Jak na … komunikaci s rodinou

Kurz je zaměřen na velmi aktuální problematiku, s níž se pedagogičtí pracovníci setkávají denně, a sice na komunikaci s rodinou, resp. zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů. V kurzu se účastníci dozvědí, jakými způsoby je vhodné vést komunikaci s rodinou, jak řešit konfliktní situace, jak komunikovat o citlivých tématech, jak celkově zkvalitnit vztah mezi školou a rodinou prostřednictvím komunikace apod. Po úvodním představení problematiky si budou účastníci prakticky ověřovat své komunikativní dovednosti a na základě případových studií budou řešit reálné situace ze školního prostředí. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10