Nabídka kurzů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.Informace MŠMT k možnosti změny prezenční formy programů DVPP ZDE.

Podmínky a zrušení účasti ZDE.

Bezpečnostní pokyny seminářů ZDE


Červen, 2020

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/175 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou ano 04. 06. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1.st ZŠ
JE/157 ICT - integrace digitálních technologií do výuky. Interaktivní výuka na SMART Boardu ano 17. 06. 2020 Jeseník Pouze určení pedagogičtí pracovníci MŠ Praha


Září, 2020

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/61 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO ne 11. 09. 2020 - 13. 12. 2020 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PR/230 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA - OBSAZENO - na kurz již není možné se přihlásit ne 11. 09. 2020 - 29. 11. 2020 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
JE/141 Studium pro asistenty pedagogů OBSAZENO. Kapacita kurzu naplněna ne 18. 09. 2020 - 06. 12. 2020 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
OL/288 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga: POZOR! On-line výuka: 24. 10., 2.-6. 11. 2020 ne 18. 09. 2020 - 15. 11. 2020 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium
Kurz pro začínající učitele ne 25. 09. 2020 Olomouc - Žižkovo nám. Začínající učitelé (do tří let praxe)


Listopad, 2020

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/277 Sportovní hry v MŠ – Olympiáda: ZRUŠENO! ne 19. 11. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ
JE/153 Zimní a vánoční aranžmá ne 19. 11. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, OU,ŠD, SVČ
PR/247 Školní projekty a projektové vyučování -ZRUŠENO !! ano 24. 11. 2020 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
OL/297 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ: on-line realizace! ano 26. 11. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
OL/279 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku: On-line realizace od 13,00 hodin! ne 30. 11. 2020 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ a nižších stupňů ZŠ


Prosinec, 2020

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/154 ŠPZ a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ - realizován jako WEBINÁŘ ano 03. 12. 2020 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ


Leden, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/67 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ano 15. 01. 2021 - 18. 04. 2021 Prostějov Zájemci o studium Kvalifikační studium
PV/59 Studium pro ředitele škol a školských zařízení ne 21. 01. 2021 - 17. 04. 2021 Prostějov Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci Kvalifikační studium
OL/278 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty - základní ano 21. 01. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
OL/294 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.: OBSAZENO! ne 22. 01. 2021 - 27. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky Kvalifikační studium
JE/178 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů ne 25. 01. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SVČ
JE/160 Studium pro asistenty pedagogů ne 29. 01. 2021 - 25. 04. 2021 Jeseník zájemci o práci AP Kvalifikační studium
PR/259 Hygienické požadavky na školní stravování ne 29. 01. 2021 Přerov Pracovnice výdejen, kuchařky


Únor, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PR/261 Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických dovedností v předškolním věku ano 03. 02. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
PV/68 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity ano 04. 02. 2021 Prostějov Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
PV/69 Číst se naučí každý ano 09. 02. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ
PV/70 Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání – Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředků ano 10. 02. 2021 Prostějov Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
JE/162 Integrativní korekční program pro děti s ADHD ano 10. 02. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciální školy
PR/240 Číst se naučí každý ano 10. 02. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
PR/260 STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA ano 12. 02. 2021 - 16. 05. 2021 Přerov Zájemci o studium Kvalifikační studium
JE/164 Práce se třídou – jak zlepšit vztahy ve třídě ano 12. 02. 2021 Jeseník POUZE pedagogičtí pracovníci 2.st.ZŠ Jeseník, Nábřežní
OL/304 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe ano 15. 02. 2021 - 22. 02. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 2. st. ZŠ a SŠ
OL/305 Rozvoj grafomotorických dovedností ne 16. 02. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ a 1. tříd ZŠ
OL/306 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) ano 17. 02. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. st. a učitelé AJ/NJ 2. st. ZŠ - minimální vstupní úroveň A2
JE/165 Metody aktivního učení v MŠ I. ne 18. 02. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/307 Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků ano 19. 02. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/262 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotní znalosti pedagogů ne 25. 02. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, spec. škol, vychovatelé ŠD, SŠ – absolventi základního zdravotnického kurzu první pomoci
OL/303 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ne 26. 02. 2021 - 30. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Zájemci o studium Kvalifikační studium


