Základy umělé inteligence pro pedagogy

Prostřednictvím kurzu se zaměříme na tato témata:

 
Co je to umělá inteligence (AI) a jak ji lze využít ve vzdělávání?

Trénování umělé inteligence – jak  se učí umělá inteligence?

Limity spojené s AI, halucinování, právo a etika.

Generativní umělá inteligence zaměřená na text (Chat GPT, Bing AI, Google Bard, licenční politika).

Generativní umělá inteligence zaměřená na grafiku (Dall E 3, Midjourney, Photopea, Canva).

Generativní AI  v práci učitele (přípravy, testy, opravování, procvičování, inspirace, práce s PDF apod.), posuny v didaktice.

Zvládne generativní AI testy CERMATu?


 
Termín realizace
Připravujeme.


Hodinová dotace
4 hodiny

 

Cílová skupina
Pedagogové ZŠ, SŠ

 

Místo konání
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 779 00 Olomouc

 

Lektor
Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Cena
1 750 Kč