Projekt DVPŠ OK


“Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji.“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024

Cíl projektu: zlepšení a zvýšení kompetencí cílové skupiny v rámci dalšího vzdělávání formou studia k rozšíření odborné kvalifikace - v souladu s ustanovením § 6 b) vyhl. č. 317/2005 Sb. a formou studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů § 7, § 8 a § 9 vyhl. č. 317/2005 Sb.

Období: 1.2.2012 - 31.12.2014

Cílová skupina: pracovníci škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol z Ol. kraje, vedoucí pracovníci škol školských zařízení včetně vedoucích pracovníků mateřských škol z Ol. kraje.

Odkaz na Facebook: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci.