Vážení zájemci,
Centrum celoživotního vzdělávání si pro Vás připravilo letní kemp English summer camp! 
Letní kemp se koná v termínu 22.–26. 8. 2022. Letní kemp je určen žákům pouze ve věku od 16 do 20 let.  V tomto týdnu se budeme setkávat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5.

A na co se můžeš těšit?

Intenzivní týdenní kurz je určen těm zájemcům středních škol se zájmem o anglický jazyk, kteří chtějí rozvíjet jazykových dovedností v oblasti mluvení, psaní, čtení a poslechu prostřednictvím tvůrčích a interaktivních aktivit. Tematické okruhy zahrnují např. osobnost člověka, média a společnost, rozdíly ve formální a neformální komunikaci, zájmy a plány do budoucna. 
Kapacita tábora je omezená na 15 účastníků! Těšíme se na Vaši účast!