Kurzy pro začínající učiteleVážení zájemci,

  Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci opět nabízí Kurzy pro začínající učitele, které se budou konat v období měsíců září-listopad 2023.

 V těchto kurzech se učitelé seznámí s reálnými příklady ze školské praxe díky zkušenému pedagogovi, který je provede začátkem jejich pedagogické profese. Budou uvedeni do „role učitele“, upozorněni na situace, na které si dát pozor, čemu se vyhnout, co naopak vyhledávat, jak si počínat z hlediska organizačního, tak i z hlediska realizace výchovně-vzdělávacího procesu. Diskutováno bude propojení teorie-legislativa-praxe. Účastníci si procvičí techniky sebereflexe a sebehodnocení profesních situací a získají inspiraci, jak navázat na relativně teoretické vědomosti nabyté studiem vysoké školy, a jak je transformovat do praxe, jak zužitkovat maximum z pregraduální přípravy.

 Účastníci se mohou těšit na různorodá témata, s kterými se mohou v praxi setkat. Nabídneme Vám například problematiku syndromu vyhoření a jak mu předcházet, dále pak nabídneme kurz zaměřený na komunikaci s rodiči, nebo tipy, jak rozvíjet kritické myšlení u žáků a mnoho dalšího.

 Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory.

 Cílová skupina jsou začínající již praktikující učitelé a studenti navazujícího magisterského studia, kteří připravují na praxi.

  Kurzy budou probíhat v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a díky dotačnímu programu MŠMT jsou nabízeny zcela zdarma.

 Zájemci si mohou vybírat z témat uvedených níže, která budeme postupně doplňovat.

V případě dotazů se obracejte na: Mgr. Pavla Šindlerová, 585 635 148, pavla.sindlerova@upol.cz.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 Kolektiv Centra celoživotního vzdělávání