Březen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/308 ICT gramotnost pro začátečníky ano 03. 03. 2021 - 05. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ, volného času
OL/309 Učitel a žák – kdo je kdo? ano 08. 03. 2021 - 22. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ
PR/267 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ne 09. 03. 2021 - 18. 03. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/327 Sportovní hry v MŠ – Olympiáda ne 10. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ
OL/310 Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole ano 11. 03. 2021 - 18. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové SŠ
PR/265 Hospitace ředitelky mateřské školy ne 11. 03. 2021 Přerov vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/71 Práce s „nestandardním“ typem žáků ne 12. 03. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
PR/268 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ ano 15. 03. 2021 - 22. 03. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1.st. ZŠ
OL/290 Jak na projekty a projektové vyučování? ano 16. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ
PR/266 Práce se třídou – jak zlepšit vztahy ve třídě v rámci sekundární prevence ano 16. 03. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci ZŠ
PV/72 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ano 18. 03. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ, speciálních škol, asistenti pedagoga
PR/270 QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků ano 18. 03. 2021 - 25. 03. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci cizích jazyků ZŠ, SŠ, SOU
JE/166 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ ano 19. 03. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1,tř.ZŠ
OL/311 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu ano 24. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
wPR/271 Párové a kooperativní učení v matematice - webinář ne 24. 03. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. a učitelé matematiky 2. st. ZŠ
OL/312 Odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení ne 25. 03. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, personalisté Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/272 Vytváření učící se komunity ve škole ne 26. 03. 2021 Přerov Vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ, + pedagogičtí lídři (učitelé, kteří jsou schopni vést proces změny ve škole)
JE/167 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) ano 31. 03. 2021 Jeseník POUZE pedagogičtí pracovníci ZŠ Javorník


Duben, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/169 Hygienické požadavky na školní stravování - vedoucí školních jídelen ne 01. 04. 2021 Jeseník Vedoucí školních jídelen
JE/170 Hygienické požadavky na školní stravování - provozní zaměstnanci ne 01. 04. 2021 Jeseník Provozní zaměstnanci školních jídelen
JE/168 Specifické poruchy učení v kostce ano 01. 04. 2021 Jeseník POUZE pedagogičtí pracovníci ZŠ Javorník
JE/171 Práce s časem a psychohygiena učitele ano 06. 04. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, AP,SVČ, vedení škol
OL/150 Metodika hospitační činnosti ne 08. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/76 Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky anglického jazyka na 1.stupni ZŠ ano 08. 04. 2021 - 14. 04. 2021 Prostějov Pedagogové 1.stupně ZŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
OL/313 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty – navazující ano 12. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ
JE/172 Problémový rodič = rodič s problémem? ne 12. 04. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ
OL/314 Školní projekty a projektové vyučování ano 13. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ, SŠ, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/173 Jak motivovat a naplánovat činnosti vzdělávací nabídky s jasným cílem různým způsobem ne 13. 04. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci MŠ
PR/273 Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ ne 13. 04. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ
PR/274 Sociální dovednosti a efektivní komunikace ano 14. 04. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
OL/316 Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči ano 14. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/315 QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků ano 14. 04. 2021 - 29. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové cizích jazyků ZŠ, SŠ
OL/317 S hudbou? S hudbou! ne 15. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
PR/246 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi ano 16. 04. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ a učitelé matematiky 2. st. ZŠ
PV/77 Inteligence emocí – význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím ano 19. 04. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, speciálních škol a pracovníci DD
OL/334 Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ ne 20. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
PV/78 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole ano 20. 04. 2021 - 27. 04. 2021 Prostějov Pedagogové MŠ, vedoucí kroužků
PR/237 Inteligence emocí - význam emoční inteligence na cestě k sociálním kompetencím ano 20. 04. 2021 Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, DD, ZUŠ, ŠD
PV/79 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ ano 21. 04. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ
OL/318 To chce klid… Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi ano 21. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, ZUŠ, SVČ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/319 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ano 22. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, speciálních škol, asistenti pedagoga
OL/320 Vedení třídnických hodin ne 27. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové ZŠ a SŠ – třídní učitelé
OL/321 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole ano 28. 04. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
JE/174 Polytechnická výchova - vlákna, nitě, textil ano 28. 04. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci SVČ, ŠD, 1.i 2.st ZŠ
PR/276 Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání ano 29. 04. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a ŠD


