Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí semináře a kurzy na základě podnětů a potřeb školských zařízení. Témata a hodinové dotace jsou koncipovány v souvislosti s aktuálními výzvami projektů a šablon MŠMT.

Naším cílem je nabídka nejaktuálnějších poznatků a informací, proto vyhledáváme a spolupracujeme s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své poznatky získané v rámci vlastní praxe.

Všechny vzdělávací akce pro pedagogy jsou akreditovány MŠMT.

Průběžně připravujeme další semináře dle poptávky MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Semináře je možné s dostatečným předstihem objednávat i pro sborovny (konat se pak budou přímo na konkrétní škole).
Metodické pracovnice v Olomouci, Přerově a Prostějově Vám rády podají bližší informace k jednotlivým seminářům a kurzům a přivítají Vaše tipy na témata pro lektory.

                            DVPP je realizováno za podpory Gymnázia Hejčín Olomouc.