Nabídka kurzů

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.Červen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/25 Asistent pedagoga v praxi školy ne 04. 06. 2019 Prostějov Učitelé a ředitelé MŠ, ZŠ a asistenti pedagoga
OL/190 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ ano 05. 06. 2019 - 19. 06. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
PR/163 Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019. - OBSAZENO ne 05. 06. 2019 Přerov vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/40 Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019 - OBSAZENO ne 05. 06. 2019 Prostějov Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
PR/150 Čtenářská pregramotnost ano 06. 06. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/28 Jak motivovat nemotivované - OBSAZENO ne 07. 06. 2019 Prostějov ZŠ, SŠ
OL/140 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. (6/6) - OBSAZENO ne 14. 06. 2019 - 16. 06. 2019 Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/196 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 14. 06. 2019 - 01. 08. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/172 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 20. 06. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ


Září, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/166 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 13. 09. 2019 - 01. 12. 2019 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/26 „Na čem záleží ……“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů ano 19. 09. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/205 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 19. 09. 2019 Olomouc Pedagogové 1. tříd ZŠ
OL/198 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 20. 09. 2019 - 08. 12. 2019 Olomouc Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/30 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 20. 09. 2019 Prostějov pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ
PV/39 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 20. 09. 2019 - 08. 12. 2019 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/38 Studium pro ředitele škol a školských zařízení ne 24. 09. 2019 - 07. 12. 2019 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/206 Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízení ne 26. 09. 2019 Olomouc Vedoucí pracovníci všech typů a stupňů škol
JE/107 Studium pro asistenty pedagogů ne 27. 09. 2019 - 15. 12. 2019 Jeseník Zájemci o práci AP Kvalifikační studium
JE/108 Informatika na 1. stupni – hravě a smysluplně na PC ano 30. 09. 2019 Jeseník 1.st. ZŠ


Říjen, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/170 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy ne 01. 10. 2019 Přerov pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
OL/207 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe ano 02. 10. 2019 - 23. 10. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ a SŠ
JE/110 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ne 02. 10. 2019 - 21. 10. 2019 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ
OL/208 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ano 03. 10. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/209 Chemikálie ve školství ne 03. 10. 2019 Olomouc Pedagogové chemie na 2. stupni ZŠ, víceletých gymnáziích a SŠ
JE/109 Polytechnická výchova v MŠ a na1. st. ZŠ ano 07. 10. 2019 Jeseník MŠ. ŠD, 1.st.ZŠ, SVČ
PR/171 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických dovedností v předškolním věku ano 07. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/11 Metodika hospitační činnosti ne 09. 10. 2019 Prostějov Vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
PR/172 Skládankové učení – spolupráce a komunikace ne 09. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
OL/210 Tvorba a řízení týmu, přijímání a propouštění pracovníků ano 09. 10. 2019 - 10. 10. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ
PR/173 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – jak profesionálně komunikovat se svým okolím ano 09. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, ZUŠ
PR/174 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ano 10. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PV/31 Osobnostně sociální rozvoj učitele Předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládání ano 10. 10. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol
PR/175 Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku ano 11. 10. 2019 - 25. 10. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/111 Skládankové učení - spolupráce a komunikace ne 14. 10. 2019 Jeseník 1.st.ZŠ
PR/176 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. st. ZŠ ano 15. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
PR/177 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi ano 16. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/211 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti ano 16. 10. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/212 Čtenářská pregramotnost ano 21. 10. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/213 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ano 22. 10. 2019 Olomouc Pedagogové ZŠ, SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové
PR/178 Jak na rodiče v mateřské škole ne 22. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/112 Adventní tvoření ne 23. 10. 2019 Jeseník Určeno MŠ, 1.st.ZŠ, ŠD, speciální školy, SVČ
PR/179 Jógové básničky pro děti v MŠ ne 23. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ; vychovatelé ŠD
* Vánoční hrátky pro děti ne 24. 10. 2019 Olomouc Pedagogové MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, ŠD, speciálních škol
PR/180 Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálně pedagogické praxi ne 24. 10. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, ZŠ a speciální pedagogové, zabývají VV nebo pracovní činností
PV/32 Inkluze - společné vzdělávání ano 24. 10. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ


