Jak na … diagnostiku školní zralosti a připravenosti

Kurz je zaměřen na předání informací, jak by mělo vypadat školsky zralé dítě, a jak jej systematicky vést a připravovat v mateřské škole na vstup do školy základní. V souvislosti s tím bude nabídnut také určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, která by měla jednoznačně vycházet z očekávaných výstupů z RVP PV. Nedílnou součástí náplně kurzu bude také seznámení s možnostmi odkladu povinné školní docházky, průběhem vyšetření v PPP a seznámení s riziky spojenými s předčasným nástupem dítěte do ZŠ. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ

 
Počet účastníků
10