§ 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Okruhy závěrečných zkoušek - Canisterapeutický výcvik