Pokud máte nějaký dotaz, tak ještě než nám napíšete, prosím, podívejte se na seznam nejčastějších dotazů.
Možná právě tam naleznete svoji odpověď na Vaši otázku. 


V případě dotazů ke studijním programům prosím kontaktujte naše studijní referenty:


Mgr. Martin Ivanovský

studijní referent programů v § 2 (pedagogické minimum),
3, 7, 8, 10, kariérní poradenství

+420 585 635 149
martin.ivanovsky@upol.cz

PaedDr. Irena Smetanová

studijní referentka programů v § 6
kariérní poradenství

+420 585 635 147
irena.smetanova@upol.cz

Kontakty na ostatní pracovníky


PhDr. Jitka Petrová Ph.D.

vedoucí pracoviště

+420 585 635 030
jitka.petrova@upol.cz


Mgr. Pavla Šindlerová

projektový manažer, administrace příměstských táborů, koordinace krátkodobých kurzů DVPP

+420 585 635 148
pavla.sindlerova@upol.cz

PhDr. Jana Vítková

studijní referentka krátkodobých kurzů, administrace příměstských táborů,  sekretariát

+420 585 635 146
jana.vitkova@upol.cz


Mgr. Martina Zálešáková

webové stránky a další média

+420 585 635 202
martina.zalesakova@upol.cz

Pavel Valchář

referent pro oblast komunikace a marketingu

pavel.valchar@upol.cz


Kariérní poradenství

Mgr. Martin Ivanovský

Kariérní poradce pro oblasti:
• pedagogických věd,
• k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy, 
• k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
• studií k zabezpečení logopedické péče ve školství ,
• studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.


PaedDr. Irena Smetanová

Kariérní poradce pro oblasti:
• k získání způsobilosti vyučovat další předměty, 
• k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení, 
• studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.


PhDr. Jana Vítková

Kariérní poradce pro oblasti:
• kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání).


Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Žižkovo nám. 5
779 00 Olomouc

Jak nás najdete:
Z hlavního vlakového nádraží nejlépe tramvají (zastávka před vlak. nádražím) č. 2, 3, 4, 6 -> Druhá zastávka "Žižkovo náměstí" přímo před fakultou.

Google Mapa (úzká)