Cyklus letních kempů pro nadanou mládež


Cíl projektu: Cyklus letních kempů je určen nadaným žákům od 11 do 20 let s cílem posílit zájem a motivaci pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů. Jsou orientovány na přírodovědné, technické, společenskovědní, jazykové, uměnovědní, IT vzdělávací aktivity. Letní kempy vedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností nadaných žáků a podporují vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s cílem rozvíjet nadání prostřednictvím dílčích aktivit kempů.

Hlavními výstupy byla realizace jedenácti letních kempů, a to:

 • Němčina zábavně a jinak
 • English summer camp
 • Hravý dějepis aneb poznej českou historii
 • Výroba vlastního šperku – prstenu a přívěsku
 • Po stopách tradičních řemesel
 • Lego na útěku
 • 3D tisk – od myšlenky k funkčnímu modelu
 • Internet, web a trocha Pythonu v praxi
 • Biologie prakticky a zábavně
 • Přírodní vědy prakticky
 • První pomoc

 

Cíl a přínos projektu:  

Hlavním cílem projektu Cyklus letních kempů pro nadanou mládež je podpora zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky v přírodovědných, společenskovědních, uměnovědných, technologických a jazykových vzdělávacích oblastech a oborech, které budou klást důraz na jejich tvůrčí činnost, odborný růst, spolupráci a rozvoj komunikačních dovedností a dále rozvíjet kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, a mnoho dalších. Cílem projektu je vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit formou cyklu letních kempů pro nadanou mládež ve věku od 11 do 20 let, které posílí zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů. Mezi další cíle projektu patří všestranné využití personálního a materiálního zázemí Pedagogické fakulty v Olomouci (PdF UP) coby vysoké školy a RG a ZŠ Prostějov a propojení s praxí pro rozvoj zájmového vzdělávání nadaných žáků. Součástí cyklu letních kempů pro nadanou mládež jsou i exkurze.


Přínos projektu spočívá v komplexu vzdělávacích aktivit nabízených mimo školní vyučování s širokým spektrem oblastí. Dalším přínosem je možnost vyzkoušet si studium na vysoké škole, být v úzkém kontaktu se zkušenými akademiky, setkat se s významnými osobnostmi a naplno využít materiálních prostředků, které má Pedagogická fakulta UP v Olomouci k dispozici. Pro cílovou skupinu bude přínosná spolupráce se stejně nadanými žáky, kteří mají o daná témata zájem.

 
Cílová skupina: žáci od 11 do 20 let

Realizace projektu: 1. 2. – 30. 9. 2020

Tento projekt je podpořen MŠMT v rámci Programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo: 0032/7/NAD/2020

 

 


Více informací o náplni jednotlivých kempů a přihláškách najdete
 ZDE.