Nabídka kurzů a webinářů DVPP

Představujeme Vám aktuální nabídku vzdělávacích akcí. Kliknutím na název akce zobrazíte její detail. 
Zároveň můžete akce vyhledávat pomocí filtrů vpravo.

Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, které lze financovat ze šablon OP JAK.
Kurzy si vybíráte dle svých preferencí a vlastního uvážení.  


Manuál s technickou podporou (webinář) si můžete stáhnout ZDE.


Únor, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO PhDr. Zdeněk Pochyla 09. 02. 2024 - 13. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání.
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 09. 02. 2024 - 13. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří nemají maturitu.
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty I PhDr. Libor Kyncl 15. 02. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé ZŠ i SŠ, kteří s žáky pracují i se souvislými texty (odbornými či krásnou literaturou). Není určeno pro vyučující jednooborové matematiky.
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti a k čtení s porozuměním Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. 27. 02. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé ZŠ i SŠ, kteří s žáky pracují i se souvislými texty (odbornými či krásnou literaturou). Není určeno pro vyučující jednooborové matematiky.


Březen, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jak na … tradice v období Velikonoc pro MŠ Mgr. Pavla Bouzová, Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D., Dana Koudelková 05. 03. 2024 - 15. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak na … netradiční školní družiny - POSLEDNÍ DVĚ VOLNÁ MÍSTA Mgr. Lukáš Kamas 07. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času
Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 1. stupeň ZŠ PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 08. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ
Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 2. stupeň ZŠ a střední školy PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 08. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ
Jak na … tradice v období Velikonoc pro ZŠ Mgr. Pavla Bouzová, Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D., Dana Koudelková 12. 03. 2024 - 21. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ, Vychovatelé, Pedagogové volného času
Jak na … předčtenářskou a čtenářskou gramotnost doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. 13. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupeň ZŠ
Jak na … hudební výchovu bez bariér (pro MŠ) Mgr. Lukáš Kamas 14. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Základy umělé inteligence pro pedagogy Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 25. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Mgr. Iva Koutná 27. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé
Umělá inteligence v práci vysokoškolského pedagoga Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 27. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Akademičtí pracovníci VŠ
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě PhDr., Mgr. Zdeněk Pochyla 27. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové MŠ, ZŠ, speciálních škol, asistenti pedagoga
Jak na … rituály spokojené třídy v mateřské škole - KAPACITA NAPLNĚNA Mgr. Markéta Fialková, Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 28. 03. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí


Duben, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Integrovaná tematická výuka (Highly Effective Teaching) Mgr. Klára Barancová 02. 04. 2024 - 23. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé základních škol
Jak na … rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Mgr. Věra Fukalová, Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 04. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 1. stupeň ZŠ PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 05. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ
Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 2. stupeň ZŠ a střední školy PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 05. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ
Jak na … EVVO v mateřské škole Mgr. Iva Koutná 09. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí/ vychovatelé, pedagogové volného času
Jak na … grafomotoriku a prvopočáteční psaní doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. 10. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupeň ZŠ
Mozková cvičení pro lepší učení aneb mozková gymnastika Ing. Helena Kilianová, Ph.D. 10. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. učitele ZŠ a SŠ, vychovatele, pedagogy volného času
Základy umělé inteligence pro pedagogy Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 10. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Jak na … netradiční školní družiny - KAPACITA NAPLNĚNA Mgr. Lukáš Kamas 11. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času
Jak na … rituály spokojené třídy v mateřské škole Mgr. Markéta Fialková, Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 12. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak na … hospitační činnost v MŠ Mgr. et Mgr. Radana Kléslová 13. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé a ředitelé předškolních institucí
Jak na … sociální dovednosti dětí v předškolním věku Mgr. et Mgr. Ludmila Kalivodová 13. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak psát slovní hodnocení PhDr. Libor Kyncl 15. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé ZŠ i SŠ
Učitel a jeho komunikace s rodičem PhDr. Libor Kyncl 16. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé ZŠ i SŠ
Náměty pro výuku tělesné výchovy na 1. st. ZŠ Mgr. Zdeněk Rechtik, Ph.D. 17. 04. 2024 Olomouc Učitelé 1. stupně ZŠ
Jak na … rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Mgr. Tereza Dědíková, Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 18. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Jak učit POLY Mgr. Iva Koutná 24. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí, Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Jak na … společenské vědy na SŠ Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 25. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé SŠ
Jak na … tvorbu myšlenkových map Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 25. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, Učitelé SŠ
Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 26. 04. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ


Květen, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Bc. Adam Cvik 06. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních zařízení
Jak na … netradiční školní družiny - KAPACITA NAPLNĚNA Mgr. Lukáš Kamas 07. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Mgr. Zdeněk Pochyla 10. 05. 2024 - 14. 06. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání.
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin PhDr. Mgr. Zdeněk Pochyla 10. 05. 2024 - 14. 06. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří nemají maturitu. Vyhláška č. 317/2005 Sb., §4 Studium pro asistenty pedagoga.
Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. 10. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Právní postavení pedagoga ve školství Mgr. Radim Vaněk (advokát) 11. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Všichni pedagogičtí pracovníci
Jak na … netradiční školní družiny Mgr. Lukáš Kamas 14. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času
Vitráže technikou Tiffany Ing. Helena Kilianová, Ph.D. 15. 05. 2024 - 22. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. učitelé ZŠ a SŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Jóga jako forma psychohygieny a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Bc. Adam Cvik 17. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. a 2. stupně základních škol, vychovatelé, pedagogové volného času
Jak na … zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Bc. Martina Koňaříková 20. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Jak na … EVVO v mateřské škole Mgr. Iva Koutná 22. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí/ vychovatelé, pedagogové volného času
Jak na … netradiční školní družiny - KAPACITA NAPLNĚNA Mgr. Lukáš Kamas 23. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Vychovatelé, Pedagogové volného času
Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Mgr. Iva Koutná 29. 05. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé


Červen, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 03. 06. 2024 - 10. 06. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové pracující v mateřské škole, ředitelky/ředitelé MŠ
Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí gymnázia Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 17. 06. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Pedagogové pracující na gymnáziu, ředitelky/ředitelé gymnázia
Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. 17. 06. 2024 Olomouc - 17. listopadu Učitelé ZŠ, učitelé SŠ
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 26. 06. 2024 - 17. 07. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří nemají maturitu. Vyhláška č. 317/2005 Sb., §4 Studium pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin PhDr. Zdeněk Pochyla 26. 06. 2024 - 17. 07. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří mají maturitu a vyšší vzdělání.


Červenec, 2024

Název kurzu Lektor Termín Místo konání Cílová skupina
Jak na … adaptaci na mateřskou školu Mgr. Michaela Navrátilová 01. 07. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé předškolních institucí
Začínající učitel na SŠ Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 02. 07. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé (začínající) SŠ
Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 03. 07. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Učitelé 1. stupně ZŠ, Vychovatelé, Pedagogové volného času
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. 08. 07. 2024 - 09. 08. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Zájemci o studium, kteří po absolvování studia a na základě svého odborného vzdělání mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky
Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) 08. 07. 2024 - 06. 08. 2024 Olomouc - Žižkovo nám. Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.
Modul: Kurzy