Cyklus letních kempů pro nadanou mládež


Cíl projektu: Cílem projektu je vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit formou cyklu letních kempů pro nadanou mládež (žáky SŠ) ve věku od 15 do 20 let, které posílí zájem a motivaci nadaných žáků SŠ pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů.

Dílčími cíli projektu jsou výstupy v podobě realizace 3 letních kempů pro nadanou mládež, a to:

1) Letní kemp biologie (termín: 19. 8. – 23. 8. 2019);

2) Letní kemp výchovy občanství, demokracii a evropanství (termín: 18. 8. – 21. 8. 2019);

3) English Summer Camp (termín: 19. 8. – 23. 8. 2019).

Přínos projektu:  Přínos projektu spočívá v komplexu vzdělávacích aktivit nabízených mimo školní vyučování s širokým spektrem oblastí přírodovědných, společenskovědních a jazykových. Důraz je kladen na tvůrčí činnost, spolupráci a rozvoj komunikativních dovedností. Dalším přínosem je možnost vyzkoušet si studium na vysoké škole, být v úzkém kontaktu se zkušenými akademiky, setkat se s významnými osobnostmi a naplno využít materiálních prostředků, které má Pedagogická fakulta UP v Olomouci k dispozici. Pro cílovou skupinu bude přínosná spolupráce se stejně nadanými žáky, kteří mají o daná témata zájem.

 
Cílová skupina: žáci od 15 do 20 let

Realizace projektu: 1. 2. – 30. 9. 2019

Tento projekt je podpořen MŠMT v rámci Programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo: 0026/7/NAD/2019.

 


Více informací o náplni jednotlivých kempů a přihláškách najdete
 ZDE.

Článek věnovaný letním kempům najdete ZDE.