Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.


Informace MŠMT k možnosti změny prezenční formy programů DVPP ZDE.
Podmínky a zrušení účasti ZDE.

Bezpečnostní pokyny seminářů ZDE
Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.
Článek věnovaný našim webinářům si můžete přečíst ZDE.


Leden, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/278 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty - základní: PŘESUN realizace na 4. 6. 2021! ano 21. 01. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/294 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.: OBSAZENO! 1. i 2. SETKÁNÍ PROBĚHNE ONLINE. ne 22. 01. 2021 - 27. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium


Únor, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/67 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 12. 02. 2021 - 30. 05. 2021 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
OL/307 Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků: PŘESUN realizace na 11. 6. 2021 ano 19. 02. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/278 Keramika pro radost - PŘELOŽENO - Termín bude upřesněn. ano 24. 02. 2021 - 10. 03. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci –MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, DD, ZUŠ, SVČ
OL/303 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga: Posun zahájení na 19. 3. 2021 on-line! viz poznámka ne 26. 02. 2021 - 30. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium


Březen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/260 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA - zahájení online ano 19. 03. 2021 - 06. 06. 2021 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
JE/160 Studium pro asistenty pedagogů OBSAZENO ne 26. 03. 2021 - 20. 06. 2021 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium


Duben, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/259 Hygienické požadavky na školní stravování - Termín 1. 4. 2021 je zrušený - bude stanoven nový termín !!! ne 01. 04. 2021 Přerov Pracovnice výdejen, kuchařky
OL/150 Metodika hospitační činnosti: PŘESUN realizace: 14. 6. 2021! ne 08. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/317 S hudbou? S hudbou! PŘESUN realizace na 7. 10. 2021! ne 15. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ


Květen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/213 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 04. 05. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
OL/322 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole II.: ZRUŠENO! ano 04. 05. 2021 - 25. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
OL/323 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity: ZRUŠENO! ano 05. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/281 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě - ZRUŠENO!! ano 06. 05. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga
OL/PdF DVPP - Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně ano 06. 05. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé 1. a 2. st. základních škol (aprobovaní i neaprobovaní, s dovednostmi i bez nich)
wJE/177 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností WEBINÁŘ / WEBINÁŘ ano 07. 05. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ, ŠD, volného času, asistenti
PR/277 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole - ZRUŠENO!! ano 10. 05. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
JE/179 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ZRUŠENO ne 10. 05. 2021 - 31. 05. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SVČ
OL/292 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku: ZRUŠENO! ano 11. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové běžných i logopedických tříd MŠ, určeno pedagogům, kteří mají alespoň kurz logopedické prevence
OL/324 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ II.: ZRUŠENO! ano 12. 05. 2021 - 19. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
wPR/276 Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání - ZRUŠENO !! / WEBINÁŘ ano 13. 05. 2021 - 17. 05. 2021 on-line pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a ŠD
JE/162 Integrativní korekční program pro děti s ADHD ZRUŠENO ano 18. 05. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciální školy
wPV/83 Práce s časem a psychohygiena učitele / WEBINÁŘ ano 19. 05. 2021 - 24. 05. 2021 on-line ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 + pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
JE/180 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ne 20. 05. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, speciální školy, asistenti
wOL/271 Nácvik sociálních dovedností pedagoga / WEBINÁŘ ano 26. 05. 2021 - 28. 05. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/161 S hudbou? S hudbou! ne 27. 05. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ
OL/PdF Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení ano 28. 05. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ (předešlé znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány)
PV/71 Práce s „nestandardním“ typem žáků - ZRUŠENO ne 31. 05. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
PV/80 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku - ZRUŠENO ne 31. 05. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.stupně ZŠ


Červen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/293 Pracovní poměr zaměstnanců škol a školských zařízení ne 02. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, personalisté Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/332 Prevence závislostí a šikany ano 02. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/175 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 04. 06. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1.st ZŠ
wJE/176 Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatu / WEBINÁŘ ano 07. 06. 2021 on-line Pedagogičtí pracovníci 1.a 2.st ZŠ, SŠ, OU
OL/272 Problémový rodič = rodič s problémem? ne 07. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/326 Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou! ano 08. 06. 2021 - 15. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
OL/328 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení ne 10. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Ředitelé a vedoucí pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, především vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
wPR/253 Práce s časem a psychohygiena učitele / WEBINÁŘ ano 15. 06. 2021 - 17. 06. 2021 on-line sborovna - Základní škola a gymnázium města Konice
OL/333 Výživa předškolního dítěte ne 16. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ


Červenec, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/338 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 15. 07. 2021 - 19. 08. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium


Srpen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/PdF Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení ano 24. 08. 2021 - 25. 08. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ (předešlé znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány)
OL/PdF Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce ano 26. 08. 2021 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ (předešlé znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány)


Září, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/84 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 10. 09. 2021 - 12. 12. 2021 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/85 Studium pro ředitele škol a školských zařízení ne 16. 09. 2021 - 04. 12. 2021 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/340 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 17. 09. 2021 - 05. 12. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/290 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA ne 24. 09. 2021 - 28. 11. 2021 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/86 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 29. 09. 2021 - 06. 10. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, vedoucí kroužků AJ


Říjen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/87 Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na 1.stupni ZŠ ano 14. 10. 2021 - 21. 10. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatelé ŠD
PV/81 Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči ano 20. 10. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ


Připravujeme

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Kvalifikovaní učitele 2. stupně ZŠ a SŠ pověření výukou problematiky výchovy k podnikavosti, kreativitě a iniciativě a zájemci o danou problematiku.
Kurz: Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci základních škol a vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol
Muzikoterapie pro děti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. speciální pedagogové, školní psychologové a další zájemci o tuto problematiku
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - PRO ŠKOLY ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, rodiče dětí s PAS
PV/74 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky ano Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé ŠD, ZUŠ, pedagogové volného času
Modul: Kurzy


Prohlášení o realizaci on-line vzdělávání


Reference účastníků"Minulý týden jsem měla tu čest učastnit se Vašeho webináře To chce klid ! Moc děkuji za celý skvělý čas, který jsem mohla u PC strávit. Byl to první webinář v mém životě, překvapilo mne jak interaktivní takové školení může být, způsob jakým byl webinář veden se mi moc líbil. Přeji Vám krásný den a také setkání s lidmi, kteří vám přinesou do života radost, nadhled a pozitivní smýšlení tak, jak jste je přinesla vy mě."

"Děkuji za možnost setkání se na tak kvalitním semináři a velmi dobře technicky a organizačně připraveném, 
s takovou profesionalitou a příjemnou lidskostí jsem se již dlouho nesetkala... mějte se hezky a hlavně přeji hodně zdraví, pěkné dny."

 "Vážím si toho a je mi ctí s Vámi a Vašim týmem spolupracovat. Věřím, že k Vám dolétlo přes Vaše kolegyně metodičky moje OPAKOVANÉ OCENĚNÍ on-line platformy, kterou jste na začátku doby distančního vzdělávání zvolila. Paní inženýrko, Big Blue Button je bezkonkurenčně lektorsky nejpřívětivější a lehce ovladatelná platforma. S bohatou nabídkou nástrojů pro interakci s účastníky i s možností okamžité improvizace. Děkuji velmi za to. Firmy hodně využívají Zoom, Google Meet, Teams a Skype for Business. Zvládneme vše, ale do BBB se nejraději vracím. A děkuji za příležitost v tom být od počátku s Vámi. Přeji klidné dny ve zdraví Vám i Vašim blízkým."