Základy umělé inteligence pro veřejnost

Prostřednictvím kurzu se zaměříme na tato témata:

 
Co je to umělá inteligence (AI) a jak ji lze využít ve vzdělávání?

Trénování umělé inteligence – jak  se učí umělá inteligence?

Limity spojené s AI, halucinování, právo a etika.

Generativní umělá inteligence zaměřená na text (Chat GPT, Bing AI, Google Bard, licenční politika) - s praktickými ukázkami.

Generativní umělá inteligence zaměřená na grafiku (Dall E 3, Midjourney, Photopea, Canva) - s praktickými ukázkami.

Generativní AI  v lidském životě, rizika a příležitosti.

Zdroje.


 
Termín realizace
Připravujeme.

 

Čas
14:00 – 15:30

 
Hodinová dotace
2 hodiny

 

Cílová skupina
Široká veřejnost

  

Místo konání
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 779 00 Olomouc

 

Lektor
Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Cena
1 000 Kč