HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO  ROKU   2020/2021

Celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci

Akademický rok začíná 1. září 2020 a končí 31. srpna 2021
Výuka ve všech ročnících začíná dle rozpisů konzultací jednotlivých studijních programů

Zápisy  
1. ročníky srpen – září 2020
2. a 3. ročníky září – říjen 2020

Den otevřených dveří    
4. prosince 2020
16. ledna 2021

Termín přijímání přihlášek pro ak. rok 2020/2021            Do 31. března 2021

 
Časový plán akademického roku            

Zimní semestr:  1. září 2020 – 14. února 2021

Letní semestr:  15. února 2021 – 31. května 2021

Akademický týden UP v Olomouci:  15. února 2021 – 21. února 2021

Sportovní den UP v Olomouci (volno) :  15. května 2021

Hlavní prázdniny:  1. července 2021 – 31. srpna 2021

Splnění studijních povinností za ak. rok 2019/2020 (odevzdání výkazů o studiu na CCV ke kontrole):  do 7. září 2020

Splnění   studijních   povinností   za   ak.   rok    2020/2021 (odevzdání výkazů o studiu na CCV ke kontrole): do 6. září 2021

 

Odevzdání zadání závěrečných prací:  

1letá studia                      do konce 1. semestru

2letá a 1,5letá studia      do konce 2. semestru

3letá a 2,5letá studia      do konce 3. semestru

 

Absolventské ročníky závěrečné zkoušky:     

– jarní termín – splnění všech studijních povinností, odevzdání výkazů o studiu ke kontrole, odevzdání závěrečné písemné práce a přihlášky k ZZk na CCV

do 31. března 2021

– podzimní termín – splnění všech studijních povin¬ností, odevzdání výkazů o studiu ke kontrole, odevzdání závěrečné písemné práce a přihlášky k  ZZk na CCV              

do 30. června 2021

 

– jarní termín ZZk            květen - červen 2021

– podzimní termín ZZk   srpen - říjen 2021