Jak na … grafomotoriku a prvopočáteční psaní

Kurz je zaměřen na problematiku grafomotoriky a prvopočátečního čtení u začínajících písařů před vstupem do základní školy a na počátku elementární třídy. Účastníci budou v úvodu seznámeni s teoretickými východisky problematiky a následně si budou moci prakticky projít jednotlivými fázemi nácviku prvopočátečního psaní, včetně námětů na rytmická a grafomotorická cvičení. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu. Termín realizace
10. 4. 2024 Jak na … grafomotoriku a prvopočáteční psaní


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ

 
Počet účastníků
10