Jak na … aktivizační metody

Kurz je zaměřen na seznámení s jednotlivými aktivizačními metodami, které lze využít ve výchovně-vzdělávacím procesu v ZŠ i SŠ. V průběhu kurzu budou účastníci seznámeni s jednotlivými výukovými metodami, porozumí jejich významu i místu v procesu výuky i dopadu na učení žáka. Praktickými ukázkami a možností vlastního ověření si upevní dovednosti využívat aktivizační metody ve výuce tak, aby vedly žáka ke kritickému myšlení. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
8. 3. 2024 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 1. stupeň ZŠ
8. 3. 2024 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 2. stupeň ZŠ a střední školy


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10