 2.stupeň ZŠ, SVČ, DD, ZUŠ
Modul: Kurzy