Květen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
JE/179 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ne 03. 05. 2021 - 31. 05. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SVČ
PR/213 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování ano 04. 05. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
OL/322 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole II. ano 04. 05. 2021 - 18. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ
OL/323 Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity ano 05. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PR/277 Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole ano 10. 05. 2021 Přerov pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
OL/292 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku ano 11. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové běžných i logopedických tříd MŠ, určeno pedagogům, kteří mají alespoň kurz logopedické prevence
OL/324 Učíme hravě a netradičně – zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ II. ano 12. 05. 2021 - 19. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠPedagogové 1. stupně ZŠ
JE/180 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě ne 20. 05. 2021 Jeseník MŠ, ZŠ, speciální školy, asistenti
OL/271 Nácvik sociálních dovedností pedagoga ano 26. 05. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol a školských zařízení Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
PV/80 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku ne 31. 05. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.stupně ZŠ


Červen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
OL/293 Pracovní poměr zaměstnanců škol a školských zařízení ne 02. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, personalisté Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/332 Prevence závislostí a šikany ano 02. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/272 Problémový rodič = rodič s problémem? ne 07. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
JE/176 Moderní didaktika: Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatu ano 07. 06. 2021 Jeseník Pedagogičtí pracovníci 1.a 2.st ZŠ, SŠ, OU
OL/326 Vzdělávat divadlem. I ve Vaší třídě může být každý hvězdou! ano 08. 06. 2021 - 15. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogové 1. stupně ZŠ
OL/328 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení ne 10. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Ředitelé a vedoucí pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, především vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
OL/333 Výživa předškolního dítěte ne 16. 06. 2021 Olomouc - Hejčín Pedagogičtí pracovníci MŠ


Říjen, 2021

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
PV/81 Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči ano 20. 10. 2021 Prostějov Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ


Připravujeme

Číslo akce Název kurzu Možnost hradit
ze šablon
Termín Místo konání Cílová skupina Zaměření studia
Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Kvalifikovaní učitele 2. stupně ZŠ a SŠ pověření výukou problematiky výchovy k podnikavosti, kreativitě a iniciativě a zájemci o danou problematiku.
Kurz: Výchova k podnikavosti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci základních škol a vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol
Muzikoterapie pro děti ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. speciální pedagogové, školní psychologové a další zájemci o tuto problematiku
Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - PRO ŠKOLY ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, rodiče dětí s PAS
PR/250 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky ano Bude upřesněn Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, SVČ
Kurz sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem ne Bude upřesněn Olomouc - Žižkovo nám. Začínající učitelé (délka praxe 1-3 roky)
PV/73 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností ne Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času vychovatelé ŠD, ZUŠ, speciální pedagogové
PV/74 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky ano Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé ŠD, ZUŠ, pedagogové volného času
PV/75 Jak rozvíjet u dětí schopnost empatie ne Bude upřesněn Prostějov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času vychovatelé ŠD, ZUŠ, speciální pedagogové
JE/177 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností ano Bude upřesněn Jeseník Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ, ŠD, volného času, asistenti
PR/263 MS PowerPoint pro začátečníky – jak na úspěšnou prezentaci ano Bude upřesněn Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SOŠ a SOU, gymnázií, ZUŠ, SVČ
PR/264 Práce s příběhy – rozvoj předčtenářské gramotnosti ano Bude upřesněn Přerov Pedagogičtí pracovníci MŠ
Modul: Kurzy