Jak na … adaptaci v mateřské škole

Kurz je zaměřen na problematiku adaptace dětí při nástupu k předškolnímu vzdělávání. Náplní kurzu bude nejen teoretické vymezení adaptačního procesu, ale především praktické ukázky adaptačních programů pro děti různých věkových kategorií,  seznámení se s diagnostickými metodami pro ověřování úrovně adaptace dítěte ve školním kolektivu a nabídka postupů při řešení adaptačních obtíží dětí.
Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
1. 7. 2024  Jak na … adaptaci v mateřské škole


Hodinová dotace
4 hodiny 


Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ 


Počet účastníků
10