HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO  ROKU   2022/2023

Celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci

Akademický rok začíná 1. září 2022 a končí 31. srpna 2023
Výuka ve všech ročnících začíná dle rozpisů konzultací jednotlivých studijních programů

Den otevřených dveří    
2. prosince 2022
14. ledna 2023

Termín přijímání přihlášek pro ak. rok 2022/2023            Do 31. března 2023

Časový plán akademického roku:             

Zimní semestr:  1. září 2022 – 12. února 2023

Letní semestr:  13. února 2023 – 31. srpna 2023

Akademický týden UP v Olomouci: 13. února 2023 – 20. února 2023

Sportovní den UP v Olomouci (rektorské volno) :  10. května 2023

Přijímací řízení (test z AJ): červen 2023

Hlavní prázdniny:  1. července 2023 – 31. srpna 2023

Splnění studijních povinností za ak. rok 2021/2022: do 5. září 2022

Splnění studijních povinností za ak. rok 2022/2023: do 6. září 2023

  

Odevzdání zadání závěrečných prací:   

1letá studia                      do konce 1. semestru

2letá a 1,5letá studia      do konce 2. semestru

3letá a 2,5letá studia      do konce 3. semestru

 

Absolventské ročníky závěrečné zkoušky:     

– jarní termín – splnění všech studijních povinností, odevzdání závěrečné písemné práce a přihlášky k ZZk na CCV

do 31. března 2023

– podzimní termín – splnění všech studijních povinností, odevzdání závěrečné písemné práce a přihlášky k  ZZk na CCV              

do 30. června 2023

 

– jarní termín ZZk            květen - červen 2023

– podzimní termín ZZk   srpen - říjen 2023