Listopad, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/215 Hands-on aktivity pro nadané žáky ve výuce Biologie a Chemie na SŠ ano 01. 11. 2019 - 15. 11. 2019 Olomouc Pedagogové chemie a biologie na SŠ
JE/113 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti ano 01. 11. 2019 Jeseník 1.st.ZŠ
OL/216 Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ ano 04. 11. 2019 - 25. 11. 2019 Olomouc Pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové
PV/33 Pedagogická diagnostika a prevence ano 05. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/217 Problémový rodič = rodič s problémem? ne 06. 11. 2019 Olomouc Pedagogové ZŠ
PR/181 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání ano 06. 11. 2019 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ, asistenti pedagoga
OL/218 Vedení porad a brainstormingů ano 07. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PR/182 Vyrábíme rytmické hudební nástroje ano 07. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ, ŠD, SVČ, DD
PR/183 Osobnostní rozvoj aneb „líný“ učitel ve výuce – jak učit dobře a efektivně ano 11. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
PV/7 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ne 12. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/114 Rozvoj emočních dovedností ne 12. 11. 2019 Jeseník
OL/219 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol ne 13. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
OL/221 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení ne 13. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
JE/115 Angličtina hravě a netradičně, rozvoj jazykových kompetencí ano 13. 11. 2019 Jeseník MŠ, učitelé 1. st ZŠ., vedoucí kroužků, vychovatelé
PR/184 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka ano 13. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. i 2. st. ZŠ
PV/35 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano 13. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ
OL/220 Současná mateřská škola v praxi – jak zefektivnit řízení mateřské školy ano 14. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/185 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano 14. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ, DD
PR/186 Média (nejen) pro zábavu – rozvoj jazykových kompetencí učitele anglického jazyka ano 19. 11. 2019 - 26. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ , vedoucí kroužků, vychovatelé ŠD
PR/187 Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy v kontextu čtenářské gramotnosti ne 20. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. tříd ZŠ
PV/34 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga ano 21. 11. 2019 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ
OL/222 Učitel a žák – kdo je kdo? ano 22. 11. 2019 - 27. 11. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/223 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ano 26. 11. 2019 Olomouc Pedagogové běžných i logopedických tříd MŠ, určeno pedagogům, kteří mají alespoň kurz logopedické prevence
OL/224 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu ano 28. 11. 2019 Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
JE/116 Inkluzívní třída – žák s rizikovým chováním ano 28. 11. 2019 Jeseník
PR/188 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ano 28. 11. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
JE/117 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu ne 29. 11. 2019 Jeseník Vedení škol


Prosinec, 2019

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/225 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě ano 04. 12. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
JE/118 Reedukace SPU – praktický seminář ne 04. 12. 2019 - 05. 12. 2019 Jeseník
PR/189 Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech ne 04. 12. 2019 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují přírodní vědy i neaprobovaně (vždy přírodopis či přírodověda + kombinace - fyzika, chemie aj.)
OL/226 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce ano 10. 12. 2019 - 11. 12. 2019 Olomouc Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/119 12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole ne 13. 12. 2019 Jeseník Vedení i pedagogové MŠ, AP


Připravujeme

Číslo akce Název Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/200 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. ne Bude upřesněn Olomouc Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
OL/201 Effective Communication in English – basic conversational topics Brush Up Your English ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogové všech typů a stupňů škol, minimální vstupní úroveň jazykových znalostí účastníků A2
OL/202 Jazykově - metodický AJ kurz pro začátečníky ano Bude upřesněn Olomouc Vstupní úroveň účastníků kurzu je A0 (CEF – globálně pojatá stupnice), výstupní A1. Kurz je určen pro učitele bez odborné kvalifikace pro výuku AJ, kteří učí nebo budou učit na ZŠ, SŠ, i pro ostatní zájemce z řad pedagogických pracovníků.
OL/203 Jazykově – metodický kurz AJ s využitím každodenní konverzace ano Bude upřesněn Olomouc Vstupní úroveň A2. Kurz je určen pro učitele bez odborné kvalifikace pro výuku AJ, kteří učí nebo budou učit na ZŠ, SŠ i pro ostatní zájemce z řad pedagogických pracovníků
OL/204 Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace pro výuku RJ, ostatní zájemci z řad pedagogických pracovníků
OL/150 Metodika hospitační činnosti ne Bude upřesněn Olomouc Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
OL/99 Kancelářské aplikace v praxi ano Bude upřesněn Olomouc Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
PR/190 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie – rozvoj profesních kompetencí pedagoga ano Bude upřesněn Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
PR/191 Netradiční metody ve čtenářství na základní škole ano Bude upřesněn Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
PV/41 Pozornost a soustředění aneb Jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení ano Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci 2.stupeň ZŠ, SVČ, DD, ZUŠ
Modul: Kurzy