Jak na … hospitační činnost

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou hospitační činnosti ve školách. Účastníci získají informace o metodách a formách provádění hospitací, naučí se, jak se připravit na vedení hospitace, jak hodnotit data získaná z hospitační činnosti, jaké kroky učinit po hospitační činnosti a jak provést diagnostiku efektivity hospitační činnosti. Jednotlivé fáze představování hospitačního procesu budou doplněny o praktické příklady, na nichž budou ilustrovány možnosti a meze hospitační činnosti v běžné škole. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
13. 4. 2024 Jak na … hospitační činnost v MŠ


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10