Adaptační kurzy pro začínající učiteleVážení zájemci,

 Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci opět nabízí Adaptační kurzy pro začínající učitele, které se budou konat v období měsíců září-listopadu 2022. V těchto kurzech se učitelé seznámí s reálnými příklady ze školské praxe díky zkušenému pedagogovi, který je provede začátkem jejich pedagogické profese. Budou uvedeni do „role učitele“, upozorněni na situace, na které si dát pozor, čemu se vyhnout, co naopak vyhledávat, jak si počínat z hlediska organizačního, tak i z hlediska realizace výchovně-vzdělávacího procesu. Diskutováno bude propojení teorie-legislativa-praxe. Účastníci si procvičí techniky sebereflexe a sebehodnocení profesních situací a získají inspiraci, jak navázat na relativně teoretické vědomosti nabyté studiem vysoké školy, a jak je transformovat do praxe, jak zužitkovat maximum z pregraduální přípravy.

 Účastníci se mohou těšit na různorodá témata, s kterými se mohou v praxi setkat. Nabídneme Vám například problematiku práce s RVP a tvorby ŠVP, komunikaci s rodiči, komunikaci s problémovým typem žáků nebo tipy, jak rozvíjet kritické myšlení u žáků.

 Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory z praxe.

 Cílová skupina jsou začínající učitelé a studenti navazujícího magisterského studia, kteří se již do praxe chystají.

 Kurzy budou probíhat v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a díky dotačnímu programu MŠMT jsou nabízeny zcela zdarma.

Zájemci si mohou vybírat z témat uvedených níže, která budeme postupně doplňovat.

 
Těšíme se na Vaši účast.

 Kolektiv Centra celoživotního vzdělávání