PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Výzva podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Oprávnění žadatelé: MŠ a ZŠ, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. Každý žadatel může v rámci této výzvy může podat pouze jednu žádost o podporu.

Informace k výzvě
Přílohy k žádosti
Přehled šablon


PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ

Výzva podporuje osobnostě profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Oprávnění žadatelé: SŠ, VOŠ a konzervatoře, které mají ve školním roce, v němž žádost podávají, minimálně jednoho žáka/studenta. Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu.

Informace k výzvě
Přílohy k žádosti
Přehled šablonDalší informace můžete najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.