Jak na … formativní hodnocení

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s formativním hodnocením, podmínkami pro zavádění formativního hodnocení a také vlivem profesního učení na učení žáků. V rámci kurzu bude pozornost věnována také tvorbě hodnotících kritérií, která jsou nezbytná pro správné chápání a evaluačního procesu v současné škole. Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí posílit svou dovednost v používání formativního hodnocení u dětí, žáků či studentů. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10