Jak na … řešení problémových situací

Kurz je zaměřen na řešení nejčastějších problémových situací, s nimiž se mohou pedagogičtí pracovníci ve své praxi setkat. Po úvodním teoretickém vymezení problematiky budou na modelových situacích účastníci kurzu analyzovat jednotlivé případy a hledat optimální způsoby řešení, s ohledem na kompetenční možnosti a meze pedagogů. Díky vzájemnému sdílení zkušeností si rozšíří vlastní vědomosti i dovednosti a budou v praxi lépe připraveni na tyto situace. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10