HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO  ROKU   2023/2024
Celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci


Akademický rok
začíná 1. září 2023 a končí 31. srpna 2024
Výuka ve všech ročnících začíná dle rozpisů konzultací jednotlivých studijních programů

Den otevřených dveří    
1. prosince 2023
27. ledna 2024

Termín přijímání přihlášek pro ak. rok 2023/2024           Do 31. března 2024


Časový plán akademického roku:             

Zimní semestr:  1. září 2023 – 11. února 2024

Letní semestr:  11. února 2024 – 31. srpna 2024

Akademický týden UP v Olomouci: 19. února 2024 – 25. února 2024

Sportovní den UP v Olomouci (rektorské volno) :  15. května 2024

Přijímací řízení (test z AJ): červen 2024

Hlavní prázdniny:  1. července 2024 – 31. srpna 2024

Splnění studijních povinností za ak. rok 2022/2023: do 6. září 2023

Splnění studijních povinností za ak. rok 2023/2024: do 6. září 2024

  

Odevzdání zadání závěrečných prací:   

1letá studia                      do konce 1. semestru

2letá a 1,5letá studia      do konce 2. semestru

3letá a 2,5letá studia      do konce 3. semestru

 

Absolventské ročníky závěrečné zkoušky:     

– jarní termín – splnění všech studijních povinností, odevzdání závěrečné písemné práce a přihlášky k ZZk na CCV

do 31. března 2024

– podzimní termín – splnění všech studijních povinností, odevzdání závěrečné písemné práce a přihlášky k  ZZk na CCV              

do 30. června 2024

 

– jarní termín ZZk            květen - červen 2024

– podzimní termín ZZk   srpen - říjen 2024